Gerelateerd


Specificaties voor materiaal en materieel

Werk in Uitvoering 96a/b - 2020

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-07-2020
 • Aantal pagina's:140
 • Druk:0
 • ISBN:9789066286788
 • Artikelnummer:525
 • Thema: Autosnelweg, Beleid, Materiaal en materieel, Niet-autosnelweg, Omleiding, Tijdelijke bewegwijzering, Verkeersregelaar

Aan welke specificaties moet materieel en materiaal voldoen om in te zetten bij wegwerkzaamheden? Hoe voldoe je aan alle richtlijnen? Dat behandelt deze herziene publicatie; die daarmee de vorige editie uit 2013 vervangt.

In de publicatie Specificaties voor materiaal en materieel vind je alle benodigde informatie over toe te passen materieel, de toe te passen materialen en de componenten waarmee de verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden moeten worden opgebouwd. Zodat wegwerkers altijd veilig kunnen werken, weggebruikers veilig zijn en een goede verkeersdoorstroming met minimale hinder mogelijk is, ondanks de wegwerkzaamheden.

 
€ 91,00
excl. 9% btw
 • De CROW-publicatie ‘Specificaties voor materiaal en materieel – werk in uitvoering 96a/96b’ bevat technische objectspecificaties en functie-eisen voor materiaal en materieel bij wegwerkzaamheden. Op zowel autosnelwegen als wegen buiten en binnen de bebouwde kom.

  Betere bruikbaarheid in nieuwe contracten en samenwerkingsvormen
  Deze publicatie is bestemd voor planners, voorbereiders, contractschrijvers, uitvoerders en toetsers van wegwerkzaamheden, maar zeker ook voor materiaalbeheerders en materiaalinkopers. In deze nieuwe versie (juni 2020) is onder andere tegemoetgekomen aan de wens van een betere bruikbaarheid in nieuwe contracten en samenwerkingsvormen.
   
  Onderdeel CROW-reeks Werk in Uitvoering
  Deze uitgave is één van de 6 boekpublicaties uit de reeks ‘Werk in uitvoering 96a/96b’ en vervangt de eerdere publicatie uit 2013 met dezelfde titel ‘Specificaties voor materiaal en materieel’ (publicatie 515). De editie daarvoor was van 2005.
   
  De 6 publicaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het veilig werken op en langs wegen kan bijvoorbeeld niet worden volstaan met alleen de delen waarin de maatregelen zijn beschreven. Voor het voorbereidingsproces en de onderbouwing van de maatregelen is het richtlijndeel 'Beleid en proces' van belang.
 • 1 Doel en gebruik
  1.1 Algemeen
  1.2 Doelstelling van dit richtlijndeel
  1.3 CROW-uitgaven voor Werk in Uitvoering
  1.4 Opbouw van dit richtlijndeel
  1.5 Uniformiteit en herkenbaarheid voor de weggebruiker
  1.6 Europese en Nederlandse Normen
  1.7 Normering en veiligheidsklassen
  1.8 Duurzaamheid
   
  2 Tijdelijke verkeersmaatregel
   
  3 Informatie & Communicatie
   
  4 Omleiding & Tijdelijke bewegwijzering
  4.1 Algemeen
  4.2 Specificaties omleidingsborden en tijdelijke bewegwijzeringsborden
  4.3 Specificaties tijdelijke aanduidingen met nummer of hoofdletter
  4.4 Afkruisen van borden en bestemmingen
   
  5 Wegafzetting
  5.1 Algemeen
  5.2 Inleidende ruimte
  5.3 Nulpuntinrichting
  5.4 Langsafzetting
  5.5 Eindpunt
   
  6 Verkeersruimte
  6.1 Algemeen
  6.2 Tijdelijke markering
  6.4 Tijdelijke verkeerslichten
  6.5 Tijdelijke obstakelbeveiliger

  7 Wegwerkers en werkvoertuigen
  7.1 Signaalkleding
  7.2 Werkvoertuigen
   
  Literatuur en websites
   
  Bijlagen
  I Referenties zichtafstanden
  II Tijdelijke informatieborden
  III Beoordeling staat van onderhoud materiaal met retroreflecterende afbeeldingen
Alle boekpublicaties samen
Houd jij je vaak bezig met geplande wegwerkzaamheden? Dan is deze aanbieding interessant voor je: tot en met 31 december 2020 krijg je, bij gelijktijdige aanschaf van alle 6 de nieuwe CROW-boektitels over Werk in Uitvoering, 10% korting!
Lees meer
Scroll naar boven