Maatregelen op autosnelwegen

Werk in Uitvoering 96a

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:14-01-2013
 • Aantal pagina's:112
 • Druk:2
 • ISBN:978-906-628-6146
 • Artikelnummer:514(96A)
 • Thema: Autosnelweg, Verkeersmaatregelen

Bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de wegwerker en de weggebruiker op autosnelwegen? Deze publicatie bevat een grote hoeveelheid informatie en adviezen rond voorbereiding, uitvoering en beëindiging van werk in uitvoering op autosnelwegen.

 
€ 85,00
excl. 9% btw
 • 1 Doel en gebruik van de richtlijnen
  1.1 Doelstelling van dit richtlijndeel
  1.2 CROW-publicaties voor Werk in Uitvoering
  1.3 Toepassing van de richtlijnen
  1.4 Opbouw van dit richtlijndeel
  2 Uitgangspunten bij het ontwerp van verkeersmaatregelen
  2.1 Beleid en projectspecifieke uitgangspunten
  2.2 Definities basisopbouw verkeersmaatregelen
  2.2.1 Inleidende ruimte
  2.2.2 Werkvak
  2.2.3 Veiligheidsruimte
  2.2.4 Verkeersruimte
  2.2.5 Werkruimte
  2.2.6 Nulpunt
  2.2.7 Beëindiging
  2.3 Onderbouwen verkeersmaatregelen met verkeerskundig ontwerp
  2.3.1 Bepaal noodzaak verkeersmaatregelen
  2.3.2 Bepaal werken buiten of in het verkeer
  2.3.3 Bepaal de duur van de werkzaamheden op één plek
  2.3.4 Bepaal de toe te passen verkeersmaatregelen en de bijbehorende figuur
  3 Generieke eisen verkeersmaatregelen
  3.1 Algemene eisen
  3.2 Communicatie
  3.3 Inleidende ruimte
  3.3.1 Informeren van de weggebruiker
  3.3.2 Beperken van de maximumsnelheid
  3.4 Werkvak
  3.4.1 Afmetingen werkvak
  3.4.2 Geleiden met markering
  3.4.3 Afschermen werkruimte
  3.4.4 Verlichting werkvak
  3.4.5 Splitsingspunten
  3.4.6 Werkeilanden
  3.4.7 Werken in de middenberm
  3.5 Veiligheidsruimte
  3.5.1 Gedeelte vóór de werkruimte
  3.5.2 Gedeelte langs de werkruimte
  3.5.3 Gedeelte voorbij de werkruimte
  3.6 Verkeersruimte
  3.6.1 Vluchthavens bij ontbreken vluchtstrook
  3.6.2 Herhalingsborden
  3.6.3 Minimale rijstrookbreedte bij één rijstrook
  3.7 Werkruimte
  3.7.1 Veiligheidskleding
  3.7.2 Eisen aan werkvoertuigen
  3.7.3 In- en uitvoegen werkverkeer
  3.7.4 Oversteken van de rijbaan
  3.7.5 Algemene regels in het werkvak
  3.7.6 Rijgedrag werkvoertuigen
  3.8 Beëindiging van geboden en verboden
  3.8.1 Tijdens de werkzaamheden
  3.8.2 Na afloop van de werkzaamheden
  3.9 Gebruik verkeerssignalering
  3.9.1 Algemene eisen verkeerssignalering
  3.9.2 Aanvullende eisen tijdelijke rijstrooksignalering
  3.10 Omzetten rijstrookafzetting
  4 Verkeersmaatregelen korter dan een dag
  4.1 Stationaire verkeersmaatregelen
  4.1.1 Algemene eisen
  4.1.2 Basisopbouw stationaire afzetting
  4.1.3 Maatregelfiguren stationaire afzetting
  4.2 Rijdende verkeersmaatregelen
  4.2.1 Algemene eisen
  4.2.2 Basisopbouw rijdende afzetting
  4.2.3 Maatregelfiguren rijdende afzetting
  5 Verkeersmaatregelen langer dan een dag
  5.1 Algemene eisen
  5.2 Basisopbouw stationaire afzetting
  5.2.1 Inleidende ruimte
  5.2.2 Werkvak
  5.2.3 Veiligheidsruimte
  5.2.4 Verkeersruimte
  5.2.5 Werkruimte
  5.2.6 Beëindiging
  5.3 Voorbeeldfiguren
  5.3.1 Werkzaamheden zonder doorsteek
  5.3.2 Werkzaamheden met doorsteek
  Literatuur en websites
  Bijlagen
  I Plaatsing en beeldstanden van mobiele rijstrooksignalering (MRS)
  II Werken op rijstrook langs in- en uitvoegstroken
  III Voorbeelden ontwerp in- en uitvoegstrook werkvak
  IV Uitvoering en maatvoering van uitbuigingen en slingers
  V Mogelijke dwarsprofielen bij versmallingen en contraflowsystemen
  VI Verkeersmaatregelen bij metingen in het verkeer
  VII Verlichtingswagens
  VIII Verkeersstop
  IX Overzicht van besluiten over de inhoud van het deel ‘Maatregelen op autosnelwegen’
  X Begrippen
Scroll naar boven