Gerelateerd


Specificaties voor materiaal en materieel

Werk in Uitvoering 96a/96b

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:28-03-2013
 • Aantal pagina's:164
 • Druk:1
 • ISBN:978 9066286177
 • Artikelnummer:515(96A/96B)
 • Thema: Materiaal en materieel, Verkeersmaatregelen

De CROW-publicatie ‘Specificaties voor materiaal en materieel’ bevat technische objectspecificaties en functie-eisen voor materiaal en materieel bij wegwerkzaamheden op zowel autosnelwegen als wegen buiten en binnen de bebouwde kom.

 
€ 85,00
excl. 9% btw
 • De beschrijvingen zijn consequent ingedeeld in een boomstructuur en hebben een eigen eis-ID, eistitel, eistekst en zo nodig een toelichting. Aan bod komen onder meer tijdelijke rijbaanverlichting, verkeerslichten en obstakelbeveiligers, informatieborden, tekstpanelen, actiewagens, barriermarkering, anti-zichtschermen, mobiele rijstrooksignalering en staat van onderhoud van materiaal met retroreflecterende afbeeldingen.

  De vorige editie stamt uit 2005. De eisen aan materiaal en materieel waren daar beschreven vanuit de bestaande praktische kennis; ze beschreven good practice. De nieuwe uitgave is opgezet volgens de principes van Systems Engineering en de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte.

  Errata 01-04-2015.

 • 1 Doel en gebruik
  1.1 Algemeen
  1.2 Doelstelling van dit richtlijndeel
  1.3 CROW-uitgaven voor Werk in Uitvoering
  1.4 Opbouw van dit richtlijndeel
  1.5 Uniformiteit en herkenbaarheid voor de weggebruiker
  1.6 Normering en veiligheidsklassen
  Deel A: Technische objectspecificaties voor materiaal en materieel bij wegwerkzaamheden
  2 Omleiding & Tijdelijke bewegwijzering
  2.1 Algemeen
  2.2 Specificaties omleidingsborden en tijdelijke bewegwijzeringsborden
  2.3 Specificaties tijdelijke aanduidingen met nummer of hoofdletter
  2.4 Specificaties tijdelijke aanduidingen met alleen pijlfiguratie
  2.5 Afkruisen van borden en bestemmingen
  3 Wegafzetting
  3.1 Algemeen
  3.2 Inleidende bebakening
  3.2.1 Inleiding
  3.2.2 Standaarduitvoeringen
  3.2.3 Verkeersborden (RVV-borden en onderborden)
  3.2.4 Vaste informatieborden
  3.2.5 Mobiele informatieborden
  3.2.5.1 Tekstpaneel met schuifletters
  3.2.5.2 Elektronisch tekstpaneel
  3.2.5.3 Elektronisch informatiepaneel
  3.2.5.4 Actieraam waarin tekst- en informatiepanelen zijn opgenomen
  3.2.5.5 Aanhanger waarop actieraam met tekst- en informatiepanelen is bevestigd
  3.2.6 Mobiele rijstrooksignaalgever (MRS)
  3.3 Nulpuntinrichting
  3.3.1 Andreasstrips
  3.3.2 Actiewagens
  3.3.2.1 Actieraam (of actieframe)
  3.3.2.2 Gele alternerende lampen
  3.3.2.3 Pijlfiguraties
  3.3.2.4 Aanhanger waarop actieraam met pijlfiguratie of RVV-borden is/zijn bevestigd
  3.3.2.5 Werkvoertuig met eigen bebakening
  3.3.3 Verzwaarde actiewagen
  3.3.3.1 Botsabsorber
  3.3.4 Waarschuwingshekken
  3.4 Langsafzetting
  3.4.1 Algemeen
  3.4.2 Geleidebakens
  3.4.3 Verkeerskegels
  3.4.4 Voertuigkerende barrier
  3.4.5 Barriermarkering
  3.4.6 Anti-zichtschermen
  3.5 Eindpunt
  4 Verkeersruimte
  4.1 Algemeen
  4.2 Tijdelijke markering
  4.3 Tijdelijke rijbaanverlichting
  4.3.1 Algemeen
  4.3.2 Tijdelijke lichtmasten
  4.3.3 Mobiele lichtmasten
  4.4 Tijdelijke verkeerslichten
  4.5 Tijdelijke obstakelbeveiliger
  4.5.1 Obstakelbeveiliger
  4.5.2 Neusschild
  5 Wegwerkers en werkvoertuigen
  5.1 Signaalkleding
  5.1.1 Signaalkleding wegwerkers
  5.1.2 Signaalkleding verkeersregelaars
  5.2 Werkvoertuigen
  5.2.1 Zwaai-, flits- en knipperlichten
  5.2.2 Bord Werkverkeer
  5.2.3 Voertuigmarkering
  5.2.4 Rolschermen
  Deel B: Functie-eisen voor materiaal en materieel bij wegwerkzaamheden
  6 Tijdelijke verkeersmaatregel
  7 Informatie & Communicatie
  8 Omleiding & Tijdelijke bewegwijzering
  9 Wegafzetting
  9.1 Eisen voor materiaal en materieel in de wegafzetting
  9.2 Eisen voor materiaal en materieel voor de inleidende bebakening
  9.3 Eisen voor materiaal en materieel voor de nulpuntinrichting
  9.4 Eisen voor materiaal en materieel voor de langsafzetting
  9.5 Eisen voor materiaal en materieel voor het eindpunt
  10 Verkeersruimte
  10.1 Algemeen
  10.2 Eisen voor het materiaal voor tijdelijke markering
  10.3 Tijdelijke rijbaanverlichting
  10.4 Tijdelijke verkeerslichten
  10.5 Tijdelijke obstakelbeveiligers
  11 Wegwerkers & Werkvoertuigen
  11.1 Signaalkleding
  11.2 Werkvoertuigen
  Literatuur en websites
  Bijlagen
  I Referenties zichtafstanden
  II Tijdelijke informatieborden
  III Beoordeling staat van onderhoud materiaal met retroreflecterende afbeeldingen
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW  onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven