Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Adviesraad en Beheerraad Aanbesteden en Contracteren

CROW heeft twee raden op het gebied van aanbesteden en contracteren geïnstalleerd. Dit zijn de Adviesraad en de Beheerraad Aanbesteden en Contracteren. De raden formaliseren de betrokkenheid tussen CROW en de Infrasector.

CROW biedt diverse methodieken, producten en ondersteuningsdiensten op het gebied van aanbesteden en contracteren. Denk daarbij aan de RAW-systematiek, hybride- en geïntegreerde contracten, EMVI-Gunnen op waarde, Past Performance en VISI.

Draagvlak voor het gebruik van deze producten en diensten bij alle partijen binnen de sector is daarbij van belang, zowel bij de ontwikkeling, als bij de actualisatie ervan. CROW is hierbij de verbindende, onafhankelijke en faciliterende partij tussen opdrachtgever, adviseur, leverancier en aannemer.

Aansluiten op ontwikkelingen

De wereld van het aanbesteden en contracteren is volop in ontwikkeling. CROW verandert mee en is veel meer producten en diensten gaan leveren op het gebied van aanbesteden en contracteren. De Beheerraad Aanbesteden en Contracteren waarborgt o.a. een juiste procedure bij de actualisatie van de RAW-systematiek, waardoor de gebruiker verzekerd is van een actuele en juridisch betrouwbare RAW-systematiek. Om de genoemde ontwikkelingen goed te kunnen volgen vanuit de sector is er een Adviesraad Aanbesteden en Contracteren ingesteld.

Adviesraad Aanbesteden en Contracteren

De leden van de Adviesraad zijn op de hoogte van de laatste trends en behoeften en geven als sectorvertegenwoordiger advies aan CROW op het gebied van Aanbesteden en Contracteren en volgen de uitgewerkte adviezen op in hun eigen en zo mogelijk in de vertegenwoordigde organisaties.
De Adviesraad Aanbesteden en Contracteren bestaat uit: 

Uitvoerende bouw: Bouwend Nederland in overleg met MKB Infra

 • Jan de Boer, KWS Infra, mede namens VBW-Asfalt

Waterbouwers: Vereniging van Waterbouwers

 • Andrea Vollebrecht, Vereniging van Waterbouwers
Gemeenten/inkoopbureaus/stadsingenieurs: groot, midden, klein
 • Ralph Rheiter, Inkoopbureau Midden-Nederland
 • Bas Drijvers, gemeente Eindhoven
Provincies, Vakberaad Bouw
 • Sjak Arts, provincie Gelderland
Platform Waterschapswerken (alle waterschappen)
 • Michiel Pouwer, ws Scheldestromen
 • Agendalid: Henkjan van Meer, accountmanager Inkopen en Aanbesteden, Unie van Waterschappen
Ingenieursbureaus: NL Ingenieurs
 • Arnoud Willemsen
RWS, mede namens ProRail
 • Huub de Lange, Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten & Onderhoud
Toeleveranciers NVTB
 • Rinke Veld, Struyk Verwo
CROW
 • Joost Fijneman, voorzitter
 • Hilde Schutten, secretaris/begeleider

Beheerraad Aanbesteden en Contracteren

De leden van de Beheerraad zijn deskundigen met een meer inhoudelijke achtergrond die de proceduregang bij ontwikkelen en actualisatie van kennis, instrumenten en systematieken toetst, goedkeurt en vaststelt. De inhoudelijke vakspecialisten zitten niet in de Beheerraad, maar in CROW-werkgroepen die de nieuwe kennis ontwikkelen onder begeleiding van CROW.

Van links naar rechts: Jan van Ulst (De Groenmakers), Jacques Teunissen (CROW), Henk Kuipers (CROW), Marco Westhuis (Witteveen+Bos), Aart van Ommen (Waterschap Drents Overijsselse Delta), Jeroen Oosthof (Expertisecentrum Civiel- en Cultuurtechniek Gemeente Zwolle), Ron Wesseling (Bouwend Nederland), Wim Eenkhoorn (Beens Groep) en Frits Houtman (Rijkswaterstaat GPO, mede namens ProRail).
Niet op de foto: Ben van Hees (B. van Hees en zonen), Ineke Bol (Provincie Noord-Brabant) en Niels Ruijter (Nederlands Verbond Toelevering Bouw), Joyce van Rooij  (Enexis)
.

Terug naar 'Contracteren'
Submenu openen

Adviesraad en Beheerraad Aanbesteden en Contracteren

Scroll naar boven