Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Energie

We hebben onze kennis en tools die helpen bij de internationale en nationale doelstellingen op het gebied van energie en klimaat op een rij gezet. Deze kennis en tools kunnen bijvoorbeeld van pas komen bij de beperking van de energievraag, het gebruik van duurzaam opgewekte energie of het zo efficiënt mogelijk benutten van fossiele energiebronnen. 


 

Asfaltimpuls

De doelstelling van het Asfalt-Impuls programma is op de eerste plaats het verlengen van de levensduur van onze wegen. Dat moet leiden tot lagere onderhoudskosten en minder verkeershinder. Daarnaast spelen ook duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol in de gehele asfaltketen.

Het programma Asfalt-Impuls wordt mogelijk gemaakt door de volgende partners en actieve toepassers:
 • Rijkswaterstaat
 • alle 12 provincies
 • de G4-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht)
 • Bouwend Nederland, Vakgroep Bitumineuze Werken
 • onafhankelijke asfaltproducenten/aannemers
 • bitumenleveranciers
 • onderzoeksinstellingen en adviseurs
Het programma Asfalt-Impuls bestaat uit verschillende projecten.
 • Aantoonbaar duurzaam asfalt:
  • het op uniforme wijze aantonen welke reducties behaald worden met de innovaties van marktpartijen
  • duurzaam asfalt op verantwoorde wijze inkopen en toepassen
 • Asfalt in contracten
 • Asfaltkwaliteitsloket
 • Grip op bitumen
 • Functioneel opleveren
 • Hightech = Lowcost
 • Kwaliteitsborging
 • Levensduurvoorspellend asfaltmodel

Meer informatie?

Ga naar crow.nl/asfaltimpuls

Terug naar boven

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument voor aanbesteders om vorm en inhoud te geven aan duurzaamheid. Ook stimuleert het bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen tot CO2-bewust handelen. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Meer informatie?

Ga naar skao.nl/nl/wat-is-de-ladder en lees het artikel CO2-prestatieladder is overgedragen aan SKAO op CROW.nl. 

Terug naar boven

Dashboard Autodelen

Het dashboard Autodelen schetst het beeld van het aanbod en gebruik van deelauto’s in Nederland. Hiermee is het mogelijk om ontwikkelingen op het gebied van autodelen inzichtelijk te maken en als decentrale overheid beleid te maken en te monitoren.

Meer informatie?

Ga naar crow.nl/dashboard-autodelen/home

Terug naar boven

Dashboard Duurzame en Slimme mobiliteit

Het dashboard Duurzame en Slimme mobiliteit schetst enerzijds een beeld van hoe duurzaam de mobiliteit in Nederland is, en geeft anderszijds handvatten om morgen aan de slag te gaan met het ontwikkelen van duurzaam mobiliteitsbeleid.

Meer informatie? 

Ga naar crow.databank.nl/dashboard

Terug naar boven

Factsheet Duurzame mobiliteit

Praktische houvast voor gemeenten die aan de slag willen met autodelen. Hoe ga je om met marktpartijen? Voor welke deelauto’s is een gereserveerde parkeerplaats nodig? Hoe regel je dat? Wat is er nodig voor elektrisch autodelen? En hoe zorg je ervoor dat inwoners bekend worden met autodelen en het ook gaan doen?

Meer informatie? 

Bekijk de factsheet

Terug naar boven

Handboek Verkeersmanagement

Complete bundeling van kennis op het gebied van verkeersmanagement (‘praktisch en beleidsmatig gereedschap’). De kennis in dit handboek zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer door het optimaal benutten van bestaande infrastructuur. Het handboek bestaat uit losse modules die zijn gegroepeerd in een viertal blokken: basiskennis, maatregelen, netwerkwerkmanagement en organisatie en evaluatie.

Meer informatie? 

Bekijk de handleiding

Terug naar boven

Kennismodule Verkeersmanagement

Deze kennismodule helpt om alle mogelijke en ontstane verkeersproblemen te managen. Bijvoorbeeld met richtlijnen voor geeltijden van verkeerslichten en het omgaan met evenementenverkeer tot onderhoud en beheer van verkeersregelinstallaties.

Meer informatie? 

Naar de kennismodule

Terug naar boven

Richtlijn Omgaan met vrijgekomen asfalt

Aan de hand van 7 protocollen kun je bepalen of een asfaltverharding teerhoudend of teervrij is. De protocollen beschrijven alle stappen: vanaf het moment dat een wegbeheerder besluit werkzaamheden uit te laten voeren waarbij asfalt vrij komt tot en met de acceptatie van het asfalt bij een (thermische) verwerkingsinrichting of inzamelaar.

Meer informatie? 

Naar de richtlijn

Terug naar boven

Schone bussen

Met de posters 'Milieuprestatie ov-bussen' kun je inzichtelijk maken hoe schoon het wagenpark van de ov-bussen is. Per concessie zie je hoeveel bussen er ingezet worden en hoe de verdeling is over de milieuklassen.

Meer informatie? 

Bekijk de posters

Terug naar boven

TCO-model Zero Emissie Bussen

Een model dat helpt bij het maken van rationele keuzes en het creëren van een dialoog tussen alle stakeholders in de ov-keten en de energieketen. Het berekent alle kosten van bussen, laadinfrastructuur en exploitatie en de maatschappelijke baten en geeft die op inzichtelijke wijze weer.

Het model kan bijvoorbeeld:
 • ondersteunen bij het creëren van een level-playingfield voor nieuwe aanbestedingen
 • inzichtelijk maken van bestuurlijke afwegingen
 • behulpzaam zijn in de dialoog tussen de verschillende schakels in de ov- en energieketen.

Meer informatie? 

Bekijk het model

Terug naar boven

Scroll naar boven