CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Gerelateerd


Handboek Soilmix-wanden - ontwerp en uitvoering

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Aantal pagina's:282
 • Druk:0
 • Artikelnummer:CRW 692.16
 • Thema: Civieltechnische constructies

In de afgelopen jaren is de soilmix-wand ‘booming’ in zowel België als Nederland. De praktijk daarbij helaas is dat elke aanbieder een min of meer eigen aanpak heeft voor ontwerp en uitvoering, ook wat betreft aspecten zoals de veiligheidsfilosofie en de risicobeschouwing. Handboek Soilmix Wanden brengt daar verandering in en presenteert een universele en pragmatische benaderingswijze.

 
€ 275,00
excl. 9% btw
 • In de afgelopen jaren is de soil mix wand ‘booming’ in zowel België als Nederland. De praktijk daarbij is, dat elke aanbieder een min of meer eigen aanpak heeft voor ontwerp en uitvoering (ook wat betreft aspecten zoals de veiligheidsfilosofie en de risicobeschouwing). 

  Het ontbreekt aan een algemeen geaccepteerd en breed gedragen handboek, waarin eisen en criteria zijn vastgelegd ten aanzien van het ontwerp, de uitvoering en het beheer en onderhoud. Dat is lastig voor alle betrokkenen in het veld, omdat er geen referentie is die ten grondslag ligt aan dit type wanden.

  Vanuit met name de ontwerpende en uitvoerende sector is gevraagd om de kennis en ervaring over de soilmix wanden te bundelen. Het resultaat is het thans voorliggende handboek, dat een gezamenlijk initiatief is van het WTCB en SBRCURnet.

  Er is een zeker verschil in de ontwerpaanpak tussen België en Nederland; die komt in dit handboek uitvoerig aan de orde.

Scroll naar boven