CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Informatieblad Infrastructuur

Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:29-09-2015
 • Aantal pagina's:22
 • Druk:1
 • Artikelnummer:473
 • Thema: Asfaltverharding, RAW

In de Standaard RAW Bepalingen zijn eisen gesteld aan de verschillende eigenschappen van asfaltbetonmengsels. Deze eisen zijn afhankelijk van de verkeersbelasting. Het rekenen met deze waarden leidt tot andere dikteontwerpen dan voor de invoering van Europese norm.

 
Gratis
 • De wijze waarop verhardingsadviseurs met deze afwijking omgingen, verschilde nogal en was niet eenduidig. Dit leidde vaak dan ook tot discussie hoe een ontwerp moest worden omgezet in een RAW-bestek.

  Om eenduidigheid en helderheid in de markt op dit punt te krijgen is de werkgroep ‘RAW-mengsels in OIA’ ingesteld. De werkgroep heeft gezocht naar een praktische en direct toepasbare oplossing. Het resultaat van hun werkzaamheden is vastgelegd in dit infoblad.

 • 1 Aanleiding 7

  2 Oplossing 9

  3 Procedure voor het bepalen van de besteksdikte 11

  4 Procedure voor het indienen van een alternatief

  4.1 Procedure voor het uitvoeren van de referentieberekening 12

  4.2 Procedure voor het bepalen

  van de dikte van de alternatieve constructie 13

  4.3 Aanpassing RAW bestek 14

  5 Afwijkende besteksconstructies 15

  6 Toetsingsprocedure 16

  Literatuur 17
Scroll naar boven