Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

EMVI - Gunnen op waarde

Sinds de invoering van de Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 op 1 juli 2016 heeft het begrip EMVI een andere betekenis gekregen.

EMVI is een overkoepelende term om te gunnen, en kan op drie manieren worden bepaald:

  • beste prijs-kwaliteitverhouding (beste PKV): dit betreft het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’ zoals dat was opgenomen in de Aanbestedingswet 2012
  • laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (laagste KBK): naast de aanschafprijs van een product wordt ook een ander kostencriterium meegewogen, zoals de kosten die zijn verbonden aan de gehele levenscyclus van een product
  • laagste prijs (LP): alleen de aanschafprijs is bepalend.

Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit

Het gunningscriterium ‘laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit’ is nieuw ten opzichte van de Aanbestedingswet 2012. De gewijzigde aanbestedingswet geeft een aantal handvatten en voorwaarden waaraan de berekeningsmethode van levenscycluskosten moet voldoen, namelijk:

  • objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria;
  • toegankelijk voor alle partijen;
  • de vereiste gegevens moeten met een redelijke inspanning verstrekt kunnen worden door normaal zorgvuldige ondernemers.

Deze voorwaarden sluiten goed aan bij de Standaard Systematiek Kostenramingen. PIANOo heeft onder andere in samenwerking met CROW een factsheet opgesteld hoe met dit gunningscriterium om te gaan.

Gunnen op waarde

De wijze waarop aanbesteders de beste prijs-kwaliteitverhouding als gunningscriterium hanteren, varieert sterk. Op basis van praktijkervaring is door CROW de methode Gunnen op waarde ontwikkeld: een betrouwbare methode voor het bepalen van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bij deze methode worden naast inschrijfprijs, alle kwaliteitsaspecten gewogen en in euro´s gewaardeerd. Inschrijvers worden dus beoordeeld op de aangeboden waarde. In de Online Kennismodule Aanbesteden wordt deze methode beschreven.

Scroll naar boven