Statistieken basisspecificaties

Statistieken en query’s van de Basisspecificaties

Eenheden

SELECT ?types (COUNT(?s) AS ?occurances)
WHERE {
    ?s a ?types .
    FILTER( regex( str(?types), "http://ontologie.crow.nl/") ) .
}
GROUP BY ?types
Type Aantal
cdoc:Artikel 3180
cdoc:Begrip 839
cdoc:Context 2
cdoc:Deelhoofdstuk 518
cdoc:Document 4
cdoc:Hoofdstuk 142
cdoc:Paragraaf 3020
cdoc:Publicatie 4
cspec:Activiteit 748
cspec:Collectie 191
cspec:Eenheid 11
cspec:Fase 5
cspec:Functie 88
cspec:Methode 405
cspec:Object 1701
cspec:Raakvlak 21
cspec:Specificatie* 5972
cspec:Specificatiecategorie 35
cspec:Status 1
Let op: cspec:beschrijving bevat HTML-codes. In cspec:beschrijvingPlain zijn deze vervangen maar hierin kan \n staan.
 

Relaties

SELECT ?relaties (COUNT(?relaties) AS ?occurances)
WHERE {
    [] ?relaties ?z .
    FILTER( regex( str(?relaties), "http://ontologie.crow.nl/") ) .
}
GROUP BY ?relaties
Relatie Aantal
cdoc:bevat 21489
cspec:naam 9179
cdoc:isBevatIn 8812
cspec:beschrijving 8790
cdoc:isVastBinnenJuridischeContext 8571
cdoc:isJuridischeContextVoorVaste 8568
cdoc:naam 7945
cdoc:heeftBron 7128
cspec:specificeert 6337
cspec:isGespecificeerdDoor 6334
cspec:isVanCategorie 5955
cspec:heeftBetrekkingOpFase 5884
cspec:FaseHeeftBetrekkingOp 5881
cspec:isVanSubcategorie 5549
cspec:heeftVerificatiemethode 3980
cspec:isVerificatiemethodeVoor 3979
cspec:bijActiviteitWordtObjectGespecificeerdDoor 3380
cspec:specificeertObjectBijActiviteit 3380
cspec:specificeertActiviteitBijObject 2976
cspec:bijObjectWordtActiviteitGespecificeerdDoor 2973
cspec:isOnderdeelVan 2342
cspec:isLidVan 1820
cspec:heeftLid 1778
cspec:bestaatUit 1622
cdoc:isFacultatiefBinnenJuridischeContext 949
cdoc:isJuridischeContextVoorFacultatieve 949
cdoc:beschrijving 848
cspec:heeftVariant 731
cspec:vervult 126
cspec:wordtVervuldDoor 126
cspec:aanwijzingTekst 93
cspec:heeftStatus 75
cspec:synoniem 69
cspec:isStatusVan 50
cspec:heeftSubcategorie 30
cdoc:description 1
cspec:isVariantVan 1
Merk op dat de meeste inverse relaties hetzelfde aantal instanties hebben, zoals specificeertObjectBijActiviteit en bijActiviteitWordtObjectGespecificeerdDoor.
Opvallend zijn dan de inverse relaties die net-niet overeenkomen, zoals heeftVerificatiemethode en isVerificatiemethodeVoor; of heeftBetrekkingOpFase en FaseHeeftBetrekkingOp. Dit zijn schoonheidsfoutjes ontstaan door data-transformaties die in de volgende versie van de Basisspecificaties verbeterd worden.
 

Relaties per doeltype en brontype

SELECT ?relaties (?typeSource AS ?van) (?typeTarget AS ?naar) (COUNT(?relaties) AS ?occurances)
WHERE {
    ?zz a ?typeSource .
    ?zz ?relaties ?z .
    ?z a ?typeTarget .
    FILTER( regex( str(?relaties), "http://ontologie.crow.nl/") ) .
}
GROUP BY ?relaties ?typeSource ?typeTarget
ORDER BY DESC(?occurances) ?relaties ?van ?naar
Relatie Subject Object Aantal
cdoc:bevat cdoc:Artikel cspec:Specificatie 9559
cdoc:isVastBinnenJuridischeContext cspec:Specificatie cdoc:Context 8571
cdoc:isJuridischeContextVoorVaste cdoc:Context cspec:Specificatie 8568
cdoc:heeftBron cspec:Specificatie cdoc:Document 5972
cspec:isVanCategorie cspec:Specificatie cspec:Specificatiecategorie 5955
cspec:heeftBetrekkingOpFase* cspec:Specificatie cspec:Fase 5884
cspec:FaseHeeftBetrekkingOp* cspec:Fase cspec:Specificatie 5881
cspec:isVanSubcategorie cspec:Specificatie cspec:Specificatiecategorie 5549
cdoc:isBevatIn cdoc:Artikel cdoc:Paragraaf 5147
cdoc:bevat cdoc:Paragraaf cdoc:Artikel 5023
cspec:heeftVerificatiemethode cspec:Specificatie cspec:Methode 3980
cspec:isVerificatiemethodeVoor cspec:Methode cspec:Specificatie 3979
cspec:bijActiviteitWordtObjectGespecificeerdDoor cspec:Object cspec:Specificatie 3380
cspec:specificeertObjectBijActiviteit cspec:Specificatie cspec:Object 3380
cdoc:bevat cdoc:Paragraaf cdoc:Begrip 3224
cspec:isGespecificeerdDoor cspec:Object cspec:Specificatie 3156
cspec:specificeert cspec:Specificatie cspec:Object 3156
cspec:specificeert cspec:Specificatie cspec:Activiteit 3148
cspec:isGespecificeerdDoor cspec:Activiteit cspec:Specificatie 3145
cdoc:bevat cdoc:Deelhoofdstuk cdoc:Paragraaf 3020
cdoc:isBevatIn cdoc:Paragraaf cdoc:Deelhoofdstuk 3000
cspec:bijObjectWordtActiviteitGespecificeerdDoor cspec:Activiteit cspec:Specificatie 2973
cspec:specificeertActiviteitBijObject cspec:Specificatie cspec:Activiteit 2973
cspec:isOnderdeelVan cspec:Object cspec:Object 1620
cdoc:isFacultatiefBinnenJuridischeContext cspec:Specificatie cdoc:Context 949
cdoc:isJuridischeContextVoorFacultatieve cdoc:Context cspec:Specificatie 949
cspec:bestaatUit cspec:Object cspec:Object 885
cdoc:heeftBron cdoc:Begrip cdoc:Document 828
cspec:isLidVan cdoc:Begrip cspec:Collectie 782
cspec:heeftLid cspec:Collectie cdoc:Begrip 781
cspec:heeftLid cspec:Collectie cspec:Methode 771
cspec:isLidVan cspec:Methode cspec:Collectie 771
cspec:heeftVariant cspec:Object cspec:Object 731
cspec:bestaatUit cspec:Activiteit cspec:Activiteit 712
cspec:isOnderdeelVan cspec:Activiteit cspec:Activiteit 712
cdoc:bevat cdoc:Hoofdstuk cdoc:Deelhoofdstuk 518
cdoc:isBevatIn cdoc:Deelhoofdstuk cdoc:Hoofdstuk 518
cdoc:heeftBron cspec:Methode cdoc:Document 270
cdoc:bevat cdoc:Publicatie cdoc:Hoofdstuk 142
cdoc:isBevatIn cdoc:Hoofdstuk cdoc:Publicatie 142
cspec:vervult cspec:Object cspec:Functie 126
cspec:wordtVervuldDoor cspec:Functie cspec:Object 126
cspec:heeftLid cspec:Collectie cspec:Object 83
cspec:isLidVan cspec:Object cspec:Collectie 83
cspec:heeftLid cspec:Collectie cspec:Functie 82
cspec:isLidVan cspec:Functie cspec:Collectie 82
cspec:isLidVan cdoc:Begrip cdoc:Begrip 41
cspec:heeftLid cspec:Collectie cspec:Activiteit 36
cspec:isLidVan cspec:Activiteit cspec:Collectie 36
cspec:heeftStatus cspec:Specificatiecategorie cspec:Status 34
cspec:isStatusVan cspec:Status cspec:Specificatiecategorie 34
cspec:heeftSubcategorie cspec:Specificatiecategorie cspec:Specificatiecategorie 30
cspec:isGespecificeerdDoor cspec:Raakvlak cspec:Specificatie 29
cspec:specificeert cspec:Specificatie cspec:Raakvlak 29
cspec:bestaatUit cspec:Raakvlak cspec:Object 25
cspec:heeftStatus cdoc:Paragraaf cspec:Status 24
cdoc:heeftBron cdoc:Paragraaf cdoc:Document 24
cspec:heeftLid cspec:Collectie cspec:Raakvlak 21
cspec:isLidVan cspec:Raakvlak cspec:Collectie 21
cdoc:heeftBron cdoc:Artikel cdoc:Document 16
cspec:heeftStatus cspec:Eenheid cspec:Status 11
cspec:isStatusVan cspec:Status cspec:Eenheid 11
cspec:isOnderdeelVan cspec:Object cspec:Raakvlak 10
cspec:heeftStatus cspec:Fase cspec:Status 5
cspec:isStatusVan cspec:Status cspec:Fase 5
cdoc:isBevatIn cspec:Specificatie cdoc:Artikel 5
cspec:isGespecificeerdDoor cspec:Functie cspec:Specificatie 4
cspec:specificeert cspec:Specificatie cspec:Functie 4
cspec:heeftLid cspec:Collectie cspec:Collectie 3
cspec:isLidVan cspec:Collectie cspec:Collectie 3
cspec:specificeertActiviteitBijObject cspec:Specificatie cspec:Object 3
cdoc:bevat cspec:Raakvlak cspec:Object 3
cspec:heeftLid cspec:Collectie cdoc:Document 1
cspec:heeftStatus cdoc:Document cspec:Status 1
cspec:isLidVan cdoc:Document cspec:Collectie 1
cspec:isVariantVan cspec:Object cspec:Object 1
* heeftBetrekkingOpFase en FaseHeeftBetrekkingOp: Waar deze relaties betrekking heeft op Fase en Specificatie, zijn er drie gevallen waarbij wel heeftBetrekkingOpFase is gedefinieerd, maar niet FaseHeeftBetrekkingOp. Deze gevallen zijn http://data.crow.nl/bibliotheekspecificaties/2018/391713http://data.crow.nl/bibliotheekspecificaties/2018/391799,http://data.crow.nl/bibliotheekspecificaties/2018/391709. Dit is onderzocht met onderstaande query.
PREFIX cspec: <http://ontologie.crow.nl/bibliotheekspecificatie/201711/>
 
SELECT *
WHERE {
          ?fase a cspec:Fase .
          ?spec cspec:heeftBetrekkingOpFase ?fase .
          ?spec a cspec:Specificatie .
          MINUS {   ?fase cspec:FaseHeeftBetrekkingOp ?spec  }
}
Onderzoek van de voorgenoemde objecten wijst uit dat deze Specficatie allemaal een afwijkende inverse relatie naar een cspec:Object hebben. Regulier is de relatie specificeertActiviteitBijObject. Afwijkend zijn de inverses hiervan, die niet omgezet lijken te zijn vanuit TopTeam (!). Dit zijn topteam:tracesFrom, topteam:specifiesActivityWith, topteam:hasActivityWithSpecification.
Idem voor 3 gevallen van cdoc:isVastBinnenJuridischeContext, cdoc:isJuridischeContextVoorVaste tussen
cspec:Specificatie en cdoc:Context: http://data.crow.nl/bibliotheekspecificaties/2018/391709,http://data.crow.nl/bibliotheekspecificaties/2018/391799http://data.crow.nl/bibliotheekspecificaties/2018/391713. Daar staat 'nog' topteam:specification.
Voorts: hasObjectWithSpecification (isVerificatiemethodeVoor)


Aantal cspec:Specificaties per categorie

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX cspec: <http://ontologie.crow.nl/bibliotheekspecificatie/201711/>
PREFIX cdoc: <http://ontologie.crow.nl/document/201711/>
SELECT ?specCat (COUNT(?specs) as ?subSpecs)
WHERE {
          ?specCat a cspec:Specificatiecategorie .
    OPTIONAL {
              ?specs a cspec:Specificatie .
          ?specs cspec:isVanCategorie ?specCat .
    }
    OPTIONAL {
        ?specs a cspec:Specificatie .
              ?specs cspec:isVanSubcategorie ?specCat .
    }
}
GROUP BY ?specCat
LIMIT 100
?specCat ?subSpecs
Functie-eis 0
Technisch_Management 0
TM_Onderhouden 511
TM_Ontwerpen 21
TM_Opleveren 25
TM_Uitvoeren 1522
TM_Verifieren_Valideren 585
Proces-eis 2960
Projectmanagement 0
PM_Inkoopmanagement 1
PM_Interactie_opdrachtgever_opdrachtnemer 13
PM_VG_management 18
OM_Flora_en_fauna 1
OM_Kabels_en_leidingen 1
Omgevingsmanagement 1
OM_Communicatie 4
OM_Vergunningen 3
OM_Verkeersmanagement 4
PB_Documentmanagement 1
Aspect-eis 2640
Beschikbaarheid 67
PB_Financieel_management 58
Object-eis 322
PB_Scopemanagement 117
Projectbeheersing 5
PB_Kwaliteitsmanagement 19
Beveiliging 2
Gezondheid 2
PB_Risicomanagement 2
Betrouwbaarheid 1387
Onderhoudbaarheid 20
Beeldkwaliteit 981
Milieu 28
Veiligheid 150
Raakvlak-eis 29
 
 

Scroll naar boven