CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Praktijkrichtlijn Omgevingsbeïnvloeding inbrengen en trekken van damwanden

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Druk:0
  • Artikelnummer:CRW C1003

`Praktijkrichtlijn Omgevingsbeïnvloeding inbrengen en trekken van damwandenelementen’ geeft handvatten om schade aan bebouwde omgeving te voorkomen bij het trekken van tijdelijke damwanden bij ondergrondse bouwprojecten.

 
€ 149,00
excl. 9% btw
  • Bij ondergrondse bouwprojecten in stedelijke omgeving is het al dan niet kunnen trekken van tijdelijke damwanden van aanzienlijke invloed op de kritische succesfactoren van het project. In de praktijk wordt verschillend tegen de diverse aspecten gekeken, waarbij het spanningsveld tussen geld, kans en risico (kleine kans, grote schade) lastig te voorspellen is. Geconstateerd is dat in een aantal situaties te optimistisch wordt gewerkt, met mogelijke schade aan de bebouwde omgeving. Het ontbrak in feite aan een theoretische onderbouwing. Daarnaast zijn er praktijkgevallen waaruit lessen kunnen worden getrokken. De voorliggende richtlijn geeft handvatten om dit onderdeel van het bouwproces beter in te richten.

Scroll naar boven