Handreiking 'Aanbesteden van twee fasen contracten'

Succesvol bouwteams en vergelijkbare samenwerkingsvormen in de markt zetten

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:11-12-2020
 • Aantal pagina's:38
 • Druk:0
 • Artikelnummer:D3119

Twee fasen aanbesteden groeit in populariteit. Bij twee fasen aanbesteden werken opdrachtgever en -nemer al in een vroeg stadium van een opgave gezamenlijk een project uit. De Handreiking ‘Aanbesteden van twee fasen contracten’ van CROW beschrijft hoe een aanbesteding zo ingericht kan worden, dat er gestuurd wordt op  een succesvolle samenwerking.

 
Gratis
 • In deze handreiking beschrijven we hoe een aanbesteding zo in te richten, dat wél gestuurd wordt op samenwerking. En meer specifiek op samenwerking die start vóórdat de opdracht tot in alle details is uitgewerkt. Daar is een vorm van een twee fasen aanpak voor nodig. Dus eerst de keuze van een partij voor een plek aan tafel, met wie de opdracht verder wordt uitgewerkt en vormgegeven. En daarop volgend het contract voor de uitvoering. Of niet.

  Bij deze publicatie gaan we ervan uit dat de gebruiker, een aanbesteder/opdrachtgever, al geïnteresseerd is in de twee fasen aanpak. Maar dat het vooral de aanbestedingsaspecten zijn die hem tegenhouden om deze aanpak in de praktijk te brengen. Deze drempels die verband houden met de aanbesteding worden in de handreiking benoemd en er wordt aangegeven hoe er succesvol mee om te gaan. Zodat de organisaties die een twee fasen aanpak willen gebruiken, dit ook met een gerust hart kunnen doen. Deze handreiking is bedoeld voor inkopers en projectleiders, die zich bij decentrale overheden en nutsbedrijven bezighouden met bouw- en infraprojecten. Voor afdelingshoofden en beleidsmakers hebben we een korte managementsamenvatting toegevoegd, waar de belangrijkste aandachtspunten en oplossingsrichtingen worden genoemd.

  Voordelen van deze handreiking

  • De drempels die verband houden met twee fasen aanbesteden benoemen we in de handreiking en we geven aan hoe je er succesvol mee om kunt gaan.
  • Zet met de handreiking succesvol bouwteams en vergelijkbare samenwerkingsvormen in de markt.
  • De handreiking behandelt een manier van aanbesteden dat de vitaliteit van de sector ten goede komt.
 • Aanbesteden van twee fasen contracten in vogelvlucht

  • Algemeen Kan het juridisch?
  • Is het ontbreken van de prijs niet risicovol?
  • Is er sprake van een vaste ‘one-size-fits-all’ aanpak?
  • Is de aanbesteding niet erg ingewikkeld?


  1 Inleiding

  • 1.1 Scope
  • 1.2 Uitgangspunten
  • 1.3 Doelgroep
  • 1.4 Wat behandelt deze handreiking niet?


  2 Het ‘twee fasen contract’

  • 2.1 Het twee fasen contract
  • 2.2 Twee fasen contract en aanbesteden: een unieke combinatie
  • 2.3 Meer dan Bouwteams
   • 2.3.1 Eén of meer projecten?


  3 Algemene, aanbestedingsrechtelijke aspecten

  • 3.1 Geen principieel bezwaar…
  • 3.2 … wel een aantal aandachtspunten


  4 Prijsvorming bij het twee fasen contract

  • 4.1 Stap 1: Leg het fundament bij aanbesteding
  • 4.2 Stap 2: Maak effect op de prijs duidelijk bij elke stap in de ontwerpfase
  • 4.3 Stap 3: de go / no go beslissing
  • 4.4 Het gevolg van een ‘no go’ beslissing
  • 4.5 Tot slot


  5 Voorbereiden van de aanbesteding

  • 5.1 De doelstelling van het twee fasen contract bepalen
  • 5.2 Contractstukken opstellen


  6 De Aanbestedingsprocedure

  • 6.1 De samenwerking begint hier!
  • 6.2 Marktverkenning / Marktconsultatie
  • 6.3 De keuze van de procedure
  • 6.4 De selectie van gegadigden
   • 6.4.1 Keuzes bij de meervoudig onderhandse procedure
   • 6.4.2 Keuzes bij een procedure met voorafgaande selectie
  • 6.5 Kwalitatieve Gunningscriteria
  • 6.6 Prijs gerelateerde criteria


  7 De gunning en daarna

  • 7.1 Evaluatie van de aanbestedingsprocedure
  • 7.2 De Ontwerpfase, het go / no go moment en daarna


  Bijlage Prijs gerelateerde criteria: kenmerken, voor- en nadelen

Scroll naar boven