Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Meerjarig onderhoud van wegen specificeren en contracteren

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:10-03-2014
 • Aantal pagina's:96
 • Druk:1
 • Artikelnummer:318
 • Thema: Specificeren, Specificeren

Deze publicatie is een praktisch hulpmiddel bij alle facetten van het uitbesteden van beheer en onderhoud (via een UAVgc-contract).

 
€ 70,00
excl. 9% btw
 • De publicatie gaat in op de taken en verantwoordelijkheden van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Er wordt aandacht besteed aan onder meer het bepalen van het uitbestedingspakket, de strategie, het opstellen van het contract, de inschrijving op het contract door de inschrijver, de uitvoering van het meerjarig onderhoud door de opdrachtnemer, de oplevering aan het eind van de periode en de contractbegeleiding van de uitvoering door de opdrachtgever.
 • Samenvatting
  Inleiding
  1 Uitbesteden van meerjarig onderhoud
  1.1 Het belang van goed beheer en onderhoud
  1.2 Meerjarig onderhoud
  1.3 Strategische doelen bij uitbesteding
  1.4 Analyse bestaande situatie
  1.5 Beheer- en onderhoudstaken
  1.6 Goedkoper beheer en onderhoud
  1.7 Overwegingen
  2 Bepalen uitbestedingspakket
  2.1 Verandering in verantwoordelijkheden
  2.2 Uitbesteden van extra taken
  2.3 Uitbesteden planmatig onderhoud
  2.4 Duur onderhoudsperiode
  2.5 Inventariseren van wensen
  2.6 Beschikbare informatie verzamelen
  3 Uitbestedingsstrategie
  3.1 Overwegingen bij de contractvorm
  3.2 Marktconsultatie
  3.3 Aanbestedingsvorm
  3.4 Bepalen gunningscriteria
  4 Opstellen contract
  4.1 Formeren projectteam
  4.2 Omgaan met risico’s
  4.3 Scope afbakenen
  4.4 Benodigde informatie
  4.5 Opstellen contract
  4.6 Functies en objecten
  4.7 Eisen formuleren
  4.8 Activiteitenboom
  4.9 Proceseisen
  5 Aanbesteden en gunnen
  5.1 Het aanbestedingsproces
  5.2 Individueel informatie uitwisselen
  5.3 Gunnen op waarde
  5.4 Vergoeding inschrijvingskosten
  5.5.1 Bepalen kritische eisen
  5.5.2 Bepalen onderhoudsstrategie
  5.5.3 Aanbieding
  6 Realisatie
  6.1 Verantwoordelijkheden opdrachtnemer
  6.2 Formeren projectteam opdrachtnemer
  6.3 Start project
  6.4 Nadere uitwerking onderhoudsstrategie
  6.5 Voorbereiden grootschalig onderhoud
  6.6 Uitvoeren grootschalig onderhoud
  6.7 Ontwikkelingen volgen
  6.8 Opslag en uitwisseling van data
  6.9 Rol opdrachtgever tijdens meerjarige onderhoudsperiode
  6.9.1 Formeren contractbegeleidingsteam opdrachtgever
  6.9.2 Uitvoering contractbegeleiding
  7 Oplevering
  7.1 Informatie opleveringsdossier
  7.2 Opleveringsprocedure
  Literatuur en websites
  Bijlagen
  I Interviews
  II Verklarende woordenlijst
  III Opstellen contract
  IV Aspecteisen
Scroll naar boven