Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Leidraad fietsparkeren

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:30-12-2010
 • Aantal pagina's:108
 • Druk:1
 • ISBN:978-90-6628-572-9
 • Artikelnummer:291
 • Thema: Fietsparkeren, Fietsparkeren

Deze publicatie gaat in op het formuleren van een fietsparkeerbeleid. Vervolgens leest u meer over de praktische invulling daarvan. Het probleem van hinderlijk geplaatste fietsen, fietswrakken en weesfietsen komt daarbij uitvoerig aan bod.

Voor de publicatie Leidraad fietsparkeren is een nieuwe versie in ontwikkeling. De huidige versie is alleen nog verkrijgbaar als kennismodule: Digitale kennismodule Fietsverkeer.

 
€ 73,00
excl. 9% btw
 • De leidraad bevat herziene en uitgebreide parkeerkencijfers, maten van fietsen en technische gegevens van verschillende fietsparkeervoorzieningen (op straat, inpandig of in een fietskluis). Tot slot gaat de leidraad in op het fietsparkeren op specifieke locaties (bijvoorbeeld in het centrum, op het station, in bestaande en nieuwe woon- en werkgebieden, publieksvoorzieningen en scholen).

  Deze publicatie vervangt publicatie 158.

 • Samenvatting
  1 Het belang van fietsparkeren en de leidraad
  1.1 Het belang van fietsparkeerbeleid
  1.2 Historie en stand van zaken in fietsparkeerbeleid
  2 Cijfers over de fiets
  2.1 Fietsbezit
  2.2 Fietsgebruik
  2.3 Fietsgebruik in voor- en natransport van de trein
  2.4 Fietsen en winkelomzet
  2.5 Fietsendiefstal
  3 Fietsparkeerbeleid
  3.1 Stap 1: Beleidsvoorbereiding
  3.2 Stap 2: Beleidsambitie en beleidsdoelen
  3.3 Stap 3: Analyse en oplossingen
  3.4 Stap 4: Financiering, exploitatie en beheer
  3.5 Stap 5: Handhaving en monitoring
  4 Aan de slag met fietsparkeeronderzoek
  4.1 Onderzoek naar de fietsparkeerdruk
  4.1.1 Stap A: Afbakening van het onderzoeksgebied
  4.1.2 Stap B: Voorbereiding onderzoek
  4.1.3 Stap C: Uitvoering onderzoek
  4.1.4 Stap D: Verwerking van de onderzoeksgegevens
  4.1.5 Stap E: Interpretatie van de resultaten en formulering van acties
  4.1.6 Stap F: Vertaling toekomstige ontwikkelingen naar de benodigde fietsparkeercapaciteit
  5 Fietsparkeerkencijfers
  5.1 Het gebruik van fietsparkeerkencijfers
  5.2 Overzicht fietsparkeerkencijfers
  5.3 Alternatieve eenheden en maatgevende momenten
  5.4 Correctiefactoren voor gemeenten
  6 Aan de slag met maten en fietsparkeervoorzieningen
  6.1 Uitgangspunten voor fietsparkeervoorzieningen
  6.2 Maatvoering, inpassing, vormgeving en kleurstelling
  6.3 De fiets parkeren op straat
  6.3.1 Fietsparkeervoorzieningen
  6.4 De fiets stallen in een kluis
  6.4.1 Individuele fietskluizen
  6.4.2 Collectieve fietskluizen
  6.5 De fiets inpandig stallen
  6.5.1 Publieksstallingen
  6.5.2 Bedrijfsstallingen
  6.5.3 Fietsparkeerautomaten
  6.5.4 Parkeren in parkeergarages/combinatie met autoparkeren
  6.5.5 Buurtstallingen
  6.5.6 Parkeren in schuur/berging bij woningen
  7 Monitoring, regulering, exploitatie en beheer
  7.1 Monitoring
  7.2 Regulering
  7.2.1 Handhaving gebieden met fietsparkeerverbod
  7.2.2 Handhaving verbod fietswrakken
  7.2.3 Handhaving fietsparkeerduur: aanpak weesfietsen
  7.3 Exploitatie en beheer
  7.3.1 Exploitatie
  7.3.2 Beheer
  8 Fietsparkeren per gebiedstype
  8.1 Centrumgebieden
  8.1.1 Onbewaakte fietsparkeervoorzieningen
  8.1.2 Bewaakte fietsparkeervoorzieningen
  8.1.3 Regulering
  8.2 Stationsgebieden
  8.3 Bus-, tram- en metrohaltes
  8.4 Bestaande woongebieden
  8.4.1 Gebiedsanalyse
  8.4.2 Capaciteit en locatie buurtstallingen
  8.4.3 Privébergingen
  8.5 Nieuwe woongebieden
  8.6 Werkgebieden
  8.6.1 Bestaande werkgebieden
  8.6.2 Nieuwe werkgebieden
  8.7 Publieksvoorzieningen
  8.8 Scholen
  Literatuur en website
  Bijlagen
  I Begripsomschrijvingen      
Scroll naar boven