Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen

Herziening CUR-rapport 226

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Aantal pagina's:136
 • Druk:2
 • Artikelnummer:CRW 699.16
 • Thema: Ondergrond en geotechniek

De veelbelovende ontwerptechniek is in de afgelopen jaren op diverse plaatsen in Nederland toegepast. Dankzij paalmatrassen wordt snellere aanleg van infrastructuur mogelijk, worden kwetsbare objecten beschermd, en worden overlast en hinder tijdens de aanleg en beheer gereduceerd. Bovendien nemen de onderhoudslasten af.

 
€ 139,00
excl. 9% btw
 • In maart 2010 verscheen 'CUR-publicatie 226 Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen' ('CUR 226'). Deze veelbelovende techniek is sinds begin deze eeuw op veel plaatsen in Nederland toegepast. Met paalmatrassen wordt snellere aanleg van infrastructuur mogelijk, worden kwetsbare objecten beschermd, en worden overlast en hinder tijdens de aanleg en het beheer gereduceerd. Bovendien nemen de onderhoudslasten af. Voortschrijdend inzicht maakte het noodzakelijk om 'CUR 226' op een aantal punten te wijzigen.

  Deze ontwerprichtlijn is volledig herzien. De grootste veranderingen zijn:

  • Er is een nieuw, beter ontwerpmodel opgenomen voor het ontwerpen van de geokunststof wapening: het Concentric Arches model (hoofdstuk 4).
  • Bij dit nieuwe ontwerpmodel is een nieuwe set van factoren bepaald: partiële factoren en een modelfactor (paragraaf 2.7).
  • De verkeersbelastingen zijn aangepast aan de Eurocode (paragraaf 2.3).
  • Er zijn ontwerpregels toegevoegd voor het ontwerp van de paaldeksels (paragraaf 3.4).
  • Er zijn uitgebreide rekenvoorbeelden toegevoegd, zowel voor het ontwerp van de matraswapening (paragraaf 5.2) als de paaldeksels (paragraaf 5.3).
  • De aanwijzingen voor het uitvoeren van eindige-elementenberekeningen zijn geheel geactualiseerd (hoofdstuk 6).

  Met deze herziene versie van de Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen heeft de sector de beschikking over een richtlijn waarin de state-of-the-art kennis en ervaring op het gebied van paalmatrassystemen is samengebracht, en die tevens is gevalideerd met behulp van praktijkervaringen en -metingen.

  Het bijlagerapport van CUR 226 (2010) wordt met het verschijnen van deze herziene ontwerprichtlijn informatief en niet langer normatief. De ontwerprichtlijn CUR 226 (2010) vervalt met het verschijnen van deze richtlijn.

 • Inhoudsopgave
  Titelpagina
  Samenvatting
  Summary
  Notaties
  Voorwoord
  Hoofdstuk 1 Inleiding
  Hoofdstuk 2 Eisen en uitgangspunten paalmatrasontwerp
  Hoofdstuk 3 Eisen aan en ontwerp van de palen en paaldeksels
  Hoofdstuk 4 Eisen aan en ontwerp van de gewapende matras
  Hoofdstuk 5 Ontwerpvoorbeeld matraswapening en paaldeksel
  Hoofdstuk 6 Numerieke modellering
  Hoofdstuk 7 Overgangsconstructies en randen
  Hoofdstuk 8 Uitvoeringsaspecten
  Hoofdstuk 9 Beheer en onderhoud
  Bijlage A Tabellen verkeersbelasting
  Referenties
Scroll naar boven