Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Gerelateerd


Werken op niet-autosnelwegen

Werk in Uitvoering 96b - 2020

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-07-2020
 • Aantal pagina's:218
 • Druk:0
 • ISBN:9789066286801
 • Artikelnummer:527
 • Thema: Beleid, Materiaal en materieel, Niet-autosnelweg, Omleiding, Tijdelijke bewegwijzering, Verkeersregelaar

Ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van wegwerkers en weggebruikers op niet-autosnelwegen? De publicatie Werken op niet-autosnelwegen bevat alle relevante vakinformatie en adviezen over de voorbereiding, uitvoering en beëindiging van werk in uitvoering op niet-autosnelwegen.
 

 
€ 157,00
excl. 9% btw
 • De CROW-publicatie ‘Werken op autosnelwegen – Werk in Uitvoering 96a - 2020’ is bestemd voor planners, voorbereiders, ontwerpers, contractschrijvers, uitvoerders en toetsers van wegwerkzaamheden op niet autosnelwegen.
   
  Werken volgens het vigerende beleid
  De in deze publicatie opgenomen principes stellen je in staat het vigerende beleid en de daaruit voortvloeiende eisen te vertalen naar projectspecifieke maatregelen die voldoen aan het vereiste kwaliteitsniveau voor wegwerkzaamheden op niet-autosnelwegen. Daarbij kun je ook gebruik maken van de standaardmaatregelen die beschikbaar zijn in het handboek 'Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen 96a' (publicatie 530B).

  ​Onderdeel CROW-reeks Werk in Uitvoering 
  Deze uitgave is één van de 6 boekpublicaties uit de reeks ‘Werk in uitvoering 96a/96b’ en vervangt de eerdere publicatie uit 2014 met als titel ‘Maatregelen op niet-autosnelwegen’ (publicatie 517).

  De 6 publicaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor een volledig correcte afzetting op specifiek autosnelwegen zijn minimaal drie delen nodig:
 • 1. Doel en gebruik van de richtlijnen
  1.1 Doel en kader van de richtlijn
  1.2 CROW-publicaties voor werk in uitvoering
  1.3 Toepassing van de richtlijnen
  1.4 Onderscheid in principe en standaardmaatregel
  1.5 Opbouw van dit deel
   
  2 Uitgangspunten bij het ontwerp van verkeersmaatregelen
  2.1 Beleid en projectspecifieke uitgangspunten
  2.2 Basisopbouw verkeersmaatregelen
   
  3 Invloedsfactoren vanuit werk en werkruimte
  3.1 Soort werk
  3.2 Plaats van het werk
  3.3 Tijdstip en tijdsduur van het werk
  3.4 Overige invloedsfactoren
   
  4 Invloedsfactoren vanuit de weg- en verkeerskenmerken
  4.1 Functionele wegindeling
  4.2 Wegcategorie en verschijningsvorm
  4.3 Verkeersaanbod en verkeerssamenstelling
  4.4 Snelheid van het (auto)verkeer
  4.5 (Brom)fietsers en voetgangers
  4.6 Verkeer in een of twee richtingen
  4.7 Verlagen van de snelheidslimiet
  4.8 Omleiden van het verkeer
  4.9 Benodigde capaciteit en gewenste verkeersafwikkeling langs het werkvak
  4.10 Zichtbaarheid verkeersmaatregelen
  4.11 Bijzondere weggebruikers
  4.12 Startschema tijdelijke verkeersmaatregelen
  4.13 Verkeersmaatregelen op wegen met afwijkende verschijningsvorm

  5 Generieke eisen voor tijdelijke verkeersmaatregelen
  5.1 Communicatie
  5.2 Inleidende ruimte
  5.3 Tijdelijke snelheidsbeperking
  5.4 Werkvak
  5.5 Veiligheidsruimte
  5.6 Verkeersruimte
  5.7 Werkruimte
  5.8 Beëindiging van geboden en verboden
  5.9 Gebruik van tijdelijke rijstrooksignalering
   
  6 Maatregelen op voetpaden en fietspaden
  6.1 Voetpaden en voetgangersgebieden
  6.2 Fietspaden en fietsroutes
  6.3 Algemene eisen
  6.4 Combinatie van tijdelijke verkeersmaatregelen
  6.5 Omleiding bij vrijliggende fietspaden en fiets-/bromfietspaden
  6.6 Keuzeboom voetpaden en fietspaden
  6.7 Maatregelen op voetpaden en in voetgangersgebieden

  7 Maatregelen op erftoegangswegen
  7.1 Erftoegangswegen binnen de bebouwde kom
  7.2 Erftoegangswegen buiten de bebouwde kom
  7.3 Algemene eisen
  7.4 Combinatie van tijdelijke verkeersmaatregelen
  7.5 Keuzeboom erftoegangswegen binnen en buiten de bebouwde kom
  7.6 Maatregelen op erftoegangswegen
  7.7 Maatregelen op kruispunten in erftoegangswegen
   
  8 Maatregelen op gebiedsontsluitingswegen
  8.1 Gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom
  8.2 Gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom
  8.3 Algemene eisen
  8.4 Combinatie van tijdelijke verkeersmaatregelen
  8.5 Keuzeboom gebiedsontsluitingswegen binnen en buiten de bebouwde kom
  8.6 Maatregelen op gebiedsontsluitingswegen
  8.7 Maatregelen op kruispunten en rotondes in gebiedsontsluitingswegen
   
  9 Maatregelen op regionale stroomwegen
  9.1 Regionale stroomwegen
  9.2 Algemene eisen
  9.3 Combinatie van tijdelijke verkeersmaatregelen
  9.4 Keuzeboom regionale stroomwegen buiten de bebouwde kom
  9.5 Maatregelen regionale stroomwegen
  9.6 Maatregelen op knooppunten en aansluitingen in regionale stroomwegen
  9.7 Maatregelen op kruispunten en rotondes in regionale stroomwegen
   
  10 Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden
  10.1 Algemeen
  10.2 Afbakening
  10.3 Regeling verkeersregelaars 2009
  10.4 Wet- en regelgeving
  10.5 Verantwoordelijkheden en verplichtingen
  10.6 Opleiding en competenties
  10.7 Algemene uitgangspunten inzet verkeersregelaars
  10.8 Risicoafweging
  10.9 Keuzeboom inzet verkeersregelaars
  10.10 Plaats van de verkeersregelaars
  10.11 Aanduiding aanwezigheid van verkeersregelaars
   
  11 Maatregelen bij overwegen
  11.1 Algemeen
  11.2 Afbakening
  11.3 Werken binnen invloedssfeer van een overweg
  11.4 Risico’s bij werken op en nabij overwegen
  11.5 Afbakening werkzaamheden op en nabij overwegen
  11.6 Maatregelen vanuit het spoor
  11.7 Aanvullende maatregelen vanuit de weg
  11.8 Rijdende afzettingen bij overwegen
  11.9 Verkeersregelaars bij overwegen
  11.10 Maatregelen ter afbakening en afscherming van de werkruimte
  11.11 Maatregelen bij niet geplande afsluiting van de overweg
   
  12 Omleidingen
  12.1 Afbakening
  12.2 Uitgangspunten bij omleidingen
   
  13 Maatregelen in bijzondere werk- en wegsituaties
   
  Literatuur en websites
   
  Bijlagen
  I Wisselstroken bij stationaire afzettingen
  II Verkeersaanbod bij rijdende afzettingen
  III Risicoafweging bij zeer kortdurende werkzaamheden
  IV Achtergronden werken op of nabij overwegen
  V Begrippenlijst en verkeersborden
  VI Verklaring gebruikte symbolen in figuren
Scroll naar boven