CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Adviesraad en Beheerraad Aanbesteden en Contracteren

CROW heeft twee raden op het gebied van aanbesteden en contracteren geïnstalleerd. Dit zijn de Adviesraad en de Beheerraad Aanbesteden en Contracteren. De raden formaliseren de betrokkenheid tussen CROW en de Infrasector.

CROW biedt diverse methodieken, producten en ondersteuningsdiensten op het gebied van aanbesteden en contracteren. Denk daarbij aan de RAW-systematiek, hybride- en geïntegreerde contracten, EMVI-Gunnen op waarde, Past Performance en VISI.

Draagvlak voor het gebruik van deze producten en diensten bij alle partijen binnen de sector is daarbij van belang, zowel bij de ontwikkeling, als bij de actualisatie ervan. CROW is hierbij de verbindende, onafhankelijke en faciliterende partij tussen opdrachtgever, adviseur, leverancier en aannemer.

Aansluiten op ontwikkelingen

De wereld van het aanbesteden en contracteren is volop in ontwikkeling. CROW verandert mee en is veel meer producten en diensten gaan leveren op het gebied van aanbesteden en contracteren. De Beheerraad Aanbesteden en Contracteren waarborgt o.a. een juiste procedure bij de actualisatie van de RAW-systematiek, waardoor de gebruiker verzekerd is van een actuele en juridisch betrouwbare RAW-systematiek. Om de genoemde ontwikkelingen goed te kunnen volgen vanuit de sector is er een Adviesraad Aanbesteden en Contracteren ingesteld.

Adviesraad Aanbesteden en Contracteren

De leden van de Adviesraad zijn op de hoogte van de laatste trends en behoeften en geven als sectorvertegenwoordiger advies aan CROW op het gebied van Aanbesteden en Contracteren en volgen de uitgewerkte adviezen op in hun eigen en zo mogelijk in de vertegenwoordigde organisaties.

Adviesraad Aanbesteden en Contracteren

Van links naar rechts: Iman Koster (CROW), Carlita Vis (Rijkswaterstaat GPO, mede namens ProRail), Ad van Leest (CROW), Sjak Arts (Provincie Gelderland), Jan Put (Waterschap Groot Salland), Martien Vromans (Inkoopbureau Midden-Nederland), Niels van Amstel (Megaborn). Niet op de foto, maar wel aanwezig bij de installatie: Rinke Veld (Struyk Verwo), John Zegwaard (Ingenieursbureau gemeente Delft). Niet op de foto maar wel lid: Fay van Dongen (Vereniging van Waterbouwers). Nog in te vullen positie: Bouwend Nederland en MKB-Infra.

Beheerraad Aanbesteden en Contracteren

De leden van de Beheerraad zijn deskundigen met een meer inhoudelijke achtergrond die de proceduregang bij ontwikkelen en actualisatie van kennis, instrumenten en systematieken toetst, goedkeurt en vaststelt. De inhoudelijke vakspecialisten zitten niet in de Beheerraad, maar in CROW-werkgroepen die de nieuwe kennis ontwikkelen onder begeleiding van CROW.

Van links naar rechts: Jan van Ulst (De Groenmakers), Jacques Teunissen (CROW), Henk Kuipers (CROW), Marco Westhuis (Witteveen+Bos), Martijn Romijn (Stadsingenieurs Gemeente Leiden), Aart van Ommen (Waterschap Drents Overijsselse Delta), Jeroen Oosthof (Expertisecentrum Civiel- en Cultuurtechniek Gemeente Zwolle), Ron Wesseling (Bouwend Nederland), Wim Eenkhoorn (Beens Groep) en Frits Houtman (Rijkswaterstaat GPO, mede namens ProRail).
Niet op de foto: René Knipscheer (Knipscheer Infrastructuur), Ben van Hees (B. van Hees en zonen), Kees van Driel (Provincie Noord-Brabant) en Peter Fraanje (Nederlands Verbond Toelevering Bouw).

 

Terug naar 'Contracteren'
Submenu openen

Adviesraad en Beheerraad Aanbesteden en Contracteren

Scroll naar boven