Reclame langs wegen

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:02-06-2017
 • Aantal pagina's:50
 • Druk:0
 • Artikelnummer:D354

In Nederland hebben alle overheden te maken met ‘reclame langs wegen’. Daarbij gaat het niet alleen om grote reclameborden in het weiland langs rijkswegen, maar ook om reclame-uitingen langs provinciale wegen, en om reclame in lichtmasten en aan de gevel in de steden.

 
Gratis
 • De techniek ontwikkelt zich razendsnel, zoals de ledverlichting en de toepassing van digitale schermen, die bewegende en/of wisselende beelden kunnen laten zien. Het is aannemelijk dat reclame afleidt van de rijtaak, en de verkeersveiligheid niet ten goede komt. Het probleem is dat dit verband niet gemakkelijk is aan te tonen.  

  Decentrale overheden hebben behoefte aan een aanvullend kader voor het omgaan met ‘complexe’ aanvragen voor het vergunnen en plaatsen van reclame-uitingen. Een CROW-werkgroep van (decentrale) overheden en marktpartijen hebben afwegingscriteria en spelregels ontwikkeld en biedt de gebruiker handvatten voor het verkeersveilig aanvragen en plaatsen van reclame-uitingen.

  De CROW publicatie is bedoeld voor wegbeheerders, opdrachtgevers, adviseurs en installatiebedrijven in de branche.

  Blog

  Er is ook een blog geschreven over reclame langs wegen. 
 • 1 Inleiding  6
  1.1 Aanleiding publicatie 6
  1.2 Doel van de publicatie 6
  1.3 Leeswijzer 6
  2 Reclame en reclame-uitingen 7
  2.1 Definitie buitenreclame 7
  2.2 Vormen en toepassingen van buitenreclame 7
  2.3 Verschijningsvormen (‘definities’) 7
  2.4 Reclame langs wegen 11
  3 Reclamebeleid 13
  3.1 Waarom reclamebeleid? 13
  3.2 Reclamebeleid in de praktijk 14
  3.2.1 Gemeente 14
  3.2.2 Provincie 15
  3.2.3 Rijk 15
  3.2.4 Handhaving 16
  3.3 Aanbevelingen voor reclamebeleid 16
  4 Reclame en verkeersveiligheid 18
  4.1 (Inter)nationaal onderzoek 18
  4.2 Afwegingscriteria 19
  4.3  Aanbevelingen reclamebeleid of toetsing aanvraag 25
  4.3.1 Onderscheid naar typen criteria 25
  4.3.2 Overwegingen bij toepassingen 27
  5 Reclame en leefbaarheid & ruimtelijke kwaliteit 29
  5.1  Duiding leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit 29
  5.2 Aspecten en afwegingscriteria 29
  5.3  Aanbevelingen reclamebeleid of toetsing aanvraag 32
  Bijlagen 36
  I Begrippen en definities 36
  II Indeling in type wegen en type gebieden 39
  III Turbulentieafstanden 40
  IV Uitvoeringsaspecten realisatie en plaatsing 41
  Literatuur en websites 43
Scroll naar boven