Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Materialen

Hoe minimaliseer je materiaalgebruik en de negatieve milieueffecten ervan? Bij circulair materiaalgebruik worden materialen niet eenmalig hergebruikt, maar met het idee dat ze cyclus na cyclus opnieuw hoogwaardig ingezet kunnen worden. 

Hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen worden optimaal ingezet en (her-)gebruikt, zonder risico’s voor gezondheid en milieu. Primaire grondstoffen worden, voor zover deze nog nodig zijn, spaarzaam ingezet en op duurzame wijze gewonnen. Asfaltimpuls

De doelstelling van het Asfalt-Impuls programma is op de eerste plaats het verlengen van de levensduur van onze wegen. Dat moet leiden tot lagere onderhoudskosten en minder verkeershinder. Daarnaast spelen ook duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol in de gehele asfaltketen.

Het programma Asfalt-Impuls wordt mogelijk gemaakt door de volgende partners en actieve toepassers:
 • Rijkswaterstaat
 • alle 12 provincies
 • de G4-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht)
 • Bouwend Nederland, Vakgroep Bitumineuze Werken
 • onafhankelijke asfaltproducenten/aannemers
 • bitumenleveranciers
 • onderzoeksinstellingen en adviseurs
Het programma Asfalt-Impuls bestaat uit verschillende projecten.
 • Aantoonbaar duurzaam asfalt:
  • het op uniforme wijze aantonen welke reducties behaald worden met de innovaties van marktpartijen
  • duurzaam asfalt op verantwoorde wijze inkopen en toepassen
 • Asfalt in contracten
 • Asfaltkwaliteitsloket
 • Grip op bitumen
 • Functioneel opleveren
 • Hightech = Lowcost
 • Kwaliteitsborging
 • Levensduurvoorspellend asfaltmodel

Meer informatie?

Ga naar crow.nl/asfaltimpuls

Terug naar boven

Asfaltkwaliteitsloket

Het doel van het Asfaltkwaliteitsloket is om de snelheid van de toepassing van innovatieve asfaltproducten te vergroten. Het Asfaltkwaliteitsloket wil dit bereiken door een onafhankelijk oordeel te geven over de geclaimde eigenschappen van het product.

Een aanbieder van een innovatief asfaltproduct kan een aanvraag indienen bij het Asfaltkwaliteitsloket voor het laten valideren van de geclaimde eigenschappen van het product.
Gebruikers van de ‘gevalideerde producten’ lijst zijn onder meer opdrachtgevers zoals RWS, provincies, gemeenten, waterschappen.

Meer informatie?

Lees meer op de pagina Asfaltkwaliteitsloket 

Terug naar boven
 

Beton

De CROW Programma AdviesRaad (PAR) Beton beoordeelt alternatieve grondstoffen van beton. Een van de activiteiten van deze raad is het bewaken van de kwaliteit van het product beton en de toepassing daarvan in constructies. Dit gebeurt doorgaans via het opstellen van aanbevelingen, waaraan grondig en zorgvuldig onderzoek ten grondslag ligt. Producenten/leveranciers kunnen PAR Beton vragen om alternatieve grondstoffen te beoordelen. Bij akkoord begeleidt een CROW-werkgroep het verdere proces. Ze doet onderzoek naar de alternatieve grondstoffen en wanneer dit onderzoek een positieve uitkomst heeft, wordt een CROW Aanbeveling opgesteld. Deze aanbeveling vormt de basis voor eisen die aan materialen en constructies gesteld kunnen worden. 

Meer informatie?

Lees meer:

Terug naar boven
 

DuboCalc

Met DuboCalc, Duurzaam Bouwen Calculator, kun je de duurzaamheid en milieukosten van aanbestedingen berekenen en vergelijken. De tool is ontwikkeld door Rijkswaterstaat. DuboCalc berekent alle effecten van het materiaal- en energieverbruik van wieg tot graf, ofwel van winning tot aan de sloop- en hergebruikfase. Als resultaat worden de effecten uitgedrukt in euro’s, de Milieukostenindicator (MKI). In de berekening worden daarbij alle relevante milieueffecten gedurende de totale levensloop meegenomen. De methode is gebaseerd op de rekenmethodiek van Levenscyclusanalyse (LCA) gespecificeerd in de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en Bouwwerken. DuboCalc volgt updates van deze bepalingsmethode.

Meer informatie?

Lees meer op DuboCalc.nl.  

Terug naar boven
 

Laagtemperatuurasfalt (lta) voor een duurzame verharding

In de Online Kennismodule Asfaltverhardingen vind je informatie over de toepassing van laagtemperatuurasfalt (LTA). Asfalt dat op een lage temperatuur is bereid en verwerkt is daarmee gunstig in de milieukosten. Heb je plannen om een duurzame asfaltverharding aan te leggen? De informatie is terug te vinden in publicatie 319 van de Kennismodule Asfaltverhardingen. 

Meer informatie?

Naar de Kennismodule Asfaltverhardingen

Terug naar boven


Richtlijn Omgaan met vrijgekomen asfalt

Aan de hand van 7 protocollen kun je bepalen of een asfaltverharding teerhoudend of teervrij is. De protocollen beschrijven alle stappen: vanaf het moment dat een wegbeheerder besluit werkzaamheden uit te laten voeren waarbij asfalt vrij komt tot en met de acceptatie van het asfalt bij een (thermische) verwerkingsinrichting of inzamelaar.

Meer informatie? 

Naar de richtlijn

 

Terug naar boven

Scroll naar boven