Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 18 Openbaar parkeren – de kosten, de opbrengsten en de maatschappelijke lasten

  • Productgroep:Download / Brochure
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 feb 2006
  • Grootte:1,61 MB
  • Bestand:PDF
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D577
Prijs per stuk: € 19,00
Excl. 6% BTW

Deze brochure geeft inzicht in de prijs van een openbare parkeerplaats. Ook komen verschillende dilemma’s en aspecten aan bod die van invloed zijn op het parkeerbeleid. De brochure gaat onder andere in op de maatschappelijke lasten van openbaar parkeren. De informatie helpt gemeenten om op lokaal en regionaal niveau prijsbeleid te voeren.

Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
1 Parkeerbeleid: afweging van doelen, doelgroepen en instrumenten
2 De omvang van gereguleerd en openbaar parkeren
3 De kosten van openbaar parkeren
4 De opbrengsten van gereguleerd parkeren
5 Het saldo van kosten en opbrengsten
Literatuur