P+Fiets

Snel en slim in de stad

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:16-02-2016
 • Aantal pagina's:40
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D029
 • Thema: Fietsparkeren, Fietsparkeren

P+R bestaat al, maar de Fiets is in fietsland Nederland natuurlijk nog veel idealer als natransport voor de auto op de ‘last mile’, zeker in gebieden waar het openbaar vervoer onvoldoende frequent is voor P+R. Dit vergt wel een bedrijfsmatige exploitatie. Het is dus erg relevant om voor de overheid om een business case benadering te hanteren.

 
Gratis
 • Deze publicatie beschrijft de kansen voor P+Fiets en hoe P+Fiets in te voeren, maar ook hoe je een business case benadering kunt uitvoeren.
   

  Gerelateerde kennis

  Heeft u interesse in een compleet pakket van kennis en richtlijnen rond het thema 'parkeren'? Lees dan verder over de Kennisbundel: Parkeren.

  De kennis uit deze publicatie is ook beschikbaar in de Online Kennismodule Fietsparkeren.

  Let op! Deze publicatie was beschikbaar als drukwerk en wordt nu alleen digitaal aangeboden.
 • 1 Inleiding 7
  2 P+Fiets: Concept en aanleiding 8
  2.1 Wat is P+Fiets? 8
  2.2 Exploitatie van P+Fiets 8
  2.3 Pilotsteden P+Fiets: Leeuwarden en Maastricht 9
  2.4 Doelgroepen 9
  2.5 Doel 10
  2.6 Een toekomstbeeld of een utopie? 10
  2.7 “Informele” P+Fiets 10
  2.8 P+Fiets en deelfietssystemen 11
  3 De voor- en nadelen van P+Fiets 12
  3.1 Betere bereikbaarheid 12
  3.2 Luchtkwaliteit, Veiligheid en Geluid 12
  3.3 P+Fiets is flexibel 12
  3.4 Minder parkeeroverlast in het centrum of bij de bestemming 13
  3.5 Gezondheid en plezier 13
  3.6 P+Fiets is kostenefficiënt 13
  3.7 Nadeel: Het weer 13
  3.8 Nadeel: Fietsparkeren in de stad 14
  3.9 Alles bij elkaar opgeteld: Maatschappelijke kosten en baten 15
  4 Systemen en vormen van P+Fiets 16
  4.1 Systeemsoorten 16
  4.2 Wijze van aanbieden van de P+Fiets (solitair of gecombineerd
  met P+R) 16
  4.2.1 Locatie met uitsluitend P+Fiets 16
  4.2.2 P+Fiets gekoppeld aan een bestemmings-P+R 17
  5 Keuze van het P+Fiets-systeem 19
  5.1 Succesfactoren 19
  5.2 Conclusies 20
  6 Welke locatie voor P+Fiets? 22
  6.1 Bestemmingen in de gemeente voor P+Fiets 22
  6.1.1 Mobiliteitsscan 23
  6.2 Goedkoper parkeren aan de rand van de stad 23
  6.3 Voorkomen parkeeroverlast 23
  7 Uitbouw naar andere doelgroepen 25
  7.1 Fietsparkeer Management Systeem (FMS) 25
  8 De business case-benadering 26
  9 Ervaringen uit de praktijk 32


  Bijlagen
  A Percentage sterk vertraagde ritten in de spits
  in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners 35
  B Stappenplan voor selectie P+Fiets-bestemming
  en P+Fiets-locatie 36
  C Ervaringen uit Leeuwarden en Maastricht 39
  Literatuur 43
   
Scroll naar boven