CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Kwaliteitscatalogus wooncomplexen

Standaardkwaliteitsniveaus voor onderhoud

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:31-01-2019
 • Aantal pagina's:52
 • Druk:0
 • ISBN:9789066286689
 • Artikelnummer:382

Als verantwoordelijke voor de kwaliteit van wooncomplexen weet u hoe belangrijk het schoon, heel en veilig houden van wooncomplexen is. Samenwerking van corporaties, bewoners, aannemers en beheerders is hierbij erg belangrijk. Deze samenwerking is soms lastig doordat de beleving van wat schoon, heel en veilig is verschillend wordt beleeft door verschillende bewoners. Ook aannemers en beheerders hebben vaak uiteenlopende gedachten hierover. Op deze pagina kunt u de schriftelijke versie van de Kwaliteitscatalogus wooncomplexen bestellen.

 
€ 75,00
excl. 9% btw
 • De kwaliteitscatalogus wooncomplexen is in 2018 opgesteld. De kwaliteitscatalogus is voor corporaties een praktisch instrument om gezamenlijk ambities te bepalen, op uniforme wijze de kwaliteit van wooncomplexen te meten, te monitoren en hier afspraken over te maken. De ‘beeldkwaliteitssystematiek’ kent zijn oorsprong in het beheer van de openbare ruimte en wordt inmiddels door bijna alle gemeenten toegepast. Deze catalogus vertaalt de bestaande en succesvolle systematiek naar een methode specifiek voor woningcorporaties.

  De kwaliteit van wooncomplexen is van groot belang bij de invulling van de kerntaak en de bewonerstevredenheid. Het gaat naast schoon, heel en veilig ook om de beleving van bewoners. Er worden in deze systematiek afspraken gemaakt waarbij het resultaat centraal staat (bijvoorbeeld het schoonmaakniveau) en niet of minder over de input of middelen (zoals het aantal schoonmaakrondes).

  Deze afspraken worden gemaakt aan de hand van beeldmeetlatten, beschrijvingen en normen uit de kwaliteitscatalogus wooncomplexen (zie onderstaande foto voor een voorbeeld).
  Voorbeeldmeetlat

  • Een eenduidig kader voor de kwaliteit van de gemeenschappelijke ruimte
  • Woord vooraf
  • Inleiding
  • Opbouw en uitgangspunten
  • Aan de slag en contactgegevens
  • Beeldmeetlatten
  • Definities
Scroll naar boven