Gerelateerd


Werken op autosnelwegen

Werk in Uitvoering 96a - 2020

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-07-2020
 • Aantal pagina's:100
 • Druk:0
 • ISBN:9789066286818
 • Artikelnummer:529
 • Thema: Autosnelweg, Beleid, Materiaal en materieel, Omleiding, Tijdelijke bewegwijzering, Verkeersregelaar

Ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van wegwerkers en weggebruikers op autosnelwegen? De publicatie Werken op autosnelwegen bevat alle relevante vakinformatie en adviezen over de voorbereiding, uitvoering en beëindiging van werk in uitvoering op autosnelwegen.

Op 30 september en 1 oktober is er een online introductiebijeenkomst. Tijdens deze introductiebijeenkomst leer je alles over de vernieuwde publicaties. Ook wat dit betekent voor jouw werk. 

 
€ 121,00
excl. 9% btw
 • De CROW-publicatie ‘Werken op autosnelwegen – Werk in Uitvoering 96a - 2020’ is bestemd voor planners, voorbereiders, ontwerpers, contractschrijvers, uitvoerders en toetsers van wegwerkzaamheden op autosnelwegen.

  Werken volgens het vigerende beleid
  De in deze publicatie opgenomen principes stellen je in staat het vigerende beleid en de daaruit voortvloeiende eisen te vertalen naar projectspecifieke maatregelen die voldoen aan het vereiste kwaliteitsniveau voor wegwerkzaamheden op autosnelwegen. Daarbij kun je ook gebruik maken van de standaardmaatregelen die beschikbaar zijn in het handboek 'Standaardmaatregelen op autosnelwegen 96a' (publicatie 530A).
   
  Onderdeel CROW-reeks Werk in Uitvoering
  Deze uitgave is één van de 6 boekpublicaties uit de reeks ‘Werk in uitvoering 96a/96b’ en vervangt de eerdere publicatie uit 2017 met als titel ‘Maatregelen op autosnelwegen’ (publicatie 519). De editie daarvoor was van 2013.
   
  De 6 publicaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor een volledig correcte
  afzetting op specifiek autosnelwegen zijn minimaal drie delen nodig:
 • 1 Doel en gebruik van de richtlijnen
  1.1 Doelstelling van dit richtlijndeel
  1.2 CROW-publicaties voor Werk in Uitvoering
  1.3 Toepassing van de richtlijnen
  1.4 Onderscheid in principe en standaardmaatregel
  1.5 Opbouw van dit richtlijndeel
   
  2 Uitgangspunten bij het ontwerp van verkeersmaatregelen
  2.1 Beleid en projectspecifieke uitgangspunten
  2.2 Basisopbouw verkeersmaatregelen
  2.3 Onderbouwen verkeersmaatregelen met verkeerskundig ontwerp
   
  3 Generieke eisen verkeersmaatregelen
  3.1 Algemene eisen
  3.2 Communicatie
  3.3 Inleidende ruimte
  3.4 Werkvak
  3.5 Veiligheidsruimte
  3.7 Werkruimte
  3.8 Beëindiging van geboden en verboden
  3.9 Gebruik verkeerssignalering
  3.10 Omzetten rijstrookafzetting
   
  4 Verkeersmaatregelen korter dan één dag
  4.1 Stationaire verkeersmaatregelen
  4.2 Rijdende verkeersmaatregelen
   
  5 Verkeersmaatregelen langer dan één dag
  5.1 Algemene eisen
  5.2 Basisopbouw stationaire afzetting
  5.3 Principes voor stationaire afzettingen (langer dan één dag)

  6 Omleidingen
  6.1 Afbakening
  6.2 Uitgangspunten bij omleidingen
  6.3 Informatiesystematiek
  6.4 Uitwerking informatiesystematiek
  6.5 Basisconfiguraties omleidingen
   
  Literatuur en websites
   
  Bijlagen
  I Begrippenlijst en verkeersborden
  II Verklaring gebruikte symbolen in figuren
Scroll naar boven