Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Handreiking vrachtautoparkeren

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:17-10-2013
 • Aantal pagina's:88
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 625 2
 • Artikelnummer:327
 • Thema: Goederenvervoer, Vrachtautoparkeren

Deze publicatie is zowel een praktisch handboek als een inspiratiebundel. De publicatie biedt handvatten om de vrachtautoparkeerproblematiek aan te pakken. Doel is de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen/verbeteren zonder een grote inbreuk te maken op de bedrijfsvoering van verladers en transporteurs.

 
€ 59,00
excl. 9% btw
 • In de hoofdstukken 6 en 7 staan voorzieningenbladen en oplossingsrichtingen. De overige hoofdstukken gaan in op wet- en regelgeving, de verschillende parkeerbehoeften en de gevolgen ervan, een stappenplan voor het aanpakken van vrachtautoparkeren, het functionele programma van eisen en het ontwerp van een vrachtautoparkeerplaats. De publicatie is bedoeld voor wegbeheerders, beheerders van bedrijventerreinen en vervoerders en verladers. Ze richt zich op de lokale vrachtautoparkeerproblematiek en oplossingen op lokaal niveau.
 • Samenvatting
  1 Vrachtautoparkeren in beeld
  1.1 Het belang van goederenvervoer
  1.2 Goederenvervoer in cijfers
  2 Juridisch kader en voorschriften
  2.1 Inleiding
  2.2 Wettelijke eisen aan voertuigen
  2.2.1 Maatgevend voertuig
  2.2.2 Langere en zwaardere vrachtautocombinaties (LZV’s)
  2.3 Rij- en rusttijdenwet
  2.3.1 Verplichting digitale tachograaf
  2.3.2 Boetes
  2.4 Beveiligingsvoorschrift vrachtautoparkeervoorzieningen
  2.4.1 LABEL-certificering
  2.4.2 Secure Lane
  2.4.3 Verzekerde lading
  2.5 Parkeren van gevaarlijke stoffen
  2.6 Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
  2.7 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  3 Parkeerbehoeftes en gevolgen
  3.1 Inleiding
  3.2 Parkeren in de woonomgeving
  3.3 Parkeren op bedrijventerreinen
  3.4 Parkeren langs autosnelwegen op verzorgingsplaatsen
  3.5 Parkeren op overige wegen
  3.6 Langdurig parkeren
  3.7 Stallen van aanhangwagens of wisselbakken
  4 Stappenplan voor aanpak vrachtautoparkeren
  4.1 Inventariseren van het probleem
  4.2 Ontwikkelen beleidsvisie
  4.3 Werken aan oplossingen
  4.3.1 Benutten
  4.3.2 Bouwen
  4.3.3 Verbieden (en handhaven)
  4.4 Monitoren
  5 Functioneel programma van eisen
  5.1 Locatiekeuze
  5.2 Parkeercapaciteit
  5.3 Voorzieningenniveau
  5.3.1 Spiegelafstelplaats
  5.4 Veiligheid
  5.4.1 Handhaving
  5.5 Exploitatie
  5.6 Beheer en onderhoud
  6 Ontwerp
  6.1 Algemene ontwerprichtlijnen
  6.2 Parkeerplaatsen voor LZV’s
  6.3 Draaicirkels
  V6.1 Draaicirkel oprijden van een bedrijfs- of parkeerterrein
  V6.2 Draaicirkel keren in één manoeuvre
  V6.3 Draaicirkel manoeuvreren op een parkeerterrein
  V6.4 Baanbeschrijving LZV 360°
  V6.5 Afmetingen vrachtautoparkeerplaatsen: haaks parkeren
  V6.6 Afmetingen vrachtautoparkeerplaatsen: gestoken parkeren
  V6.7 Verkeerscirculatie op parkeerterrein
  6.4 Verharding
  7 Oplossingen
  O7.1 Optimaliseren bedrijfsvoering
  O7.2 Benutten bestaande openbare parkeervoorzieningen in nacht/weekend
  O7.3 Benutten bestaande carpoolterreinen in nacht/weekend
  O7.4 Inzetten vrachtautoparkeermakelaar
  O7.5 Opzetten vrachtautoparkeerverwijssysteem
  O7.6 Aanleggen eenvoudige vrachtautoparkeerplaats
  O7.7 Aanleggen kleinschalige parkeercapaciteit bij commerciële uitbaters
  O7.8 Aanleggen parkeerterrein voor thuisparkeerders
  O7.9 Aanleggen grootschalige betaalde parkeerterreinen
  O7.10 Stallen van aanhangwagens, opleggers en wisselbakken
  O7.11 Instellen uitzonderingen op algemeen parkeerverbod voor vrachtauto’s
  Literatuur en websites
  Bijlagen
  I Kenmerken gebruik en locatie en voorzieningen per functie
  vrachtautoparkeren
  II Voorbeelden
  A Vrachtautoparkeerplaats SCL Linschoten
  B Truckparking Frans op den Bult
  C Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen (ROM/S)
  D Truckparq Nieuwland, Alblasserdam (MAAT Groep)
  E Criminee! programma Secure Lane, voorbeeld bedrijventerreinen Veghel
Ook beschikbaar: Online Kennismodule
Scroll naar boven