Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Richtlijn volumetrisch ontwerp steenmastiekasfalt

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:15-07-2009
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D09-02
 • Thema: Asfaltverharding

Met volumetrisch ontwerp steenmastiekasfalt wordt spoorvorming bij steenmastiekasfalt (sma) tegengegaan. Maar hoe maakt u een dergelijk ontwerp?

 
€ 35,00
excl. 9% btw
 • Dit CROW-rapport Richtlijn volumetrisch ontwerp steenmastiekasfalt gaat in op de onderzoeksmethode en geeft de resultaten weer in een concreet stappenplan voor het volumetrisch ontwerpen van steenmastiekasfalt (sma). Basis voor de richtlijn vormen ervaringen op een aantal proefvlakken met sma 0/8 en sma 0/11.

  U ontvangt het rapport in de vorm van een ZIP-bestand in uw Mijn CROW account.

 • Inhoud
  Samenvatting
  1 Inleiding
  1.1 Voorgeschiedenis
  1.2 Aanleiding tot het implementatieonderzoek
  1.3 Doel van de werkgroep IVO-SMA
  1.4 Inhoud publicatie en leeswijzer
  2 Achtergrond implementatieonderzoek
  2.1 Bestaande mengselontwerpmethode volgens RAW Standaard Bepalingen 2005 en
  aanpassingen volgens de voormalige (2003) werkgroep ‘Mengselontwerp sma’
  2.2 Hrs in het nieuwe mengselontwerp
  2.3 Invloed Europese regelgeving
  3 Opzet onderzoek
  3.1 Samenhang mengselontwerp, productie en eindproduct
  3.2 Hrs-onderzoek
  3.3 Proefvakken
  3.4 Nieuw schema onderzoeksprocedure sma
  4 Onderzoeksresultaten
  4.1 Resultaten hrs-onderzoek
  4.2 Resultaten vooronderzoeken proefvakken
  4.3 Resultaten proefvakken
  5 Analyse van de resultaten
  5.1 Hrs-bepaling bij een inwendige gyratorhoek van 0,82°
  5.2 Vergelijking van het Marshallvooronderzoek met de theoretische berekening
  gebaseerd op de bepaling van de hrs per steensoort
  5.3 Relatie tussen ontwerp, productie en eindproduct
  5.4 Geschiktheid nieuwe mengselontwerpmethode op basis van hrs en rekenmodel voor
  toekomstige specificatie en aanzet RAW-regelgeving
  5.5 Nieuwe proefstukafmetingen gyratorproeven
  6 Introductie nieuwe mengselontwerpprocedure
  6.1 Stappenplan
  6.2 Korte beschrijving rekenmodel en noodzakelijke input
  7 Conclusies en aanbevelingen
  7.1 Conclusies
  7.2 Aanbevelingen
  Bijlage I – Uitvoering hrs-proef op steenslag
  Bijlage II – Definitief stappenplan voor het volumetrisch ontwerpen van steenmastiekasfalt
  (sma)
  Bijlage III – Volumetrisch ontwerpen van Steenmastiekasfalt met behulp van het
  MS-Excel-spreadsheet van de CROW-werkgroep IVO-SMA
Scroll naar boven