CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Milieuprestatie ov-bussen 2016

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:01-08-2016
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D039
 • Thema: Openbaar vervoer

Op de kaart 'Milieuprestatie ov-bussen 2016' is per concessie te zien hoe schoon de Nederlandse ov-bussen zijn en hoe de verdeling is over de verschillende milieuklassen.

 
Gratis
 • Weinig veranderingen

  Tussen het voorjaar van 2015 en het voorjaar van 2016 zijn er niet veel mutaties geweest in  het wagenpark van in totaal ruim 4.900 ov-bussen die er in ons land rijden. De belangrijkste ‘vergroening’ van het wagenpark vond plaats in de concessie Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden (DAV) en de concessie Zeeland. Door de verschuiving van materieel rijden er nu in DAV uitsluitend EEV-bussen en een achttal Euro VI-bussen. In Zeeland stroomden 59 Euro VI-bussen de nieuwe concessie binnen. 


  De kaart geeft aan hoeveel bussen elke concessie heeft en wat de milieuprestatie er van is. Nu al kan worden aangegeven dat vanwege het ingaan van een aantal nieuwe concessies rond de komende jaarwisseling flinke veranderingen zullen optreden, waaronder de instroom van ongeveer 80 elektrische bussen.

  Eerdere uitgaven

Scroll naar boven