Handleiding globale visuele inspectie 2011

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur, Openbare ruimte
  • Datum uitgifte:19 dec 2011
  • Aantal pagina's:40
  • Druk:1
  • ISBN:978 9066285880
  • Artikelnummer:146B

De CROW-publicatie ‘Handleiding globale visuele inspectie 2011’ beschrijft de globale visuele inspectiemethodiek. De methodiek maakt het mogelijk om op netwerkniveau informatie over de conditie van het gehele wegennet te verzamelen. Zo kunt u bijvoorbeeld netwerkplanningen, -begrotingen en kwaliteitsoverzichten opstellen.

Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

De publicatie bevat een losse ‘Inspectiekaart globale inspectie 2011’. Download de nieuwe versie: Inspectiekaart globale inspectie (versie februari 2013)

De publicatie richt zich op onder andere beambten op het gebied van planning & calculatie en schouwen van wegen, leveranciers en bouwers van onderhoudsapplicaties en medewerkers van advies- en ingenieursbureaus. Dit handboek is ook geschikt voor onderwijsdoeleinden.

Errata februari 2013

Inleiding
1 Uitvoering globale inspectie
2 Inspectiemethodiek
3 Asfaltbetonverhardingen
3.1 Rafeling
3.2 Dwarsonvlakheid
3.3 Oneffenheden
3.4 Scheurvorming
3.5 Randschade
3.6 Zetting
4 Elementenverhardingen
4.1 Dwarsonvlakheid
4.2 Oneffenheden
4.3 Voegwijdte
4.4 Zetting
5 Cementbetonverhardingen
5.1 Oneffenheden
5.2 Scheurvorming
5.3 Voegvulling
5.4 Zetting
Bijlagen
I Inspectieformulieren
II Begrippenlijst
Inspectiekaart globale inspectie 2011