CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Richtlijn Geotechnisch laboratoriumonderzoek

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Aantal pagina's:126
  • Druk:1
  • Artikelnummer:CRW C1002
  • Thema: Ondergrond en geotechniek

Richtlijn Geotechnisch laboratoriumonderzoek geeft handvatten om geotechnisch falen te verkleinen en het hele werkproces te verbeteren. De richtlijn is bedoeld om het proces van opdragen en uitvoeren van de meest gangbare geotechnische laboratoriumproeven te verbeteren.

 
€ 97,00
excl. 9% btw
  • Een belangrijk deel van projectrisico's is gerelateerd aan onzekerheden in de ondergrond. Geotechnische laboratoria worden geregeld geconfronteerd met opdrachten voor proeven die onvolledig worden opgedragen, of waarbij uit navraag blijkt dat de klant te weinig begrip heeft van de proeven om deze adequaat te kunnen opdragen. Dat leidt er toe dat mogelijk verkeerde proeven worden uitgevraagd, of dat de proeven onder niet bij de situatie passende condities worden uitgevoerd. In alle gevallen is hier sprake van een verhoogd risico op geotechnisch falen. Om dit probleem te verkleinen is de nu voorliggende richtlijn opgesteld waarin de proeven kort worden omschreven, en waarin handvatten worden aangereikt om het hele werkproces te verbeteren.

Scroll naar boven