Handreiking vrachtautoparkeren

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:17 okt 2013
  • Aantal pagina's:88
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 625 2
  • Artikelnummer:327

Deze publicatie is zowel een praktisch handboek als een inspiratiebundel. De publicatie biedt handvatten om de vrachtautoparkeerproblematiek aan te pakken. Doel is de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen/verbeteren zonder een grote inbreuk te maken op de bedrijfsvoering van verladers en transporteurs.

Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

In de hoofdstukken 6 en 7 staan voorzieningenbladen en oplossingsrichtingen. De overige hoofdstukken gaan in op wet- en regelgeving, de verschillende parkeerbehoeften en de gevolgen ervan, een stappenplan voor het aanpakken van vrachtautoparkeren, het functionele programma van eisen en het ontwerp van een vrachtautoparkeerplaats. De publicatie is bedoeld voor wegbeheerders, beheerders van bedrijventerreinen en vervoerders en verladers. Ze richt zich op de lokale vrachtautoparkeerproblematiek en oplossingen op lokaal niveau.
Samenvatting
1 Vrachtautoparkeren in beeld
1.1 Het belang van goederenvervoer
1.2 Goederenvervoer in cijfers
2 Juridisch kader en voorschriften
2.1 Inleiding
2.2 Wettelijke eisen aan voertuigen
2.2.1 Maatgevend voertuig
2.2.2 Langere en zwaardere vrachtautocombinaties (LZV’s)
2.3 Rij- en rusttijdenwet
2.3.1 Verplichting digitale tachograaf
2.3.2 Boetes
2.4 Beveiligingsvoorschrift vrachtautoparkeervoorzieningen
2.4.1 LABEL-certificering
2.4.2 Secure Lane
2.4.3 Verzekerde lading
2.5 Parkeren van gevaarlijke stoffen
2.6 Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
2.7 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
3 Parkeerbehoeftes en gevolgen
3.1 Inleiding
3.2 Parkeren in de woonomgeving
3.3 Parkeren op bedrijventerreinen
3.4 Parkeren langs autosnelwegen op verzorgingsplaatsen
3.5 Parkeren op overige wegen
3.6 Langdurig parkeren
3.7 Stallen van aanhangwagens of wisselbakken
4 Stappenplan voor aanpak vrachtautoparkeren
4.1 Inventariseren van het probleem
4.2 Ontwikkelen beleidsvisie
4.3 Werken aan oplossingen
4.3.1 Benutten
4.3.2 Bouwen
4.3.3 Verbieden (en handhaven)
4.4 Monitoren
5 Functioneel programma van eisen
5.1 Locatiekeuze
5.2 Parkeercapaciteit
5.3 Voorzieningenniveau
5.3.1 Spiegelafstelplaats
5.4 Veiligheid
5.4.1 Handhaving
5.5 Exploitatie
5.6 Beheer en onderhoud
6 Ontwerp
6.1 Algemene ontwerprichtlijnen
6.2 Parkeerplaatsen voor LZV’s
6.3 Draaicirkels
V6.1 Draaicirkel oprijden van een bedrijfs- of parkeerterrein
V6.2 Draaicirkel keren in één manoeuvre
V6.3 Draaicirkel manoeuvreren op een parkeerterrein
V6.4 Baanbeschrijving LZV 360°
V6.5 Afmetingen vrachtautoparkeerplaatsen: haaks parkeren
V6.6 Afmetingen vrachtautoparkeerplaatsen: gestoken parkeren
V6.7 Verkeerscirculatie op parkeerterrein
6.4 Verharding
7 Oplossingen
O7.1 Optimaliseren bedrijfsvoering
O7.2 Benutten bestaande openbare parkeervoorzieningen in nacht/weekend
O7.3 Benutten bestaande carpoolterreinen in nacht/weekend
O7.4 Inzetten vrachtautoparkeermakelaar
O7.5 Opzetten vrachtautoparkeerverwijssysteem
O7.6 Aanleggen eenvoudige vrachtautoparkeerplaats
O7.7 Aanleggen kleinschalige parkeercapaciteit bij commerciële uitbaters
O7.8 Aanleggen parkeerterrein voor thuisparkeerders
O7.9 Aanleggen grootschalige betaalde parkeerterreinen
O7.10 Stallen van aanhangwagens, opleggers en wisselbakken
O7.11 Instellen uitzonderingen op algemeen parkeerverbod voor vrachtauto’s
Literatuur en websites
Bijlagen
I Kenmerken gebruik en locatie en voorzieningen per functie
vrachtautoparkeren
II Voorbeelden
A Vrachtautoparkeerplaats SCL Linschoten
B Truckparking Frans op den Bult
C Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen (ROM/S)
D Truckparq Nieuwland, Alblasserdam (MAAT Groep)
E Criminee! programma Secure Lane, voorbeeld bedrijventerreinen Veghel
Ook beschikbaar: Online Kennismodule