Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Rekenmodel SSK-2018

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Druk:0
 • Artikelnummer:D3049
 • Thema: Kostenmanagement

Het vernieuwde SSK-rekenmodel 2018 is nu te downloaden. In dit Excel-bestand kun je eenvoudig kostenramingen voor de gww-sector maken.

 
Gratis
 • Het SSK-rekenmodel is een model waarmee je kostenramingen kan opstellen dat overeenkomt met de Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK-2018). De Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK) is een systematiek voor het opstellen, vastleggen en delen van ramingen in met name de grond-, weg- en waterbouw en de woning- en utiliteitsbouw. Het Rekenmodel is geschikt gemaakt om 1 op 1 door te laten rekenen in de probabilistische software Risicoraming.

  De SSK-2018 is een doorontwikkeling van SSK-rekenmodel 2010. In dit vernieuwde (Excel-)model kun je alles makkelijk integreren, vergelijken en instappen doordat het transparant is. De huidige vernieuwde tool sluit goed aan op de vorige versie en heeft dezelfde herkenbare vormgeving. 

  Belangrijkste wijzigingen SSK-2018

  1. Invoering van de SSK-2018 ramingsopbouw en terminologie.
  2. De opbouw van de instandhoudingskosten is nu identiek aan die van de investeringskosten.
  3. Je kunt nu meerdere kostenposten (regels) tegelijkertijd toevoegen.
  4. Je kunt met een druk op de knop controleren of je invoer en berekening rekentechnisch juist zijn.
  5. Het SSK-2018 menu is nu als standaard Excel-menu naast het menu Start zichtbaar.
  6. Aan een aantal veel voorkomende acties zijn sneltoetsen (functietoetsen: F1, F5, F6 en F7) gekoppeld.
  7. De keuzeparameters kunnen nu direct in een apart tabblad worden ingevoerd, in plaats van wat sommigen zagen als een ‘omslachtig’ oproepbaar formulier.
  8. De deelramingen zijn nu gekoppeld aan het Prijzenboek. Vul de kostencode in en de kostenpost wordt automatisch overgenomen uit het Prijzenboek.
  9. De deelramingen hebben nu ook een kostenkolom met de totalen inclusief btw.
  10. In het Kostenoverzicht zijn nu ook de subtotalen directe kosten zichtbaar.
  11. In het Kostenoverzicht wordt nu ook per deelraming apart de btw berekend, in plaats van alleen over het totaal.
  12. De frequentie kan nu direct als ‘1/n’ worden ingevuld, in plaats van de hoeveelheid n en de eenheid 1 keer per n jaar.
  13. Het btw-percentage bij de procentuele kosten moet je nu handmatig invoeren, in plaats van dat die via een formule wordt berekend op basis van een vorig subtotaal.
  14. Na de Bouwkosten worden, conform SSK-2018, nu eerst de Engineeringskosten gepresenteerd en daarna Vastgoedkosten en Overige Bijkomende Kosten.
  15. Er zijn allerlei snel te kiezen lay-outs mogelijk om je raming te presenteren.

   

  Het rekenmodel SSK-2018 is in oktober 2021 door Rijkswaterstaat en ProRail aangepast, versie 2.3.000 heeft de volgende verbeteringen:
  - Handleiding uitgebreid met nieuwe knoppen (functionaliteiten).
  - Beperkingen model verder uitgebreid.
  - Bij de functie Nulregels verbergen is nu beter beschreven bij welke criteria dit wel of niet gebeurd.
  - Logboek met modelwijzigingen aangepast.

  Wil je zelf aan de slag gaan met kostenramingen?

  De cursus SSK-2018 in de GWW leid je binnen één dag op in de Standaard Systematiek van Kostenraming.

Scroll naar boven