CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

OV-Klantenbarometer 2015 - Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Aantal pagina's:32
 • Druk:0
 • Artikelnummer:K-D037

In dit rapport van CROW-KpVV staat de sociale veiligheid van reizigers in het stads- en streekvervoer centraal. Jaarlijks is in de vragenlijst van de OV-Klantenbarometer aandacht voor veiligheidsgevoelens en slachtofferschap van incidenten in het openbaar vervoer. De uitkomsten van deze vragen staan centraal in deze rapportage.

 
Gratis
 • Belangrijkste uitkomsten in 2015

  Reizigers zijn positief over de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. In 2015 wordt de veiligheid van het openbaar vervoer in het algemeen beoordeeld met een 7.7. Over de veiligheid van de laatste rit (8.0) en de opstaphalte (7.8) zijn de reizigers nog beter te spreken. Die cijfers zijn overigens hetzelfde als vorig jaar. In 2016 heeft 17 procent van de reizigers een of meer incidenten meegemaakt, dat is iets lager dan vorig jaar. Het lastigvallen van reizigers komt relatief het meest voor (12%). Bedreiging, diefstal of mishandeling in het openbaar vervoer vinden veel minder plaats.

  Netheid

  In deze rapportage is tevens geanalyseerd welke aspecten invloed hebben op de sociale veiligheid. Een van de aspecten die de veiligheidsbeleving van reizigers beïnvloed én waar ruimte is tot verbetering lijkt te zijn is de netheid van voertuigen. Het vergroten daarvan kan dus als positief effect hebben dat het oordeel over sociale veiligheid ook stijgt.

  In het rapport staan meer uitsplitsingen van de cijfers bijvoorbeeld het onderscheid tussen mannen en vrouwen, leeftijd en type modaliteit.

 • Inleiding     1
  1    Slachtofferschap en/of ooggetuigenschap van incidenten               2
  1.1    Inleiding                2
  1.2    Slachtofferschap algemeen en naar incident                      2
  1.3    Slachtofferschap naar achtergrondkenmerken                    3
  1.4    Ooggetuigenschap                  4
  1.5    Combinatie slachtofferschap en ooggetuigenschap                  5
  2    Reizigersoordeel over sociale veiligheid                                          7
  2.1    Inleiding                                                                                     7
  2.2    Oordeel naar achtergronden reiziger             8
  2.3    Oordeel naar achtergronden openbaar vervoer    9
  3    Beïnvloeders van sociale veiligheid                        12
  3.1    Inleiding                                                                 12
  3.2    Beinvloeders van sociale veiligheid         12
  3.3    Relatie tussen belang en waardering           13
  Bijlagen                                                                   14
  Bijlage 1. De achtergronden van het onderzoek         15
  Bijlage 2. Vragenlijst en clustering van vragen         17
  Bijlage 3. Vergelijkbaarheid onderzoeksgebieden 20
Scroll naar boven