Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Paal-plaat funderingen

Ontwerppraktijk

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Aantal pagina's:82
 • Druk:0
 • Artikelnummer:CRW C1007
 • Thema: Civieltechnische constructies

Deze 'stand-der-techniek' rapportage wordt gebruikt om de beschikbare kennis en ervaring te verzamelen en deze te delen in de Nederlandse ontwerp- en uitvoeringspraktijk. Door paal-plaat funderingen zorgvuldiger en vaker toe te passen, zijn voor gebruikers kostenbesparingen mogelijk op de fundering, maar wel binnen veilige grenzen.

 
€ 99,00
excl. 9% btw
 • Paal-plaat funderingen worden in Nederland, in tegenstelling tot onze buurlanden, nauwelijks toegepast. Mits goed aangepakt is de funderingsmethode veilig en kan het leiden tot een kostenbesparing op de fundering tussen 25 en 40 %. De paal-plaat fundering is bijzonder geschikt voor geconcentreerde belastingen zoals hoogbouw en steunpunten van bruggen met grote overspanningen. Dit zijn dan juist de grotere projecten waar ook het economisch voordeel het grootst is – voor kleine constructies hebben paal-plaat funderingen namelijk maar een relatief klein voordeel. De methode is bijzonder gunstig in combinatie met ontgravingen, maar kan alleen worden toegepast onder specifieke geotechnische condities.

 • 1 Introductie 7
  1.1 Wat is een paal-plaat fundering 7
  1.2 Waarom een paal-plaat fundering? 7
  1.3 Doel 8
  1.4 Typen paal-plaat fundering 9
  1.4.1 Ontwerptype 1 – gecombineerde paal-plaat funderingen 9
  1.4.2 Ontwerptype 2 – palen als zettingsremmers (maximale paallast) 9
  1.4.3 Ontwerptype 3 – palen als doelgerichte zettingsremmers 10
  1.5 Toepasbaarheid 10
  1.6 Voorbeelden 12
  1.7 Leeswijzer 12
     
  2 Verificatie 13
  2.1 Veiligheidsbenadering 13
  2.2 Bezijkmechanismen 13
  2.2.1 Constructieve sterkte van de plaat 16
  2.2.2 Afschuifsterkte van de verbinding grondkering-plaat 18
  2.2.3 Doorponsen paal 18
  2.2.4 Doorponsen kolom 19
  2.2.5 Constructieve sterkte van de paal 20
  2.2.6 Geotechnisch draagvermogen plaat 21
  2.2.7 Geotechnisch draagvermogen van de palen 22
  2.2.8 Geotechnisch draagvermogen van de grondkering 22
  2.2.9 Zetting algehele constructie (DEF) 23
  2.3 Overzicht toetsingen 23
     
  3 Achtergronden - ontwerppraktijk 25
  3.1 Literatuuronderzoek 25
  3.2 Nederlandse voorbeelden 25
  3.3 Internationale voorbeelden 27
  3.4 Analytische berekeningsmethoden 28
  3.4.1 Paalgroepseffect (P-P interactie) 29
  3.4.2 Plaat-paal interactie (R-P) 30
  3.4.3 P-R interactie 31
  3.4.4 P-S interactie 31
  3.4.5 Maatgevende parameters 31
  3.5 Modelleren met eindige elementen 32
  3.6 Bepalen van de invoerstijfheid 32
  3.6.1 Vergelijking van de Nederlandse praktijk 33
  3.6.2 Grondstijfheid 35
  3.6.3 Grondstijfheid - veiligheidsfactoren 35
  3.6.4 Grondstijfheid – Karakteristieke waarden 37
  3.6.5 Paalstijfheid 37
  3.6.6 Paalstijfheid - veiligheidsfactoren 37
  3.6.7 Paalstijfheid – karakteristieke waarden 40
  3.6.8 Paalstijfheid door elastische verkorting 40
  3.7 Stijfheid grondkering 41
     
  4 Conclusies en aanbevelingen 43
  4.2 Onzekerheden in de huidige ontwerpaanpak 43
  4.3 Commissievoorstel 44
  4.4 Monitoring en beheersing 45
  4.4.1 Meting van gronddruk 47
  4.4.2 Meting van buigende momenten en kromming van de plaat 47
  4.4.3 Meting van paalkrachten 48
  4.4.4 Meting van deformatie van de grondkering 49
  4.4.5 Aanvullende aanbevelingen voor monitoring 49
     
  Referenties 51
  Bijlage I Nederlandse praktijkvoorbeelden 53
  Bijlage II  Internationale praktijkvoorbeelden (EN) 63
  Bijlage III Calibratiestudie paalreactie (EN) 79
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Bijlage III Calibratiestudie paalreactie (EN) 79
Scroll naar boven