Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Valgewichtdeflectiemetingen voor wegbeheerders

Grip op onzichtbare draagkracht

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:26-01-2015
 • Aantal pagina's:48
 • Druk:1
 • ISBN:9789066286528
 • Artikelnummer:349
 • Thema: Inspecties en metingen

Zoekt u de juiste methode om de draagkracht van uw wegen te onderzoeken? De CROW-publicatie ‘Valgewichtdeflectiemetingen voor wegbeheerders’ geeft toepassingsmogelijkheden en randvoorwaarden voor een betrouwbaar en degelijk verhardingsonderzoek naar de draagkracht met behulp van valgewichtdeflectiemeting.

 
€ 48,00
excl. 9% btw
 • De meest gebruikte toepassingsvorm, die van de bepaling van de restlevensduren en versterkingsmaatregelen van asfaltwegen, komt aan de orde. Deze publicatie geeft informatie over het begrip draagkracht in relatie tot de levensduur van een asfaltverharding. Daarom wordt uiteengezet welke meetsystemen ingezet kunnen worden voor de bepaling van de draagkracht. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar de valgewichtdeflectiemeter. Vervolgens wordt toegelicht wanneer en voor welke toepassingsgebieden u valgewichtdeflectiemetingen kunt gebruiken.

  STRADA

  Deze publicatie sluit aan op het in 2011 uitgebrachte rapport ‘FWD Calibration Guide' (D11-07).
  In de komende periode volgen nog:
  • een handreiking voor de uitvoering van valgewichtdeflectiemetingen
  • de softwaremodule STRADA (Structurele Deflectiemetingen Asfaltverhardingen)
  • een achtergrondrapport bij de software
   
  De nieuwe systematiek sluit aan bij het in 2011 beschikbaar gekomen dimensioneringsprogramma OIA (OntwerpInstrumentarium Asfaltverhardingen).

  Kennismodule

  De kennis in deze publicatie zal op den duur ook beschikbaar komen in een Online Kennismodule. Wilt u bericht krijgen als dit het geval is dan kunt u dit aangeven via mail.
 • Samenvatting
  Inleiding
  1 Principe van valgewichtdeflectiemetingen
  1.1 Deflectiemeetapparatuur
  1.1.1 Benkelmanbalk
  1.1.2 Lacroix Deflectograph
  1.1.3 Curviameter
  1.1.4 Valgewichtdeflectiemeter
  1.1.5 Traffic Speed Deflectometer
  1.2 Valgewichtdeflectiemeting en dynamische plaatbelastingsproef
  1.3 Uitwerking van valgewichtdeflectiemetingen
  1.3.1 Homogene wegvakken
  1.3.2 Schematisering verhardingsconstructie
  1.3.3 Bepaling (rest)levensduur
  1.3.4 Analyseprogramma’s
  2 Toepassingsgebieden van valgewichtdeflectiemetingen
  2.1 Deflectiemetingen op verschillende verhardingsconstructies
  2.1.1 Asfaltwegen
  2.1.2 Cementbetonverhardingen
  2.1.3 Elementenverharding
  2.1.4 Fundering en zandbed
  2.2 Valgewichtdeflectiemetingen voor diverse toepassingen
  2.2.1 Asfaltdijkbekleding
  2.2.2 Vliegveldverharding
  2.3 Valgewichtdeflectiemetingen in verschillende fasen van levensduur
  2.3.1 Bouwfase
  2.3.2 Opleveringsfase
  2.3.3 Beheerfase op netwerkniveau
  2.3.4 Beheerfase op projectniveau
  3 Randvoorwaarden voor valgewichtdeflectiemetingen
  3.1 Meetomstandigheden
  3.1.1 Opleiding en certificering
  3.1.2 Temperatuur
  3.1.3 Seizoen
  3.1.4 Grootte lastpuls
  3.1.5 Positionering deflectieopnemers
  3.1.6 Meetspoor
  3.2 Verkeersmaatregelen tijdens uitvoering van metingen
  3.2.1 Verantwoordelijkheid
  3.2.2 Richtlijnen
  3.3 Aanvullende metingen
  3.3.1 Temperatuurmetingen
  3.3.2 Boringen
  3.3.3 Visuele inspectie of schouw
  3.3.4 Milieuhygiënisch onderzoek
  3.4 Gegevens te leveren door wegbeheerder
  3.4.1 Archiefgegevens
  3.4.2 Verkeersgegevens
  4 Richtlijn voor uitvraag van verhardingsonderzoek
  4.1 Specificatie van doel van meting
  4.2 Eisen aan meetplan
  4.3 Eisen aan eerstelijnsverwerking van meetresultaten
  4.4 Eisen aan tweedelijnsverwerking van meetresultaten
  4.4.1 Uitbijters in deflecties
  4.4.2 Opdeling weg in homogene subvakken
  4.4.3 Bepaling stijfheidsmoduli
  4.4.4 Bepaling theoretische restlevensduur
  Literatuur
  Bijlage
  I Checklist uitvraag onderzoek asfaltverhardingen
Scroll naar boven