Sociale veiligheid in de openbare ruimte deel 3 in de reeks Hoe specificeer je dat?

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Contracteren
  • Datum uitgifte:22 sep 2014
  • Aantal pagina's:32
  • Druk:1
  • Artikelnummer:802

Dit infoblad is bedoeld als hulpmiddel om goede specificaties te formuleren waarop juiste ontwerp- en proceskeuzes kunnen worden gemaakt, in dit geval met betrekking tot sociale en integrale veiligheid.

Prijs per stuk: Gratis

Systems Engineering-aanpak

Dit infoblad beschrijft een strategische aanpak hoe om te gaan met sociale veiligheid in de openbare ruimte gebaseerd op normen en de Systems Engineering-aanpak. Hierbij gaat over de stappen die je kunt nemen en bijvoorbeeld de keuze voor bron- of effectgerichte maatregelen zoals camera’s, maar het gaat ook om eisen die je kunt stellen aan de openbare ruimte. Het begrip ZETA wordt toegelicht. Ook is er aandacht voor beheeraspecten die de sociale veiligheid beïnvloeden. De uitgave sluit af met twee praktijkvoorbeelden én een toekomstgericht nawoord van de werkgroep. Er is een uitgebreide literatuur- en websitelijst toegevoegd.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit functionarissen van overheidsorganen die openbare gebieden en objecten ontwikkelen en in beheer hebben zoals gemeenten, maar ook waterschappen, het Rijk, provincies en zij die werken in opdracht van deze overheidsorganisaties, bijvoorbeeld medewerkers van adviesbureaus.
Woord vooraf
Inleiding
1 Sociale en integrale veiligheid
1.1 Objectieve of sociale veiligheid
1.2 Integrale veiligheid
1.3 Gebiedsgerichte integrale aanpak
2 Strategische aanpak
2.1 Werkproces
2.2 Zeven stappen
2.3 Praktische uitwerking van het proces
3 Eisen aan de publieke ruimte
3.1 ZETA
3.2 Aandachtspunten
4 Inspiratie: twee voorbeelden
Voorbeeld 1: parkeergarages – geen kolom of een slimme kolom?
Voorbeeld 2: station Westervoort
Nawoord van de werkgroep
Literatuur en websites
Bijlage I – Veiligheid vanuit diverse hoeken gezien