Sociale veiligheid van het personeel in het openbaar vervoer

Personeelsmonitor 2018

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:21-05-2019
 • Aantal pagina's:23
 • Druk:0
 • Artikelnummer:K-D068

Deze Personeelsmonitor levert landelijke kerncijfers over de objectieve veiligheid (het aantal feitelijke incidenten), de subjectieve veiligheid (het gevoel van veiligheid) en het personeelsoordeel over het veiligheidsbeleid van de werkgever.

 
Gratis
 • In het Nederlandse openbaar vervoer werkten in 2018 meer dan 28.000 buschauffeurs, tram- en metrobestuurders, treinmachinisten, kapiteins, controleurs, toezichthouders,
  verkooppersoneel en ander rijdend en toezichthoudend personeel. Zij zorgen er dagelijks voor dat reizigers veilig en op tijd op hun bestemming aankomen.

  Sinds 1993 wordt de sociale veiligheid van het rijdend en toezichthoudend personeel in het openbaar vervoer door middel van enquêtes in kaart gebracht. Deze Personeelsmonitor levert landelijke kerncijfers over de objectieve veiligheid (het aantal feitelijke incidenten), de subjectieve veiligheid (het gevoel van veiligheid) en het personeelsoordeel over het veiligheidsbeleid van de werkgever.

  Het onderzoek vindt elke twee jaar plaats bij alle openbaarvervoerbedrijven.
  Begin 2019 is een enquête uitgezet om het oordeel van het ov-personeel over het jaar 2018 in kaart te brengen. Om de drempel voor deelname zo laag mogelijk te houden is er
  net als in voorgaande jaren gebruik gemaakt van zowel papieren als digitale vragenlijsten.

  Dit jaar neemt NS weer deel aan dit onderzoek. Door de deelname van NS ontstaat er een integraal beeld van de sociale veiligheid in het gehele Nederlandse openbaar vervoer.

 • 1 Inleiding 5
  1.1 Leeswijzer

  2 Het oordeel van het personeel over de sociale veiligheid 6
  2.1 Inleiding
  2.2 Algemeen oordeel sociale veiligheid

  3 Objectieve veiligheid: de feitelijke incidenten in 2018
  3.1 Inleiding
  3.2 Slachtofferschap strafbare- en niet-strafbare incidenten
  3.3 Niet-strafbare incidenten
  3.4 Verschil tussen functiegroepen personeel
  3.5 Slachtofferschap niet-strafbare incidenten per functiegroep

  4 Subjectieve veiligheid: gevoel van (on)veiligheid in 2018
  4.1 (On)veiligheidsgevoel tussen verschillende functiegroepen
  4.2 Veiligheidsgevoel en slachtofferschap

  5 Het oordeel van het personeel over het veiligheidsbeleid van werkgevers
  5.1 Oordeel veiligheidsbeleid
  5.2 Suggesties ter verbetering
  5.3 Meldingsbereidheid

  Bijlagen
  1 Deelnemende vervoerbedrijven
  2 Vragenlijst
  3 Onderzoeksverantwoording
Scroll naar boven