Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Inspiratieboek snelle fietsroutes

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:12-03-2014
 • Aantal pagina's:80
 • Druk:1
 • Artikelnummer:340
 • Thema: Fietsroute

Een snelle fietsroute tussen woon-, werk- en onderwijslocaties geeft forensen een betere mogelijkheid op per fiets naar het werk of school te gaan. De voordelen zijn evident: minder autofiles en beter voor natuur, milieu en gezondheid. De kennis, ervaring en inspiratie over deze fietsroutes is vanaf nu gebundeld in deze publicatie.

 
€ 80,00
excl. 9% btw
 • Kennis, ervaring, inspiratie

  Investeren in snelle fietsroutes is meer dan alleen investeren in infrastructuur. Belangrijke factoren zijn: lopende mobiliteitstrajecten, ruimtelijk beleid, stedenbouwkundige en landschappelijke vormgeving en communicatie. Hoe zet je zo'n project op? Wat is geleerd uit aangelegde routes? Hoe belangrijk is communicatie? De kennis uit deze uitgave legt een basis en geeft inspiratie en richting.

  Voor wie is deze kennis?

  De uitgave is voor iedereen met interesse in ‘snelle fietsroutes’. Voor de volgende professionals is de uitgave bijzonder geschikt: ontwerpers, ruimtelijke en stedenbouwkundige planners en ontwerpers, beleidsmakers, mobiliteitsmanagers, politici, communicatiemedewerkers en -adviseurs. De kennis sluit aan bij Ontwerpwijzer bruggen voor langzaam verkeer.
   
 • Inleiding
  1 Beleidskader
  1.1 Overheidsbeleid
  1.2 Beleidsdoelen
  1.3 Maatschappelijke baten: nut en noodzaak van snelle fietsroutes
  2 Het proces
  2.1 Organisatie
  2.2 Politieke besluitvorming
  2.3 Het ruimtelijk/verkeerskundig traject
  2.4 Financiën
  2.5 Monitoring
  3 Hoofdeisen aan de snelle fietsroute
  3.1 Hoofdeisen fietsvriendelijke infrastructuur
  3.2 Hoofdeisen voor snelle fietsroutes
  4 Snelle fiets op netwerkniveau
  4.1 Netwerkaanpak snelle fietsroutes
  4.2 Snelle fietsroutes als onderdeel van het fietsnetwerk
  4.3 Snelle fietsroutes in samenhang met herkomsten en bestemmingen
  4.4 Snelle fietsroutes en ov-structuren
  4.5 Snelle fietsroutes en autonetwerken
  5 Snelle fiets op routeniveau
  5.1 Tracékeuze
  5.2 Uitwerking op routeniveau
  5.3 Ontwerpmiddelen
  6 Snelle fietsroutes uitwerken op wegvakken en kruisingen
  6.1 Ontwerpeisen
  6.2 Dwarsprofiel
  6.3 Alignement
  6.4 Kruispunten
  6.5 Inrichting en uitrusting
  7 Beheer en onderhoud
  7.1 Resultaatsturing in het onderhoudsproces
  7.2 Organisatie en verantwoordelijkheid
  7.3 Functionele eis: voorkom dat kabels en leidingen problemen geven
  7.4 Aspect bomen
  7.5 Aspect gladheid: preventief en curatief bestrijden
  8 Communicatie
  8.1 Communicatie vroeg betrekken in het planproces
  8.2 Communicatieplan
  8.3 Doelgroepen actieve communicatie
  8.4 Een profilering, naamgeving en regiobranding
  8.5 Visie op en strategie van gedragsbeïnvloeding
  8.6 Communicatiemiddelen
  Literatuur en websites
Artikel Fietsverkeer

Zo realiseer je een snelle fietsroute

In de Fietsberaad uitgave Fietsverkeer uit het najaar 2013 stond een interessant artikel over het realiseren van snelle fietsroutes. 

Lees het artikel
 

Scroll naar boven