CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Stroefheid voor voetgangers (en ander langzaam verkeer)

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:07-04-2010
 • Aantal pagina's:109
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D10-02
 • Thema: Voetganger
 
€ 20,00
excl. 9% btw
 • Er is geen sluitend systeem van productspecificaties en beheersrichtlijnen voor de stroefheid van verhardingen voor voetgangers. CROW heeft daarom onderzoek uitgevoerd naar methoden om de stroefheid van voetgangeroppervlakken te karakteriseren. In dit rapport leest u ondermeer welke eisen te stellen aan de stroefheid van producten en aan de levensduur verhardingsmateriaal in de openbare ruimte.
 • Woord vooraf
  1 Samenvatting
  1.1 Inleiding
  1.2 CROW-onderzoek
  1.2.1 Opzet
  1.2.2 Fase 1: literatuurstudie
  1.2.3 Fase 1a: reproduceerbaarheidsonderzoek Floor Slide Control
  1.2.4 Fase 2: vergelijkend onderzoek tussen FSC en SRT op achttien materialen
  1.3 Conclusies en aanbevelingen
  2 Algemeen
  2.1 Belang van stroefheid
  2.2 Algemene achtergrond wrijving en stroefheid en verschillende invloedsfactoren
  2.3 Proefmethoden
  2.4 Eisenniveaus
  2.5 Conclusie
  3 Pendulum Tester / Skid Resistance Tester (SRT)
  3.1 Beschrijving
  3.2 Achtergronden SRT
  3.3 Eisen en grenswaarden
  3.4 Herhaalbaarheid en repoduceerbaarheid
  3.5 Vergelijking SRT-proeven in verschillende normen en richtlijnen
  4 Floor Slide Control 2000 (FSC)
  4.1 Beschrijving
  4.2 Literatuur, normen en richtlijnen
  4.3 Herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid
  4.4 Aanmerkingen op de NTA / FSC
  5 Reproduceerbaarheidsonderzoek FSC metingen
  5.1 Inleiding
  5.2 Onderzoeksopzet
  5.3 Resultaten
  5.4 Conclusies
  6 Vergelijking reeds bestaande FSC en SRT metingen
  6.1 Algemeen
  6.2 Resultaten KOACNPC 2006-2007
  6.3 Mogelijke oorzaken van non-correlatie
  7 Vergelijkend onderzoek FSC en SRT metingen voor CROW
  7.1 Algemeen
  7.2 Materialen
  7.3 Wijze van uitvoering van de metingen
  7.4 Meetresultaten
  7.5 Evaluatie
  7.5.1 Reproduceerbaarheid van FSC-waarden
  7.5.2 Relatieve hoogte van FSC-waarden voor verschillende glijdermaterialen en tussenmedia
  7.5.3 Correlatie FSC en SRT enerzijds en textuurdiepte anderzijds
  7.5.4 Relatie tussen textuurdiepte en invloed van tussenmedium
  7.5.5 Correlatie FSC met SRT
  7.5.6 Beoordeling van de materialen door SRT en FSC
  7.5.7 Conclusies
  8 Conclusies en aanbevelingen Bronnen
  Bijlage I Resultaten reproduceerbaarheidsonderzoek FSC metingen
  Bijlage II Vergelijking verschillende omschrijvingen slingerproeven (SRT/PTV, USRV en PSRV) in diverse normen Bijlage III Verschillende normen en richtlijnen in relatie tot stroefheid
  Bijlage IV Mogelijke behandelingen om materiaal op te ruwen
  Bijlage V Juridische aspecten van stroefheid (bron: OVO)
  Bijlage VI Benodigde extra stroefheid op een helling
Scroll naar boven