CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Inzicht in de kosten van kleinschalig vraagafhankelijk vervoer

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:01-01-2017
 • Aantal pagina's:24
 • Druk:0
 • Artikelnummer:K-D035
 • Thema: Doelgroepen, Openbaar vervoer

Meer dan ooit is het voor opdrachtgevende overheden van belang om inzicht te hebben in de kosten van kleinschalig vervoer. Mede als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein moeten gemeenten met minder geld meer taken uitvoeren. Gemeenten zullen de zorg en het vervoer anders moeten gaan organiseren om deze forse bezuinigingen op te kunnen vangen. In deze veranderende wereld moeten (samenwerkingsverbanden van) gemeenten als opdrachtgever beleidskeuzes maken.

 
Gratis
 • Deze publicatie beoogt keuzes ten aanzien van Regiotaxi-vervoer te ondersteunen. Enerzijds door inzicht te bieden in de kosten van de aansturing en de uitvoering van kleinschalig vervoer, waarmee snel een globaal inzicht te verkrijgen is in de financiële consequenties van beleids- en investeringsbeslissingen. Daarnaast is er aandacht voor de kosten van het vrijwilligersvervoer, waarvan een indicatie wordt gegeven. 
 • Inleiding
  1 Aansturing
  1.2 Invloed van aansturing op kosten
  2 Kostenkengetal uitvoering
  2.1 Kostenaspecten uitvoering
  2.2 Methode
  2.3 Aandachtspunten kengetal
  3 Vrijwilligersvervoer
  4 Wijziging in aansturingsmodel
  5 Conclusies en aanbevelingen
  5.1 Conclusie kengetallen
  5.2 Aanbevelingen dataverzameling en contractbeheer
  5.3 Aanbevelingen samenwerking en afstemming tussen regio’s
  Bijlage 
Scroll naar boven