Standaard UitwisselingsFormaat voor globale visuele inspectiebestanden (versie 2.0)

  • Productgroep:Download / Artikel
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:15 dec 2011
  • Aantal pagina's:15
  • Grootte:212 kB
  • Bestand:PDF
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D452

Bent u een wegbeheerder of weginspecteur? Dan is het Standaard Uitwisselingsformaat voor globale visuele inspectiebestanden (SUF-WEG) iets voor u. Met de SUF-WEG wisselt u efficiënt gegevens uit.

Prijs per stuk: Gratis

SUF-WEG koppelt gegevens van gekeurmerkte wegbeheer- en inspectiesoftware aan elkaar. Dat zorgt voor tijdwinst en minder fouten. In 2008 verscheen versie 1.0 (CROW-publicatie 452). Dit is versie 1.1. Nieuw hierin is het toevoegen van schade voegwijdte (VOW) en van grafische sleutel (GID).
Inleiding
1 Randvoorwaarden
2 Opbouw van het uitwisselingsbestand
3 Identificerende informatie
4 Algemene informatie
5 Informatie per wegvakonderdeel
Bijlagen
I Keuzelijsten met verplichte codes per label
II Voorbeeld exportbestand
III Voorbeeld importbestand