Meerjarig onderhoud van wegen specificeren en contracteren

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Contracteren
  • Datum uitgifte:10 mrt 2014
  • Aantal pagina's:96
  • Druk:1
  • Artikelnummer:318

Deze publicatie is een praktisch hulpmiddel bij alle facetten van het uitbesteden van beheer en onderhoud (via een UAVgc-contract).

Prijs per stuk: € 59,00
Excl. 6% BTW

De publicatie gaat in op de taken en verantwoordelijkheden van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Er wordt aandacht besteed aan onder meer het bepalen van het uitbestedingspakket, de strategie, het opstellen van het contract, de inschrijving op het contract door de inschrijver, de uitvoering van het meerjarig onderhoud door de opdrachtnemer, de oplevering aan het eind van de periode en de contractbegeleiding van de uitvoering door de opdrachtgever.
Samenvatting
Inleiding
1 Uitbesteden van meerjarig onderhoud
1.1 Het belang van goed beheer en onderhoud
1.2 Meerjarig onderhoud
1.3 Strategische doelen bij uitbesteding
1.4 Analyse bestaande situatie
1.5 Beheer- en onderhoudstaken
1.6 Goedkoper beheer en onderhoud
1.7 Overwegingen
2 Bepalen uitbestedingspakket
2.1 Verandering in verantwoordelijkheden
2.2 Uitbesteden van extra taken
2.3 Uitbesteden planmatig onderhoud
2.4 Duur onderhoudsperiode
2.5 Inventariseren van wensen
2.6 Beschikbare informatie verzamelen
3 Uitbestedingsstrategie
3.1 Overwegingen bij de contractvorm
3.2 Marktconsultatie
3.3 Aanbestedingsvorm
3.4 Bepalen gunningscriteria
4 Opstellen contract
4.1 Formeren projectteam
4.2 Omgaan met risico’s
4.3 Scope afbakenen
4.4 Benodigde informatie
4.5 Opstellen contract
4.6 Functies en objecten
4.7 Eisen formuleren
4.8 Activiteitenboom
4.9 Proceseisen
5 Aanbesteden en gunnen
5.1 Het aanbestedingsproces
5.2 Individueel informatie uitwisselen
5.3 Gunnen op waarde
5.4 Vergoeding inschrijvingskosten
5.5.1 Bepalen kritische eisen
5.5.2 Bepalen onderhoudsstrategie
5.5.3 Aanbieding
6 Realisatie
6.1 Verantwoordelijkheden opdrachtnemer
6.2 Formeren projectteam opdrachtnemer
6.3 Start project
6.4 Nadere uitwerking onderhoudsstrategie
6.5 Voorbereiden grootschalig onderhoud
6.6 Uitvoeren grootschalig onderhoud
6.7 Ontwikkelingen volgen
6.8 Opslag en uitwisseling van data
6.9 Rol opdrachtgever tijdens meerjarige onderhoudsperiode
6.9.1 Formeren contractbegeleidingsteam opdrachtgever
6.9.2 Uitvoering contractbegeleiding
7 Oplevering
7.1 Informatie opleveringsdossier
7.2 Opleveringsprocedure
Literatuur en websites
Bijlagen
I Interviews
II Verklarende woordenlijst
III Opstellen contract
IV Aspecteisen