Richtlijn informatievoorziening op dynamische informatiepanelen

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:24 mrt 2014
  • Aantal pagina's:30
  • Druk:0
  • Artikelnummer:D1073

Steeds meer wegbeheerders zetten dynamische informatiepanelen (DRIPs) in voor verkeersmanagement. Voor de weggebruiker is het belangrijk dat hij de informatie op de DRIPs snel kan lezen, begrijpen en actie kan ondernemen om vertraging te voorkomen.

Prijs per stuk: Gratis

Uniformiteit zorgt voor sneller begrip

Deze download van CROW geeft regels voor het tonen van teksten en afbeeldingen op allerlei vormen van DRIPs die op of langs wegen zijn geplaatst. De richtlijn is bedoeld om uniformiteit te creëren in boodschappen aan de weggebruiker en daarmee een wildgroei in de informatievoorziening te voorkomen. Dit zorgt voor een sneller begrip van de teksten en afbeeldingen door de weggebruiker.
Inleiding
1 Begrijpelijke, leesbare boodschap ‘Wat wil je vertellen
en aan wie?’
1.1 Verkeerskundige boodschap
1.2 Leesbare boodschap
1.3 Begrijpelijke boodschap
1.4 Testen en evalueren
2 Tekst en lay-out: ‘Hoe vertel je het?’
2.1 Gebruik van tekst
2.2 Gebruik van pictogrammen
2.3 Ruimtegebruik/lay-out
2.4 Grafische weergave
3 Voorbeelden gebruiksdoelen
3.1 Dynamische verkeersinformatie
3.2 Parkeerverwijzing
3.3 Onvoorziene omstandigheden
3.4 Werk in uitvoering
3.5 Evenementen
3.6 Landelijke en regionale boodschappen
3.7 Ondersteuning van verkeersmaatregelen
Bijlage
I Lettertype en lettergrootte
II Pictogrammen
Fonts en pictogrammen