Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Mobiliteit en gedrag

begrijpen en beïnvloeden

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:19-12-2014
 • Aantal pagina's:300
 • Druk:1
 • Artikelnummer:348
 • Thema: Gedrag

De uitgave ‘Mobiliteit en gedrag’ is ontstaan vanuit de vraag van de verkeers- en vervoersector naar kennis over verkeersgedrag als uitgangspunt voor beleid. Met de kennis uit dit boek leert u naar verkeers- en vervoersbewegingen kijken ‘met de gedragsbril op’.

 
€ 140,00
excl. 9% btw
 • Voordelen en kenmerken

  • Unieke kennis voor verkeersprofessionals over mobiliteit in combinatie met gedrag
  • Beïnvloedingstechnieken om gewenst verkeersgedrag te realiseren
  • Vertaalslag naar maatwerkoplossingen per mobiliteitsvraagstuk
  • Samengesteld door professionals en gerenommeerde verkeerspsychologen
  • Doorverwijzingen naar literatuur en websites voor verder verdieping


  Kennis van en voor verkeersprofessionals

  Het boek bevat theoretische en praktische kennis voor iedereen die werkzaam is in het vakgebied van verkeer en vervoer. De uitgave is tot stand gekomen door een grote groep deskundigen met onder andere Ewoud Vink, Matthijs Dicke-Ogenia, Cees Wildervanck en Gerard Tertoolen: gerenommeerde professionals met ervaring in het vakgebied.


  Gerelateerde kennis

  Heeft u interesse in een compleet pakket van kennis en richtlijnen over het herkennen en beïnvloeden van verkeersgedrag? Lees dan verder over de Kennisbundel: Verkeersgedrag (boek + online kennis).
   

 • Inhoudsopgave

  1. Verplaatsen in de (weg)gebruiker
  1.1 De reiziger staat niet vanzelfsprekend centraal
  1.2 Wat levert het op?
  1.3 Waarom gaat het dan toch vaak mis?
  1.4 Gewenst gedrag is altijd maatwerk
  1.5 Gedrag maakt dat infrastructuur (niet) werkt – een vooruitblik

  2. Van probleem naar oplossing
  2.1 Van probleem via oplossing naar resultaat
  2.2 BIT-stappenplan voor ontwikkeling maatregelen
  2.3 Twee andere methoden
  2.4 Intervention Mapping: gedetailleerde stappen van gedragsverandering
  2.5 Kiezen voor de juiste methoden en strategieën: PATH
  2.6 BIT-stappenplan, IM en PATH naast elkaar
  2.7 Vaststellen van het doelgedrag
  2.8 Literatuuronderzoek uitvoeren
  2.9 Tot slot

  3. Monitoring en evalatie
  3.1 Het verschil tussen monitoring en evaluatie
  3.2 Monitoring om snel bij te sturen
  3.3 Evalueren om te leren
  3.4 Het belang van monitoring en evaluatie
  3.5 Vroeg starten met inrichten van monitoring en evaluatie
  3.6 De plaats van monitoring en evaluatie in de werkwijze van een verkeerspsycholoog
  3.7 Van gedefinieerde uitkomst naar een hypothese
  3.8 Het ontwerpen van een onderzoeksopzet
  3.9 Sumo: succesvol projecten opzetten, monitoren en evalueren
  3.10 Ten slotte

  4. Wat beweegt de mens?
  4.1 Niveaus van mobiliteitsgedrag
  4.2 Denkprocessen: redeneren en intuïtie
  4.3 De invloed van eigen overtuigingen en de omgeving op gedrag
  4.4 Tot slot

  5. Informatieverwerking door de weggebruiker
  5.1 De mens in het mens-omgeving-voertuigsysteem
  5.2 De weggebruiker als informatieverwerkend systeem
  5.3 Waarnemen–begrijpen–kunnen–willen
  5.4 Niveaus van de rijtaak
  5.5 Aandacht
  5.6 Afleiding
  5.7 Geheugen
  5.8 Van ‘Is er iets?’ tot ‘Wat moet ik doen?’
  5.9 Risicowaarneming en risicocompensatie
  5.10 Drie soorten gedrag
  5.11 Hoe het misgaat: overtredingen, fouten en vergissingen

  6. Verschillende wensen wegbeheerder en weggebruiker analyseren
  6.1 Belangen van wegbeheerder en weggebruiker in de verkeerskundige context
  6.2 Maatregelen ontwikkelen: aanpassen van de verkeerskundige context
  6.3 De aanpak van de verkeerspsycholoog: waarnemen, begrijpen, kunnen en willen
  6.4 De keuzes van de verkeersmanager: informeren, adviseren, geleiden, sturen
  6.5 Drie niveaus waarop verkeersmanagement en gedrag elkaar versterken
  6.6 Het raamwerk human factors in verkeersmanagement
  6.7 Maatregelkeuze en het actuele mens-omgeving-voertuigsysteem
  6.8 Tot slot

  7. Gedrag beïnvloeden
  7.1 Drie momenten om in te grijpen op gedrag
  7.2 Push, pull en persuasion
  7.3 Beleidsinstrumenten
  7.4 Nudging: middenweg tussen verbod en keuzevrijheid
  7.5 Stap voor stap veranderen
  7.6 Gaan voor blijvende gedragseffecten
  7.7 Marketing is onmisbaar
  7.8 De juiste doelgroep kiezen
  7.9 Motiveren van mensen
  7.10 Tot slot

  8. Omgevingspsychologie en ontwerp verkeersruimte
  8.1 Ruimte bekeken vanuit de omgevingspsychologie
  8.2 Workload
  8.3 Eenduidige en herkenbare omgevingen
  8.4 Oriënteren
  8.5 Feedback uit de omgeving
  8.6 Risicocompensatie
  8.7 Het concept ‘shared space’
  8.8 De ruimte ontleed
  8.9 Waar te beginnen?

  9. Verkeerseducatie
  9.1 Definities en de plek binnen gedragsbeïnvloeding
  9.2 Verschillende doelgroepen, verschillende benaderingen
  9.3 Kwaliteit van verkeerseducatie
  Toolkit verkeerseducatie en Sumo
  9.4 Tot slot

  10. Belonen en straffen
  10.1 Belonen binnen verkeer en vervoer
  10.2 Straffen binnen verkeer en vervoer
  10.3 Dimensies van straffen en belonen
  10.4 Belonen
  10.5 Bestraffen
  10.6 Wanneer straffen, wanneer belonen?
  10.7 Zelf aan de slag. En dan?

  11. De kracht van sociale beïnvloeding
  11.1 Sociale beïnvloeding: de injunctieve en de descriptieve norm
  11.2 De egoïstische weggebruiker
  11.3 Spelelementen als potentieel krachtig middel
  11.4 Gamification
  11.5 Serious Gaming
  11.6 De uitdaging aangaan
  11.7 Voorbeelden uit de verkeerswereld
  11.8 Waar te beginnen?

  12. Verkeerscampagnes
  12.1 Verkeerscampagnes in soorten en maten
  12.2 Campagnes en de beïnvloeding van gepland gedrag in het verkeer
  12.3 Campagnes en de beïnvloeding van automatisch gedrag in het verkeer
  12.4 Tot slot

  13. Onbewuste beïnvloeding van gedrag
  13.1 Een kanttekening vooraf
  13.2 Het onbewuste in beeld
  13.3 Onbewuste beïnvloeding van (verkeers)gedrag
  13.4 Conclusies en aanbevelingen

Website Mobiliteit en Gedrag
Meer informatie
Wilma Slinger over mobiliteit en gedrag
Wilma Slinger mobiliteit en gedrag-clipje
CROW et cetera | Artikel

Lees het artikel uit CROW et cetera (december 2014) over Mobiliteit en gedrag.

Auteurs van het boek en de cursus geven hun kijk op de ontwikkelingen en de toepasbaarheid van de kennis.

Download het artikel

Scroll naar boven