Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Ontwerpwijzer bruggen voor langzaam verkeer

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:28-03-2014
 • Aantal pagina's:208
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 638 2
 • Artikelnummer:342
 • Thema: Brug, Fietsverkeer

Nederland is zowel een fietsland als een waterland. Hierdoor staan wij bekend om het bouwen van goede bruggen. De ontwerpwijzer is een praktische handleiding voor ontwerpers, beleidsmakers en uitvoerders die de kwaliteit van fiets- en voetgangersbruggen verder willen vergroten.

Tijdelijke actie
Houd jij je vaak bezig met fietsverkeer in jouw gemeente of provincie? Dan hebben wij een interessante aanbieding voor jou! Tot en met 30 juni 2020 krijg je bij aanschaf van de Ontwerpwijzer fietsverkeer de Ontwerpwijzer Bruggen voor Langzaam Verkeer ter waarde van 87,- gratis!

Meer informatie

 
€ 91,00
excl. 9% btw
 • Voordelen en kenmerken

  • Praktische kennis voor het totstandkomingsproces
  • Geeft argumenten voor keuzes en laat gevolgen zien
  • Inspirerend door gebruik van (praktijk)foto’s en illustraties
  • Maakt de rollen van betrokken partijen helder
  • Kennis over materialen en uitvoeringsaspecten

  Voor wie is deze kennis?

  De ontwerpwijzer is een 'must-have' voor ontwerpers, beleidsmakers en uitvoerders die de kwaliteit van fiets- en voetgangersbruggen willen vergroten. De kennis is digitaal beschikbaar in de Online Kennismodule Fiets en sluit aan bij de uitgave Inspiratieboek snelle fietsroutes.
   

 • 1 Netwerk7
  1.1 Waarom een nieuwe verbinding?
  1.2 Waarom een netwerkanalyse?
  1.3 Wat is een goed netwerk?
  1.4 Hoe ziet een netwerkanalyse eruit?
  1.5 Welke kansen biedt een nieuwe verbinding?
  1.6 Wat als er meerdere geschikte locaties zijn voor de nieuwe brug?
  2 Context 22
  2.1 Omwonenden
  2.1.1 Gebruikers
  2.1.2 Geluidshinder
  2.1.3 (Uit)zicht
  2.1.4 Privacy
  2.1.5 Tijdelijke hinder
  2.1.6 Planschade
  2.2 Commerciële partijen
  2.2.1 Cofinanciering
  2.2.2 Eigendomssituatie
  2.3 Stedenbouwkundige aspecten
  2.3.1 Geschiedenis
  2.3.2 Functie
  2.3.3 Sociale veiligheid
  2.3.4 Zichtlijnen
  2.3.5 Verlichting
  2.4 Ecologie
  2.4.1 Bomen
  2.5 Bodem
  2.5.1 Terrein
  2.5.2 Bodemgesteldheid
  2.5.3 Grondwaterstand
  2.5.4 Verontreiniging
  2.6 Kabels en leidingen
  2.6.1 Inventarisatie
  2.6.2 Nutsbedrijf
  2.6.3 Verplaatsing
  2.6.4 Bovengronds
  2.7 Wet- en regelgeving
  2.7.1 Bestemmingsplan
  2.7.2 Beeldkwaliteitsplan
  2.7.3 Welstandsnota
  2.7.4 Bouwbesluit
  2.7.5 Monumentenwet
  2.7.6 Wet ruimtelijke ordening
  2.7.7 Waterwet (keur)
  2.7.8 Flora- en faunawet
  2.8 Checklist
  3 Gebruikers van de brug
  3.1 Reguliere gebruikers
  3.1.1 Voetgangers
  3.1.2 Fietsers
  3.1.3 Bromfietsers
  3.1.4 Mindervaliden
  3.1.5 Kinderen
  3.2 Onbedoelde gebruikers
  3.2.1 Motorvoertuigen
  3.2.2 Fietsers en bromfietsers
  3.2.3 Ruiters
  3.2.4 Vandalen
  3.2.5 Brugspringers
  3.3 Incidentele gebruikers
  3.3.1 Onderhoudsvoertuigen
  3.3.2 Hulpdiensten
  3.4 Overige gebruikers
  3.4.1 Nutsbedrijven
  3.4.2 Flora en fauna
  3.5 Gemengd gebruik
  4 Gebruikers van de kruisende infrastructuur
  4.1 Reguliere gebruikers
  4.1.1 Langzaam verkeer
  4.1.2 Snelverkeer
  4.1.3 Railverkeer
  4.1.4 Binnenvaart (Beroepsvaart)
  4.1.5 Pleziervaart (Recreatievaart)
  4.1.6 Kleine watersport
  4.2 Overige gebruikers
  4.2.1 Waterbeheerder
  4.2.2 Beheer & Onderhoud
  4.2.3 Nutsbedrijven
  4.2.4 Flora en fauna
  5 Inpassing
  5.1 Wat speelt er bij het bepalen van de positie van de brug?
  5.2 Brug over water
  5.2.1 Wordt het een vaste of een beweegbare brug?
  5.2.2 Hoe kies je de doorvaarthoogte?
  5.2.3 Situatiespecifieke kenmerken
  5.3 Brug over weg
  5.3.1 Wat betekent de aanwezigheid van een verkeersregelinstallatie (VRI)?
  5.3.2 Bewegwijzering
  5.3.3 Wat betekent de aanwezigheid van een nabijgelegen bocht?
  5.3.4 Aanrijdportalen
  5.3.5 Is aanpassing van de kruisende infrastructuur mogelijk?
  5.4 Algemene aandachtspunten
  5.4.1 Steunpunten
  5.4.2 Afschermingsconstructies
  5.4.3 Geleideconstructies op wegen
  5.5 Hellingbanen
  5.5.1 Hoe bepaal je het hellingspercentage?
  5.5.2 Wat beïnvloedt de kosten?
  5.5.3 Hoe garandeer je gebruikscomfort?
  5.5.4 Welke oplossingsrichtingen zijn er bij beperkte ruimte?
  5.5.5 Hellingbaan op grondlichaam
  5.6 Checklist inpassing
  6 Materialen
  6.1 Materiaalkeuze
  6.1.1 Esthetiek
  6.1.2 Constructie
  6.1.3 Beheer & onderhoud
  6.2 Beton
  6.3 Constructiestaal
  6.4 Roestvast staal (rvs)
  6.5 Weervast staal
  6.6 Aluminium
  6.7 Hout
  6.8 Composiet/kunststof
  6.9 Metselwerk en natuursteen
  6.10 Glas
  7 Beheer en onderhoud
  7.1 Algemene aandachtspunten
  7.2 Veelvoorkomende handelingen
  7.3 Onderhoudsgevoelige onderdelen
  7.4 Vandalisme
  7.5 Onderhouds- en beheerplan
  8 Duurzaamheid
  8.1 Toekomstbestendigheid
  8.2 Klimaat- en slijtagebestendigheid
  8.3 Milieubelasting
  8.4 Meetbaarheid
  8.5 Kanttekeningen
  8.6 Stimuleren van duurzaamheid
  8.7 Voorbeeld
  9 Techniek en constructie
  9.1 Belastingen
  9.1.1 Belastingen op het brugdek
  9.1.2 Belastingen op leuningen
  9.1.3 Aanrijdbelastingen
  9.1.4 Aanvaarbelastingen
  9.1.5 Belastingen door weer en klimaat
  9.2 Trillingen
  9.2.1 Ontstaan
  9.2.2 Voorspellen
  9.2.3 Maatregelen
  9.2.4 Praktijkvoorbeelden
  9.3 Fundering
  9.3.1 Fundering op staal
  9.3.2 Fundering op palen
  9.4 Landhoofden
  9.5 Stootplaten
  9.6 Opleggingen
  9.7 Voegovergang
  9.8 Brugdek
  9.8.1 Toog
  9.8.2 Hemelwaterafvoer
  9.8.3 Stroefheid
  9.8.4 Gladheidsbestrijding
  9.9 Hekwerk
  9.10 Verlichting
  9.11 Radarhinder
  10 Uitvoeringskosten
  11 Aanbesteden
  11.1 Juridische kaders
  11.1.1 Algemeen
  11.1.2 Langzaamverkeersbruggen
  11.1.3 Lessen uit de praktijk
  11.2 Aanbestedingsprocedure
  11.2.1 Algemeen
  11.2.2 Langzaamverkeersbruggen
  11.2.3 Lessen uit de praktijk
  11.3 Contractvorm
  11.3.1 Algemeen
  11.3.2 Langzaamverkeersbruggen
  11.4 Economisch Meest Voordelige Inschrijving
  11.4.1 Algemeen
  11.4.2 Langzaamverkeersbruggen
  11.4.3 Lessen uit de praktijk
  12 Betrokken partijen – alfabetisch
  Literatuurlijst en websites
  Bijlagen
  I Eisen formuleren
  I.1 Wat is een eis, wat is een vraagspecificatie?
  I.2 Tot hoever moet je specificeren?
  I.3 In welke fase van het proces worden eisen opgesteld?
  I.4 Hoe ziet een goede vraagspecificatie eruit?
  I.4.1 Hoe maak je een vraagspecificatie compact?
  I.4.2 Wanneer is een vraagspecificatie compleet?
  I.4.3 Hoe krijg je alle eigenschappen in beeld?
  I.4.4 Hoe krijgt de vraagspecificatie structuur?
  I.5 Hoe zien Smart-eisen eruit?
  I.5.1 Wat betekent Specifiek?
  I.5.2 Wat betekent Meetbaar?
  I.5.3 Wat betekent Acceptabel?
  I.5.4 Wat betekent Realistisch?
  I.5.5 Wat betekent Tijdsgebonden?
  I.6 Hoe formuleer je een eis?
  I.7 Hoe maak je de eisen traceerbaar?
  II Staalconservering
  II.1 Niet conserveren
  II.2 Toepassen metallisering
  II.3 Toepassen verfsystemen
  II.4 Toepassen duplexsysteem
  II.5 Toepassen alternatief, onderhoudsarm materiaal
  III Richtlijnen fietshellingen
Artikel Fietsverkeer
De evolutie van de fietsbrug

In de Fietsberaad uitgave Fietsverkeer uit het najaar 2012 stond een interessant artikel over het ontwerpen van bruggen voor langzaam verkeer.

Lees het artikel
 
Scroll naar boven