Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Versterken van gewapendbetonconstructies met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening

CROW-CUR Aanbeveling 18:2020

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Aantal pagina's:20
 • Druk:0
 • Artikelnummer:CRW AA91:2021

Deze derde, herziene uitgave van CUR-Aanbeveling 91 geeft aanbevelingen voor het ontwerpen en uitvoeren van versterkingen van betonconstructies door middel van het uitwendig oplijmen van koolstofvezelwapening. Omdat een correcte uitvoering de betrouwbaarheid van de versterking in zeer sterke mate bepaalt, is er veel aandacht voor de kwaliteitszorg bij de uitvoering. Met de berekenings- en uitvoeringstechnische bepalingen in deze Aanbeveling voorzien we in de benodigde regelgeving voor uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening.

 
€ 91,00
excl. 9% btw
 • Inhoud van de Aanbeveling
  Deze CROW-CUR Aanbeveling 91:2021 geeft eisen en regels voor het berekenen en uitvoeren van het op buiging en/of dwarskracht versterken van gewapend-betonconstructies door het aanbrengen van uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening.

  Wat is veranderd in deze derde versie?
  In deze derde, herziene versie van de CUR-Aanbeveling 91 zijn de verwijzingen en symbolen geactualiseerd naar de van toepassing zijnde NEN-EN 1992. Er zijn inhoudelijk een beperkt aantal wijzingen aangebracht. De belangrijkste betreft het vervallen van het betonaandeel bij dwarskrachtversterkingen. In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest op het gebied toepassing, dimensionering en applicatie.
  Verwacht wordt dat bij de herziening van de Eurocode reeks, het versterken van betonconstructies met uitwendige wapening opgenomen wordt in de scope van NEN-EN 1992. Vanwege deze ophanden zijnde vernieuwing is er voor gekozen om deze ontwikkelingen niet op te nemen in deze derde versie.
   
  Voor wie is deze Aanbeveling interessant?
  CROW-CUR Aanbeveling 91:2021 ‘Versterken van gewapend-betonconstructies met uitwendig gelijmde Koolstofvezelwapening’ is bruikbaar voor alle professionals die betrokken zijn bij het ontwerp, het onderhouden, de uitvoering van onderhoud en het beheer van betonconstructies.
   
  Wie droegen bij aan de totstandkoming?
  Nadat de vorige uitgaves tot stand zijn gekomen met een brede vertegenwoordiging vanuit de sector, is deze derde, herziene CROW-CUR Aanbeveling 91:2021 opgesteld door Antony van Middelkoop, Joost Reijers en Mark Verbaten van ABT. De redactie is verzorgd door Ad van Leest van CROW. De inhoud van deze CROW-CUR Aanbeveling 91:2021 is voorafgaand aan het verschijnen, gedeeld met de leden van NEN-normcommissie ‘TGB Betonconstructies’. De daaruit volgende reacties en commentaren zijn voor zover als mogelijk verwerkt in deze versie.
  Deze Aanbeveling is een actualisatie van de tweede, herziene uitgave van CUR-Aanbeveling 91 die is uitgebracht in 2007.
 • Voorwoord
  1 Onderwerp
  2 Toepassingsgebied
  3 Termen en definities
  4 Symbolen
  5 Eisen en bepalingsmethoden
  5.1 Algemeen
  5.2 Eisen met betrekking tot de te versterken betonconstructie
  5.3 Eisen met betrekking tot het ontwerp
  5.3.1 Buitengewone belasting
  5.3.2 Bruikbaarheidsgrenstoestand
  5.3.3 Uiterste grenstoestand
  5.4 Eisen met betrekking tot het aanbrengen van de versterking
  6 Materialen
  6.1 Algemeen
  6.2 Koolstofvezelwapening
  6.2.1 Algemeen
  6.2.2 Treksterkte
  6.2.3 Elasticiteitsmodulus en σ-ε-diagram
  6.2.4 Breukrek
  6.3 Lijm
  6.4 Bijzondere aandachtspunten
  7 Beoordeling van de te versterken betonconstructie
  7.1 Algemeen
  7.2 Conditie van de betonconstructie
  7.3 Voor het ontwerp benodigde gegevens
  8 Dimensionering
  8.1 Op buiging versterkte constructie
  8.1.1 Ontwerp van de versterking
  8.1.2 Bepaling van de initiële rek bij aanbrengen van de koolstofvezelwapening
  8.1.3 Dimensionering van de koolstofvezelwapening
  8.1.4 Verlies van composietwerking (onthechting)
  8.1.5 Bruikbaarheidsgrenstoestand
  8.1.6 Controle van de dwarskrachtcapaciteit
  8.2 Op dwarskracht versterkte doorsnede
  8.2.1 Toetsing uiterste grenstoestand
  8.2.2 Bruikbaarheidsgrenstoestand
  9 Detaillering
  9.1 Versterking voor buiging
  9.2 Dwarskrachtversterking
  10 Uitvoering
  10.1 Algemeen
  10.2 Voorwaarden met betrekking tot uitvoeringsomstandigheden
  10.2.1 Temperatuur en luchtvochtigheid
  10.2.2 Betonoppervlak
  10.2.3 Lijm
  10.3 Voorbereiding van oppervlakken
  10.3.1 Betonoppervlak
  10.3.2 Oppervlak van koolstofvezelwapening
  10.4 Aanbrengen van koolstofvezelwapening
  10.4.1 Geprefabriceerde systemen
  10.4.2 Ter plaatse uithardende systemen
  10.5 Afwerking
  11 Kwaliteitscontrole
  11.1 Toe te passen materialen
  11.1.1 Koolstofvezelwapening
  11.1.2 Lijm
  11.2 Uitvoerend personeel
  11.3 Gerealiseerde versterking
  12 Oplevering

  Bijlage
  A Stroomschema voor het ontwerp van een versterking met koolstofvezelwapening
  voor het mechanisme buiging
Scroll naar boven