Vitaal Platteland!

De kracht van het platteland benutten

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:06-12-2018
 • Aantal pagina's:24
 • Druk:0
 • Artikelnummer:K-D062
 • Thema: Buiten de bebouwde kom, Ketenmobiliteit, Kleinschalige mobiliteitsoplossingen, Mobiliteit en ruimte, Mobiliteitsmanagement, Openbaar vervoer, Toegankelijkheid

Vergrijzing, bevolkingskrimp en schaalvergroting maken het mobiliteitsbeleid van plattelandsgemeenten tot een uitdaging. Bereikbaarheid van openbare voorzieningen en werkgelegenheid staat onder druk. Deze discussienotitie helpt plattelandsgemeenten met oplossingen, vergroting van slagkracht of opschaling van bewezen vondsten.

 
Gratis
 • Er gaat veel aandacht uit naar stedelijke bereikbaarheid, het oplossen van (fiets)files en het overvolle openbaar vervoer in de Randstad. In andere delen van Nederland kampen inwoners en overheden met hele andere uitdagingen. Door verschillende demografische ontwikkelingen is het steeds lastiger om in het buitengebied een leefbare en vitale gemeenschap in stand te houden. De bereikbaarheid van voorzieningen, zoals winkels, onderwijs en zorg, komt onder druk en het openbaar vervoer sluit niet altijd goed aan op de behoefte van de (vergrijzende) bevolking. Mobiliteit speelt een belangrijke rol bij de bereikbaarheid en leefbaarheid van het landelijk gebied en draagt bij aan een inclusieve samenleving.

  Dit vergt een gecoördineerde aanpak tussen verschillende partijen zoals gemeenten en provincies, maar ook kennis van zaken en betrokkenheid van burgers en bedrijven.

  Deze notitie geeft duidelijk richting voor welke mobiliteitsvraagstukken en met welke partijen dit het beste opgepakt kan worden. Het vormt daarmee een richtinggevende discussienota die duidelijke keuzes voorlegt aan betrokken partijen. De vraagstukken zijn te complex om door één partij opgelost te kunnen worden. Dit vraagt om afstemming, samenwerking en maatwerk op diverse schaalniveaus. Samen op weg naar een vitaal platteland.

 • Inhoud
  1 Inleiding 7
  2 Kernbegrippen 8
  3 Volop initiatieven 10
  4 Kennis ontwikkelen: thema’s die spelen 11
  5 Kennis uitwisselen: ‘meer mogelijk als je samenwerkt’ 14
  6 Hoe verder? Waaier van kansrijke opties 16
  6.1 Algemeen: dankzij urgentie slagen maken 16
  6.2 Handreikingen integrale aanpak bieden 16
  6.3 Andere handreikingen aanbieden 16
  6.4 Regionale coalities vormen die werken 17
  6.5 Hoger op nationale agenda’s 17
  6.6 Van praktijk naar wetenschap, en andersom 18
  Literatuur 19
  Links  19

Scroll naar boven