Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Handboek funderingsmaterialen in de wegenbouw

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:06-05-2014
 • Aantal pagina's:384
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 636 8
 • Artikelnummer:341
 • Thema: Ondergrond en geotechniek

Bent u werkzaam in de wegenbouw? Verantwoordelijk voor het beheersen van risico’s bij het ontwerpen en realiseren van funderingen? Met het ‘Handboek funderingsmaterialen in de wegenbouw’ krijgen aannemers en ontwerp- en ingenieursbureaus handvatten aangereikt om deze risico´s te beheersen.

 
€ 129,00
excl. 9% btw
 • Ook opdrachtgevers krijgen meer grip op de zaak. Wanneer een opdrachtgever een functionele uitvraag doet, is het goed om te weten wat opdrachtnemers aanbieden, hoe ze werken en welke materialen ze gebruiken.

  Dit handboek van bijna 400 pagina’s bevat niet alleen bestaande kennis, maar presenteert ook nieuwe kennis op het gebied van funderingsmaterialen in de wegenbouw. Naast de voornaamste gedragskenmerken wordt de link gelegd tussen functie-eisen en eisen aan de constructie, het materiaal en bestanddelen in het materiaal. Ook wordt ingegaan op mechanische, duurzaamheids- en milieuhygiënische eigenschappen, ontwerpcriteria, aanleg, uitvoering en kwaliteitsbeheersing. Tot slot is er veel praktische kennis in de publicatie verwerkt.

  ‘Handboek funderingsmaterialen in de wegenbouw’ vervangt ‘Functionele eisen wegfunderingen’ (publicatie 205) uit 2004.

  Reeks wegbouwkundige onderwerpen

  ‘Handboek funderingsmaterialen in de wegenbouw’ past in de reeks van handboeken die CROW al heeft uitgegeven over andere wegbouwkundige onderwerpen, zoals het ‘Handboek Zandboek’, ‘Asfalt in weg- en waterbouw’ en ‘Lichte ophoogmaterialen in de wegenbouw’.

  Presentatie Christ van Gurp (KOAC-NPC)

  Bekijk hier de presentaties van Christ van Gurp die hij gaf over het handboek op de CROW Infradagen 2014: • Samenvatting
  1 Inleiding
  2 Soorten wegfundering
  3 Materialen en bindmiddelen in funderingen
  4 Functionele eisen aan wegfunderingen
  5 Invloedsfactoren op materiaaleigenschappen
  6 Milieu en duurzaamheid
  7 Ontwerp van wegfunderingen
  8 Aanleg van wegfunderingen
  9 Risicoanalyse en kwaliteitsbeheersing
  10 Referenties
  Bijlagen
  I Terminologie, definities en afkortingen
  II Product- en materiaalbeschrijvingen
  III Relaties tussen eisenniveaus
  IV Standaardcivieltechnische proeven
  V Milieuhygiënische laboratoriumproeven
  VI Triaxiaalproef voor funderingsmaterialen
  VII Veldmetingen
  VIII Uitloog- en samenstellingseisen aan bouwstoffen uit het Besluit bodemkwaliteit
  IX Milieuprofielen van een aantal funderingsmaterialen in DuboCalc
  X Modellering van spanningsafhankelijk elastisch vervormingsgedrag
Scroll naar boven