Scheurwijdtebeheersing Betonconstructies - Fase 1

CROW-CUR Rapport 1:2020

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Aantal pagina's:40
 • Druk:0
 • ISBN:978 90 6628 687 0
 • Artikelnummer:CRW C1027

Scheurvorming en gewapend beton zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De scheurwijdte willen we beheersen vanwege de duurzaamheid, beoogde functionaliteit, levensduur van de constructie of esthetiek. Betrouwbare voorspellingen maken van de scheurwijdte is een lastige opgave, die tot veel discussie leidt in de beroepspraktijk.

Dit tussentijdse rapport (fase 1) beschrijft een aanpak en een rekenmodel om in de praktijk te testen, zodat we op basis van praktijkcases een CROW-CUR Aanbeveling over scheurwijdte-beheersing in betonconstructies kunnen maken.

Voor het handmatig bijhouden van scheurwijdte metingen is een format beschikbaar gesteld dat hier gedownload kan worden.

Download Rekenblad CROW scheurwijdte bij verhinderde vervorming
Download Meetblad Scheurwijdtes in de praktijk

 
€ 65,00
excl. 9% btw
 • Dit rapport is interessant voor adviesbureaus (ontwerpers), aannemers (betontechnologen, constructeurs en uitvoerders), opdrachtgevers (inkopers betonwerken) en specifieke organisaties voor wie scheurvorming in betonconstructies relevant is, waaronder Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterleidingbedrijven.
  Eén van de doelen van dit tussentijdse rapport (fase 1), is het verzamelen van data op basis van de in dit rapport geformuleerde uniforme aanpak. Wanneer de hele bouwsector in Nederland met dezelfde methode werkt, kunnen we de resultaten van verschillende bouwprojecten beter met elkaar vergelijken. Dit moet uiteindelijk leiden tot een definitieve CROW-CUR Aanbeveling, waarin met de verzamelde data de hier geformuleerde uniforme aanpak is getoetst en, indien nodig, is verbeterd.
  Bij deze daarom de oproep aan betrokkenen om praktijkcases te verzamelen om het rekenmodel te testen en zo nodig te verbeteren. Om scheurwijdtevorming en de ontwikkeling ervan in de tijd eenvoudiger en eenduidiger te meten en vast te leggen, is er een meetformat in excel opgezet die hier te downloaden is.
 • Woord vooraf
  1 Onderwerp en toepassingsgebied
  2 Termen en definities
  3 Eenheden en symbolen
  4 Materiaaleigenschappen
  5 Scheurwijdte-eisen
  6 Verhinderde vervormingen
  7 Berekeningsmethoden
  8 Vergelijking met praktijkmetingen
  9 Aanbevolen berekeningsmethode
  10 Theorie versus praktijk
  11 Normen en literatuur

  Bijlage I: Praktijkmetingen
  Bijlage II: Rekenblad CROW scheurwijdte bij verhinderde vervorming (ook hier te downloaden als excelbestand)
  Bijlage III: Rekenvoorbeeld
   
Scroll naar boven