Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Handboek oeverconstructies

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:09-01-2020
 • Aantal pagina's:116
 • Druk:1
 • ISBN:978-90-6628-674-0
 • Artikelnummer:CRW C1022
 • Thema: Infratechniek

Het beheer en onderhoud van het Nederlandse areaal aan oeverconstructies is een aanzienlijke taak. Een taak uitgevoerd door waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, havenbedrijven, natuurorganisaties en particulieren. Het Handboek Oeverconstructies geeft inzicht in het functioneel- en technisch beheer en onderhoud van oeverconstructies langs kanalen, rivieren en meren. Met aandacht voor risico-gestuurd beheer en onderhoud.

 
€ 127,00
excl. 9% btw
 • Het waterrijke Nederland heeft enorme lengten aan oevers en oeverconstructies. Naar schatting beheren we in Nederland zo’n 600.000 kilometer aan oevers. Daarvan wordt het overgrote deel (circa 500.000 km) beheerd door waterschappen. Andere beheerders zijn Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, havenbedrijven, natuurorganisaties en ook particulieren.
   
  Beheer en onderhoud oeverconstructies is complex
  Naast de aanzienlijke lengte aan oeverconstructies, is er dus ook een grote diversiteit aan beheerders. Bovendien kennen oeverconstructies verschillende functies. Mede hierdoor bestaat er een groot aantal verschijningsvormen van oeverconstructies en ontwikkelen we nog steeds nieuwe varianten. Het beheer en onderhoud van het areaal aan oeverconstructies, is dan ook een aanzienlijke taak.
   
  Wat kun je met Handboek Oeverconstructies?
  Dit handboek behandelt de verschillende typen oeverconstructies zoals die in Nederland voorkomen langs kanalen, rivieren en meren (de kusten en binnenstedelijke kademuren blijven in dit handboek buiten beschouwing). Aan de orde komen de functie van de verschillende oeverconstructies inclusief het ontwerp, beheer en onderhoud. Daarbij is de Eurocode filosofie van het semi-probabilistisch ontwerp aangehouden.
   
  Relatie met assetmanagement
  Met dit handboek wil CROW, in navolging van het ‘Handboek binnenstedelijke kademuren’, inzicht verschaffen in het functioneel- en technisch beheer en onderhoud van de 'overige’ oeverconstructies in Nederland en deze in het licht plaatsen van het hedendaagse assetmanagement.
   
  Voor wie?
  Dit handboek is van belang voor alle beheerders van oeverconstructies: waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, havenbedrijven, natuurorganisaties en ook particulieren. Daarnaast is het ook bruikbaar voor hun adviseurs, zoals ingenieurs- en adviesbureaus.
 • Woord vooraf
  Samenvatting
  Summary
  1 Inleiding
  2 Oeverconstructies
  3 Beheer algemeen
  4 Risicogestuurd beheer en onderhoud
  5 Inspectie
  6 Beoordeling
  7 Maatregelen
  8 Omgeving
  9 Referenties

  Bijlage 1: Voorbeeld objectrisicoanalyse 97
  Bijlage 2: Voorbeeld inspectierapport 99
Scroll naar boven