Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Overkoepelend

Sommige producten/tools/activiteiten hebben betrekking op meerdere duurzaamheidscomponent binnen het Ambitieweb. Deze kennis hebben we op deze pagina voor je gebundeld. 

 


BPKV

Dit document is een handreiking voor het toepassen van het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving met de Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV) en vormt de basis voor duurzaam aanbesteden op basis van de aanpak Duurzaam GWW. Bij deze handreiking is een beslisboom, een Ambitieweb en een stappenplan aanwezig die helpen om duurzaamheid uit te vragen aan de markt.

De handreiking vind je in de kennismodule Duurzaam GWW in de online kennisbank. 

Meer informatie?

Ga naar de online kennisbank 

Terug naar boven

Duurzaam GWW voor gemeenten

Deze handreiking helpt gemeenten bij verduurzaming van de gemeentelijke infrastructuur. 

In de handreiking vind je informatie over: 

  • welke werkvormen en werkmaterialen het best geschikt zijn om de aanpak te integreren in de gemeentelijke organisatie
  • hoe de instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW exact gebruikt moeten worden
  • welke instrumenten uit de aanpak in de verschillende fasen van een project gebruikt moeten worden
  • ​welke inspirerende voorbeelden en ‘best practices’ er zijn die aansluiten bij de praktijk van de gemeente

Meer informatie?

Bekijk de handreiking

Terug naar boven

Duurzaamheidsscore.nl

Om te bepalen of de mobiliteit van een regio duurzaam is spelen verschillende factoren een rol. Wat is bijvoorbeeld de kwaliteit van een regio en hoe maak je hier gebruik van? Wat wil je versterken? Gaat het om een concurrerend vestigingsklimaat, een voor toeristen aantrekkelijke regio of een regio die kenniswerkers trekt?

Op Duurzaamheidsscore.nl krijg je snel en objectief inzicht in een aantal indicatoren. De duurzaamheidsscore is gebaseerd op landsdekkende cijfers uit objectieve bronnen. CROW ontwikkelde deze tool om gemeenten, regio’s en provincies een beeld te geven hoe duurzaam de mobiliteit in hun gebied is.

De duurzaamheidsscore is gebaseerd op tien indicatoren:

  • vijf indicatoren hebben betrekking op het bereiken van duurzame doelen
  • vijf indicatoren hebben betrekking op een duurzaam mobiliteitssysteem

Meer informatie?

Ga naar Duurzaamheidsscore.nl

Terug naar boven

EMVI en Gunnen op Waarde

De standaard voor het aanbestedingsproces is het gunnen van opdrachten op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Alle betrokken partijen in het aanbestedingsproces (opdrachtgevers, adviesbureaus, ondernemers) hebben hier mee te maken. In de e-learning module EMVI Gunnen op Waarde leer je de basis kennen.

Deze e-learning module is voor iedereen (opdrachtgevers, adviesbureaus, ondernemers) die betrokken is rond het aanbestedingsproces en die de basis wil weten van het EMVI-principe en de Gunnen op Waarde-methode.

Meer informatie?

Ga naar de pagina E-learning module: EMVI en Gunnen op Waarde

Terug naar boven

Innovatiegericht inkopen

Met deze handreiking krijgt je een overzicht van de diverse mogelijkheden die er zijn om innovatiegericht in te kopen. Daarnaast helpt de handreiking bij de ontwikkeling en toepassing van (infra-)innovaties. We beschrijven per fase van het inkoopproces diverse innovatiegerichte inkoopmethodieken die helpen bij vraagstukken op het gebied van (de voorbereiding van) inkoopprocedures, -tactieken en contractmanagement. We geven per inkoopmethodiek een toelichting met vaak een hierop volgend praktijkvoorbeeld in de vorm van een case, met name uit de GWW-sector.

De handreiking vind je in de kennismodule Aanbesteden in de online kennisbank.  

Meer informatie?

Ga naar de online kennisbank

Terug naar boven

Loket Duurzaam GWW

Begin 2017 is de Green Deal Duurzaam GWW ondertekend door opdrachtgevers, opdrachtnemers, kennisinstellingen, toeleveranciers en adviesbureaus, in totaal ruim 60 partijen uit de sector.

Het Loket Duurzaam GWW is het aanspreekpunt voor de deelnemers en geïnteresseerden in de Green Deal. Het fungeert als vraagpunt en helpdesk, faciliteert de website, een nieuwsbrief en organiseert gezamenlijke activiteiten. Vragen die binnenkomen bij het loket, worden zo goed mogelijk doorgeleid naar deskundigen in de aangesloten organisaties. Zelf adviseert het loket niet.

Meer informatie?

Lees meer op de website DuurzaamGWW.nl 

Terug naar boven

Mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling

De online Handreiking mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling van CROW-KpVV brengt beschikbare informatie bijeen voor iedereen die worstelt met mobiliteitsvragen bij duurzame gebiedsontwikkeling.

Voor de gebruiker biedt de handreiking handvatten om de eigen weg te vinden in die dilemma’s en vragen. Andersom kunnen gebruikers op termijn ook hun inzichten en ervaringen met elkaar delen. De eerste versie van de handreiking is nu beschikbaar, als onderdeel van de Kennismodule Ruimte, mobiliteit, stedenbouw en verkeer.

Meer informatie?

Bekijk de handreiking

Terug naar boven

Omgevingswijzer

De omgevingswijzer brengt de duurzaamheid van projecten in kaart. Op basis van twaalf thema’s wordt op gestructureerde wijze het bewustzijn en de discussie rondom duurzaamheid bevorderd. Zo ontstaat een gezamenlijk probleemperspectief in een gebied. De Omgevingswijzer geeft inzicht in sociale, ecologische en economische duurzaamheid (people, planet en profit).

Meer informatie?

Lees meer op DuurzaamGWW.nl

Terug naar boven

Procesaanpak duurzaam GWW

De online Handreiking mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling van CROW-KpVV brengt beschikbare informatie bijeen voor iedereen die worstelt met mobiliteitsvragen bij duurzame gebiedsontwikkeling.

Voor de gebruiker biedt de handreiking handvatten om de eigen weg te vinden in die dilemma’s en vragen. Andersom kunnen gebruikers op termijn ook hun inzichten en ervaringen met elkaar delen. De eerste versie van de handreiking is nu beschikbaar, als onderdeel van de Kennismodule Ruimte, mobiliteit, stedenbouw en verkeer.

Meer informatie?

Bekijk de handreiking

Terug naar boven

Specificeren van duurzaamheid

Het infoblad Specificeren van duurzaamheid maakt je bewust van wat duurzaamheid inhoudt, hoe je hierop kunt sturen en hoe je dit vast kunt houden. Belangrijk hierbij zijn de begrippenkaders Systems Engineering, het 3P-model (People Planet Profit) en C2C (Cradle to Cradle).

De focus ligt op de start van het specificatietraject, de plan- of conceptfase. In deze fase is de meeste winst te behalen. Vervolgens worden vanuit een ‘brede’ (duurzaamheid) start keuzes gemaakt die de rest van het ontwerptraject sterk beïnvloeden. Na de conceptfase worden stap voor stap, in een iteratief specificatieproces, verdere ontwerpkeuzes gemaakt. Deze leiden uiteindelijk tot een definitieve specificatie. Tot slot moet het ontwerp worden getoetst aan de KES: de Klant Eisen Specificatie.

Meer informatie?

Bekijk het infoblad

Terug naar boven

Waarborgen EMVI-belofte

Vooraf bedachte meerwaarde (EMVI-beloften) komen in de realisatie soms onvoldoende of niet tot zijn recht. In deze handreiking geven we inzicht in de oorzaken van EMVI-beloften die niet uitgevoerd worden of niet tot hun recht komen. Daarnaast bieden we handvatten om meer zekerheid te krijgen dat EMVI-criteria ook opleveren wat gewenst was.

De handreiking is bedoeld voor adviesbureaus, opdrachtgevers en -nemers en heeft als doel de EMVI-uitvraag en de gedane EMVI-belofte in de praktijk beter te borgen. Hiervoor hebben we aanbevelingen opgenomen in deze handreiking. Om betere EMVI-beloften en betere naleving daarvan te waarborgen is het zaak om in alle fases van het bouwproces aandacht voor EMVI te hebben.

Meer informatie?

Bekijk de handreiking

Terug naar boven

Webbased Ambitieweb

Het Ambitieweb is een nieuwe online tool waar door alle provincies samen in is geïnvesteerd. De tool helpt je bij het bepalen en vastleggen van het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid, specifiek voor projecten in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). 

Meer informatie?

Volgt binnenkort. 

Terug naar boven

Scroll naar boven