Handboek visuele inspectie 2011

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur, Openbare ruimte
  • Datum uitgifte:19 dec 2011
  • Aantal pagina's:64
  • Druk:1
  • ISBN:978 9066285873
  • Artikelnummer:146A

Het ‘Handboek visuele inspectie 2011’ beschrijft de systematiek voor het visueel inspecteren van wegen en de gereedschappen die daarbij nodig zijn. Ook de plaats die visuele inspectie binnen wegbeheer inneemt, komt aan bod.

Prijs per stuk: € 59,00
Excl. 6% BTW

Het door CROW ontwikkelde visuele inspectiesysteem voor wegen is geënt op de huidige praktijk en de ontwikkelingen van het wegbeheer in Nederland.

De publicatie richt zich op onder andere beambten op het gebied van planning & calculatie en schouwen van wegen, leveranciers en bouwers van onderhoudsapplicaties en medewerkers van advies- en ingenieursbureaus. Dit handboek is ook geschikt voor onderwijsdoeleinden.

Errata februari 2013

Inleiding
1 Methodiek visuele inspectie
1.1 Visuele inspectie
1.2 Uitvoering visuele inspectie
1.3 De inspecteur
1.4 Globale inspectie
1.5 Inspectie klein onderhoud
1.6 Gedetailleerde inspectie
2 Schadecatalogus asfaltbetonverhardingen
2.1 Textuur
2.1.1 Rafeling
2.1.2 Vet
2.2 Vlakheid
2.2.1 Dwarsonvlakheid
2.2.2 Oneffenheden
2.3 Samenhang
2.3.1 Scheurvorming
2.4 Verhardingsrand
2.4.1 Randschade
2.4.2 Kantopsluiting
2.5 Diversen
2.5.1 Dwarsscheuren/dwarslassen
2.5.2 Langslassen
2.5.3 Gaten
2.5.4 Afwatering
2.5.5 Berm
2.5.6 Zetting
2.6 Reparaties
2.7 Metingen
2.7.1 Stroefheid
2.7.2 Langsonvlakheid
2.7.3 Draagkracht
2.7.4 Dichtslibben zoab
2.8 Opmerkingen
3 Schadecatalogus elementenverhardingen
3.1 Vlakheid
3.1.1 Dwarsonvlakheid
3.1.2 Oneffenheden
3.2 Samenhang
3.2.1 Voegwijdte
3.2.2 Kwaliteit elementen
3.3 Verhardingsrand
3.3.1 Kantopsluiting
3.4 Diversen
3.4.1 Gaten
3.4.2 Afwatering
3.4.3 Berm
3.4.4 Zetting
3.5 Metingen
3.5.1 Stroefheid
3.5.2 Langsonvlakheid
3.6 Opmerkingen
4 Schadecatalogus cementbetonverhardingen
4.1 Textuur
4.1.1 Aantasting
4.2 Vlakheid
4.2.1 Oneffenheden
4.3 Samenhang
4.3.1 Scheurvorming
4.4 Waterdichtheid
4.4.1 Voegvulling
4.5 Diversen
4.5.1 Voegschade
4.5.2 Voegwijdte
4.5.3 Plaathoekbreuk
4.5.4 Gaten
4.5.5 Afwatering
4.5.6 Berm
4.5.7 Zetting
4.6 Reparaties
4.7 Metingen
4.7.1 Stroefheid
4.7.2 Langsonvlakheid
4.7.3 Lastoverdracht
4.8 Opmerkingen
Bijlagen
I Inspectieformulieren
II Begrippenlijst