CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Integrale afweging van maatschappelijke effecten doelgroepenvervoer

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Druk:0
  • Artikelnummer:K-D052
  • Thema: Doelgroepen

Momenteel ontbreekt een goed zicht op de maatschappelijke effecten van doelgroepenvervoer. De belangrijkste oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat er niet op een uniforme manier data wordt verzameld.

 
Gratis
  • Deze handreiking helpt decentrale overheden in hun rol als opdrachtgever voor het doelgroepenvervoer om de maatschappelijke effecten van diverse oplossingsrichtingen in het doelgroepenvervoer in kaart te brengen.

    In deze publicatie is een kader gemaakt met indicatoren. Dit kader met de indicatoren vormt de basis voor een noodzakelijke vervolgstap: het verzamelen en vullen van het kader met betrouwbare en uniforme data en informatie.

Scroll naar boven