CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Handboek specificeren

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:05-09-2011
 • Aantal pagina's:120
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 580 4
 • Artikelnummer:289
 • Thema: Specificeren, Specificeren
 
€ 120,00
excl. 9% btw
 • Het Handboek specificeren biedt u een werkmethodiek waarmee u projecten methodisch, transparant en eenduidig kunt inrichten, ontwikkelen en uitvoeren. De methodiek is gebaseerd op de Leidraad SE (Systems Engineering). Voordelen zijn onder meer dat het de samenwerking tussen partijen bevordert en de kwaliteit van contracten en aanbiedingen verbetert. De methode is geschikt voor alle contractvormen.
 • Deel A Over het handboek en de methodiek
  Leerdoel deel A
  1 Inleiding op het handboek
  Aanleiding
  Samenwerken
  Gebruik handboek
  Waarom een nieuw handboek?
  Wat is er nieuw?
  Voor wie?
  Leeswijzer
  2 Inleiding op de methode
  2.1 Specificeren in een notendop
  2.2 Systems Engineering
  2.3 Scope methode, relatie en uitgangspunten SE en specificeren
  2.4 Samenvattend
  3 Gedachtegoed en begrippen
  3.1 Systeemdenken
  3.2 Projectscope bepalen met systeemdenken
  3.3 Functiedenken: de gebruiker centraal
  3.4 Functioneel ontwerpen, optimaliseren en motiveren
  3.5 Systemen en systeemeigenaren
  3.6 Systemen en structuren
  3.7 Afstemming en beheersing van raakvlakken
  4 Procesverloop
  4.1 Ketenintegratie
  4.2 Concept-, ontwikkel- en realisatiefase: van doel naar gerealiseerd product
  4.3 Ingebruikname, start van de gebruiks-/beheerfase
  4.4 Finale
  5 Techniek staat niet alleen
  Deel B De methode gespecificeerd
  Leerdoel deel B
  6 Opzet en uitgangspunten
  6.1 Het specificatieproces in 3 stappen
  6.2 Aanvullend op het specificatieproces (hoofdstukken 10&11)
  6.3 Instrumenten en technieken (hoofdstuk 12)
  7 Stap 1 Van initiatief tot klanteisenspecificatie
  7.1 Processchema; input, activiteiten en output
  7.2 Doel
  7.3 De analyse
  7.4 Output: De klantspecificatie en projectinformatie
  8 Stap 2 Completeren van de klanteisenspecificatie tot een systeemspecificatie
  8.1 Processchema: input, activiteiten en output
  8.2 Doel
  8.3 De analyse
  8.4 Output: de systeemspecificatie, de basisspecificatie
  9 Stap 3 Iteratief doorspecificeren, van specificatie naar specificatie
  9.1 Procesmodel en -schema: input, activiteiten en output
  9.2 Doel
  9.3 De analyse
  9.4 Analyses die niet eerder zijn genoemd zijn of nu in een nieuw licht worden gezet
  9.5 Output: de specificatie, het definitief ontwerp, werkplan en beheerplan
  10 Van specificeren naar realiseren en beheren
  10.1 Realisatie op basis van specificatie
  10.2 Expliciet (rationeel) realiseren
  10.3 Beheren op basis van de specificatie
  10.4 Input: Beheerplan en opleveringsdossier (‘as built’)
  10.5 Specificeren van ‘verbouw’projecten
  11 Iteratief toetsen van het proces, verificatie en validatie
  11.1 Kwaliteitsbeheersing op basis van een V&V-plan
  11.2 Stappen naar een V&V-plan
  11.3 V&V-methodieken
  11.4 Doorontwikkelen van een plan
  11.5 Rapporteren
  12 Instrumenten en technieken
  12.1 Leeswijzer
  12.2 Doelen en Probleemanalyse
  12.3 Stakeholders analyse
  12.4 Systeemanalyse
  12.5 Contextanalyse
  12.6 Functieanalyse
  12.7 Aspectsysteemanalyse
  12.8 Eisen analyse, formuleren en begrijpen
  12.9 Generen van ontwerpmogelijkheden (morfologie)
  12.10 Afwegen van varianten met een trade-off matrix
  12.11 RAMS analyses in een notendop
  12.12 Faalvormanalyse
  Deel C Specificeren, aanbesteden en contracteren
  Leerdoel deel C
  13 Aanleiding contractueel deel C
  14 Specificeren en de relatie met contractkaders
  14.1 Relatie specificeren en projecten waarvoor contracten worden opgesteld
  14.2 Nieuwbouw en verbouw
  14.3 Fasering in een contract opnemen
  14.4 Type project van invloed op marktbenadering
  15 Specificeren in relatie tot UAV-GC 2005
  15.1 Model voor vraagspecificatie UAV-GC op basis van specificeren
  15.2 Procesbeheersing door specificeren, een zorg minder
  15.3 Scope, wijzigingen en de notie van bandbreedtes
  15.4 Invloeden op het detailniveau van specificaties, bepalen van de ontwerpvrijheid
  15.5 Balans in ontwerpvrijheid en voorgeschreven ontwerpkeuzes
  15.6 Onhaalbare (combinaties van) eisen, wat te doen?
  16 Specificeren in relatie tot UAV-1989 en RAW
  16.1 Specificeren als methode voor het schrijven van een bestek
  16.2 Van RAW-resultaatsbeschrijvingen naar functionele criteria
  17 Aspecten, betekenis en invloed
  17.1 Grip op kwaliteit, aspecten als serviceniveau
  17.2 Aspecten als gunningscriterium, gunnen op waarde
  17.3 Toetsen op aspecten: toetsen op kwaliteit Nawoord: de cirkel rond, afsluiten met het leidende principe ‘klantvraag centraal’
  Bijlagen
  I ‘Eisen aan eisen’
  II Termen en definities
  III Literatuur en websites
Scroll naar boven