Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Statistieken basisspecificaties

Statistieken en query’s van de Basisspecificaties

Eenheden

SELECT ?types (COUNT(?s) AS ?occurances)
WHERE {
    ?s a ?types .
    FILTER( regex( str(?types), "http://ontologie.crow.nl/") ) .
}
GROUP BY ?types
Type Aantal
cdoc:Artikel 3180
cdoc:Begrip 839
cdoc:Context 2
cdoc:Deelhoofdstuk 518
cdoc:Document 4
cdoc:Hoofdstuk 142
cdoc:Paragraaf 3020
cdoc:Publicatie 4
cspec:Activiteit 748
cspec:Collectie 191
cspec:Eenheid 11
cspec:Fase 5
cspec:Functie 88
cspec:Methode 405
cspec:Object 1701
cspec:Raakvlak 21
cspec:Specificatie* 5972
cspec:Specificatiecategorie 35
cspec:Status 1
Let op: cspec:beschrijving bevat HTML-codes. In cspec:beschrijvingPlain zijn deze vervangen maar hierin kan \n staan.
 

Relaties

SELECT ?relaties (COUNT(?relaties) AS ?occurances)
WHERE {
    [] ?relaties ?z .
    FILTER( regex( str(?relaties), "http://ontologie.crow.nl/") ) .
}
GROUP BY ?relaties
Relatie Aantal
cdoc:bevat 21489
cspec:naam 9179
cdoc:isBevatIn 8812
cspec:beschrijving 8790
cdoc:isVastBinnenJuridischeContext 8571
cdoc:isJuridischeContextVoorVaste 8568
cdoc:naam 7945
cdoc:heeftBron 7128
cspec:specificeert 6337
cspec:isGespecificeerdDoor 6334
cspec:isVanCategorie 5955
cspec:heeftBetrekkingOpFase 5884
cspec:FaseHeeftBetrekkingOp 5881
cspec:isVanSubcategorie 5549
cspec:heeftVerificatiemethode 3980
cspec:isVerificatiemethodeVoor 3979
cspec:bijActiviteitWordtObjectGespecificeerdDoor 3380
cspec:specificeertObjectBijActiviteit 3380
cspec:specificeertActiviteitBijObject 2976
cspec:bijObjectWordtActiviteitGespecificeerdDoor 2973
cspec:isOnderdeelVan 2342
cspec:isLidVan 1820
cspec:heeftLid 1778
cspec:bestaatUit 1622
cdoc:isFacultatiefBinnenJuridischeContext 949
cdoc:isJuridischeContextVoorFacultatieve 949
cdoc:beschrijving 848
cspec:heeftVariant 731
cspec:vervult 126
cspec:wordtVervuldDoor 126
cspec:aanwijzingTekst 93
cspec:heeftStatus 75
cspec:synoniem 69
cspec:isStatusVan 50
cspec:heeftSubcategorie 30
cdoc:description 1
cspec:isVariantVan 1
Merk op dat de meeste inverse relaties hetzelfde aantal instanties hebben, zoals specificeertObjectBijActiviteit en bijActiviteitWordtObjectGespecificeerdDoor.
Opvallend zijn dan de inverse relaties die net-niet overeenkomen, zoals heeftVerificatiemethode en isVerificatiemethodeVoor; of heeftBetrekkingOpFase en FaseHeeftBetrekkingOp. Dit zijn schoonheidsfoutjes ontstaan door data-transformaties die in de volgende versie van de Basisspecificaties verbeterd worden.
 

Relaties per doeltype en brontype

SELECT ?relaties (?typeSource AS ?van) (?typeTarget AS ?naar) (COUNT(?relaties) AS ?occurances)
WHERE {
    ?zz a ?typeSource .
    ?zz ?relaties ?z .
    ?z a ?typeTarget .
    FILTER( regex( str(?relaties), "http://ontologie.crow.nl/") ) .
}
GROUP BY ?relaties ?typeSource ?typeTarget
ORDER BY DESC(?occurances) ?relaties ?van ?naar
Relatie Subject Object Aantal
cdoc:bevat cdoc:Artikel cspec:Specificatie 9559
cdoc:isVastBinnenJuridischeContext cspec:Specificatie cdoc:Context 8571
cdoc:isJuridischeContextVoorVaste cdoc:Context cspec:Specificatie 8568
cdoc:heeftBron cspec:Specificatie cdoc:Document 5972
cspec:isVanCategorie cspec:Specificatie cspec:Specificatiecategorie 5955
cspec:heeftBetrekkingOpFase* cspec:Specificatie cspec:Fase 5884
cspec:FaseHeeftBetrekkingOp* cspec:Fase cspec:Specificatie 5881
cspec:isVanSubcategorie cspec:Specificatie cspec:Specificatiecategorie 5549
cdoc:isBevatIn cdoc:Artikel cdoc:Paragraaf 5147
cdoc:bevat cdoc:Paragraaf cdoc:Artikel 5023
cspec:heeftVerificatiemethode cspec:Specificatie cspec:Methode 3980
cspec:isVerificatiemethodeVoor cspec:Methode cspec:Specificatie 3979
cspec:bijActiviteitWordtObjectGespecificeerdDoor cspec:Object cspec:Specificatie 3380
cspec:specificeertObjectBijActiviteit cspec:Specificatie cspec:Object 3380
cdoc:bevat cdoc:Paragraaf cdoc:Begrip 3224
cspec:isGespecificeerdDoor cspec:Object cspec:Specificatie 3156
cspec:specificeert cspec:Specificatie cspec:Object 3156
cspec:specificeert cspec:Specificatie cspec:Activiteit 3148
cspec:isGespecificeerdDoor cspec:Activiteit cspec:Specificatie 3145
cdoc:bevat cdoc:Deelhoofdstuk cdoc:Paragraaf 3020
cdoc:isBevatIn cdoc:Paragraaf cdoc:Deelhoofdstuk 3000
cspec:bijObjectWordtActiviteitGespecificeerdDoor cspec:Activiteit cspec:Specificatie 2973
cspec:specificeertActiviteitBijObject cspec:Specificatie cspec:Activiteit 2973
cspec:isOnderdeelVan cspec:Object cspec:Object 1620
cdoc:isFacultatiefBinnenJuridischeContext cspec:Specificatie cdoc:Context 949
cdoc:isJuridischeContextVoorFacultatieve cdoc:Context cspec:Specificatie 949
cspec:bestaatUit cspec:Object cspec:Object 885
cdoc:heeftBron cdoc:Begrip cdoc:Document 828
cspec:isLidVan cdoc:Begrip cspec:Collectie 782
cspec:heeftLid cspec:Collectie cdoc:Begrip 781
cspec:heeftLid cspec:Collectie cspec:Methode 771
cspec:isLidVan cspec:Methode cspec:Collectie 771
cspec:heeftVariant cspec:Object cspec:Object 731
cspec:bestaatUit cspec:Activiteit cspec:Activiteit 712
cspec:isOnderdeelVan cspec:Activiteit cspec:Activiteit 712
cdoc:bevat cdoc:Hoofdstuk cdoc:Deelhoofdstuk 518
cdoc:isBevatIn cdoc:Deelhoofdstuk cdoc:Hoofdstuk 518
cdoc:heeftBron cspec:Methode cdoc:Document 270
cdoc:bevat cdoc:Publicatie cdoc:Hoofdstuk 142
cdoc:isBevatIn cdoc:Hoofdstuk cdoc:Publicatie 142
cspec:vervult cspec:Object cspec:Functie 126
cspec:wordtVervuldDoor cspec:Functie cspec:Object 126
cspec:heeftLid cspec:Collectie cspec:Object 83
cspec:isLidVan cspec:Object cspec:Collectie 83
cspec:heeftLid cspec:Collectie cspec:Functie 82
cspec:isLidVan cspec:Functie cspec:Collectie 82
cspec:isLidVan cdoc:Begrip cdoc:Begrip 41
cspec:heeftLid cspec:Collectie cspec:Activiteit 36
cspec:isLidVan cspec:Activiteit cspec:Collectie 36
cspec:heeftStatus cspec:Specificatiecategorie cspec:Status 34
cspec:isStatusVan cspec:Status cspec:Specificatiecategorie 34
cspec:heeftSubcategorie cspec:Specificatiecategorie cspec:Specificatiecategorie 30
cspec:isGespecificeerdDoor cspec:Raakvlak cspec:Specificatie 29
cspec:specificeert cspec:Specificatie cspec:Raakvlak 29
cspec:bestaatUit cspec:Raakvlak cspec:Object 25
cspec:heeftStatus cdoc:Paragraaf cspec:Status 24
cdoc:heeftBron cdoc:Paragraaf cdoc:Document 24
cspec:heeftLid cspec:Collectie cspec:Raakvlak 21
cspec:isLidVan cspec:Raakvlak cspec:Collectie 21
cdoc:heeftBron cdoc:Artikel cdoc:Document 16
cspec:heeftStatus cspec:Eenheid cspec:Status 11
cspec:isStatusVan cspec:Status cspec:Eenheid 11
cspec:isOnderdeelVan cspec:Object cspec:Raakvlak 10
cspec:heeftStatus cspec:Fase cspec:Status 5
cspec:isStatusVan cspec:Status cspec:Fase 5
cdoc:isBevatIn cspec:Specificatie cdoc:Artikel 5
cspec:isGespecificeerdDoor cspec:Functie cspec:Specificatie 4
cspec:specificeert cspec:Specificatie cspec:Functie 4
cspec:heeftLid cspec:Collectie cspec:Collectie 3
cspec:isLidVan cspec:Collectie cspec:Collectie 3
cspec:specificeertActiviteitBijObject cspec:Specificatie cspec:Object 3
cdoc:bevat cspec:Raakvlak cspec:Object 3
cspec:heeftLid cspec:Collectie cdoc:Document 1
cspec:heeftStatus cdoc:Document cspec:Status 1
cspec:isLidVan cdoc:Document cspec:Collectie 1
cspec:isVariantVan cspec:Object cspec:Object 1
* heeftBetrekkingOpFase en FaseHeeftBetrekkingOp: Waar deze relaties betrekking heeft op Fase en Specificatie, zijn er drie gevallen waarbij wel heeftBetrekkingOpFase is gedefinieerd, maar niet FaseHeeftBetrekkingOp. Deze gevallen zijn http://data.crow.nl/bibliotheekspecificaties/2018/391713http://data.crow.nl/bibliotheekspecificaties/2018/391799,http://data.crow.nl/bibliotheekspecificaties/2018/391709. Dit is onderzocht met onderstaande query.
PREFIX cspec: <http://ontologie.crow.nl/bibliotheekspecificatie/201711/>
 
SELECT *
WHERE {
          ?fase a cspec:Fase .
          ?spec cspec:heeftBetrekkingOpFase ?fase .
          ?spec a cspec:Specificatie .
          MINUS {   ?fase cspec:FaseHeeftBetrekkingOp ?spec  }
}
Onderzoek van de voorgenoemde objecten wijst uit dat deze Specficatie allemaal een afwijkende inverse relatie naar een cspec:Object hebben. Regulier is de relatie specificeertActiviteitBijObject. Afwijkend zijn de inverses hiervan, die niet omgezet lijken te zijn vanuit TopTeam (!). Dit zijn topteam:tracesFrom, topteam:specifiesActivityWith, topteam:hasActivityWithSpecification.
Idem voor 3 gevallen van cdoc:isVastBinnenJuridischeContext, cdoc:isJuridischeContextVoorVaste tussen
cspec:Specificatie en cdoc:Context: http://data.crow.nl/bibliotheekspecificaties/2018/391709,http://data.crow.nl/bibliotheekspecificaties/2018/391799http://data.crow.nl/bibliotheekspecificaties/2018/391713. Daar staat 'nog' topteam:specification.
Voorts: hasObjectWithSpecification (isVerificatiemethodeVoor)


Aantal cspec:Specificaties per categorie

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX cspec: <http://ontologie.crow.nl/bibliotheekspecificatie/201711/>
PREFIX cdoc: <http://ontologie.crow.nl/document/201711/>
SELECT ?specCat (COUNT(?specs) as ?subSpecs)
WHERE {
          ?specCat a cspec:Specificatiecategorie .
    OPTIONAL {
              ?specs a cspec:Specificatie .
          ?specs cspec:isVanCategorie ?specCat .
    }
    OPTIONAL {
        ?specs a cspec:Specificatie .
              ?specs cspec:isVanSubcategorie ?specCat .
    }
}
GROUP BY ?specCat
LIMIT 100
?specCat ?subSpecs
Functie-eis 0
Technisch_Management 0
TM_Onderhouden 511
TM_Ontwerpen 21
TM_Opleveren 25
TM_Uitvoeren 1522
TM_Verifieren_Valideren 585
Proces-eis 2960
Projectmanagement 0
PM_Inkoopmanagement 1
PM_Interactie_opdrachtgever_opdrachtnemer 13
PM_VG_management 18
OM_Flora_en_fauna 1
OM_Kabels_en_leidingen 1
Omgevingsmanagement 1
OM_Communicatie 4
OM_Vergunningen 3
OM_Verkeersmanagement 4
PB_Documentmanagement 1
Aspect-eis 2640
Beschikbaarheid 67
PB_Financieel_management 58
Object-eis 322
PB_Scopemanagement 117
Projectbeheersing 5
PB_Kwaliteitsmanagement 19
Beveiliging 2
Gezondheid 2
PB_Risicomanagement 2
Betrouwbaarheid 1387
Onderhoudbaarheid 20
Beeldkwaliteit 981
Milieu 28
Veiligheid 150
Raakvlak-eis 29
 
 

Scroll naar boven