Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Handboek bemaling van bouwputten en sleuven

CROW-CUR Handboek 4:2020

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Aantal pagina's:200
 • Druk:0
 • ISBN:978-90-6628-685-6
 • Artikelnummer:CRW C1026
 • Thema: Infratechniek

Het bemalen van bouwputten en sleuven vereist een grondige voorbereiding en planning. Dit handboek is daarvoor een complete leidraad. Het is de tweede, volledige herziene versie van het handboek uit 2003. Een CROW-CUR Handboek dat nu ook sleufbemaling behandelt. Daarnaast is het aangepast aan actuele wet- en regelgeving. Een compleet en praktisch handboek voor alle ontwerpende-, vergunningverlenende- en uitvoerende partijen. Ook geschikt voor het onderwijs.

 
€ 190,00
excl. 9% btw
 • Bij bouwwerkzaamheden vinden in veel gevallen werkzaamheden plaats onder het plaatselijke grondwaterpeil. Om deze werkzaamheden 'in den droge' uit te kunnen voeren, wordt de bodem ontgraven en het water weggepompt met een zogenaamde bouwput- of sleufbemaling. Een dergelijke bemaling vereist een grondige voorbereiding en planning. Dit handboek is daarvoor een leidraad. Het is een update van de SBR-publicatie ‘Bemaling van bouwputten’ uit 2003 en deze editie is uitgebreid met sleufbemalingen.


  Waarom een update van de 2003-publicatie?

  Sinds 2003 is er veel veranderd, zoals het bevoegd gezag, de regelgeving en de sinds 2017 verplichte m.e.r.-beoordelingsnotitie voor vergunningsplichtige bemalingen. De proceduretijden zijn gewijzigd en er is een voorkeursvolgorde voor de afvoer van het bemalingswater. Tevens is de BRL SIKB 12000 opgesteld en zijn nieuwe versies van NEN-EN-normen en beoordelingsrichtlijn verschenen. Al deze veranderingen waren aanleiding de SBR-publicatie te actualiseren en uit te breiden met sleufbemalingen.


  Welke onderwerpen behandelt de 2020 editie?

  In de geactualiseerde CROW-CUR publicatie ‘Handboek Bemaling van bouwputten en sleuven’ (editie 2020) komen veel onderwerpen aan bod:

  o    wat er allemaal speelt rond een bouwput- en sleufbemaling
  o    belangenbehartiging van partijen
  o    te doorlopen procedures
  o    verschillende berekeningsmethoden
  o    verschillende typen bemalingen
  o    het vermijden/beheersen van risico's en effecten.
   

  Voor wie is dit handboek interessant?

  Het is een zeer compleet handboek waar ontwerpende, vergunningverlenende en uitvoerende partijen veel voordeel van kunnen hebben, bij hun dagelijkse werkzaamheden. Ook voor het onderwijs vormt dit handboek een bron van informatie. CROW hoopt dat deze herziene publicatie minstens net zo intensief en langdurig in de bouwpraktijk en het onderwijs zal worden gebruikt als haar voorganger. 


  Wie hebben bijgedragen aan de totstandkoming?

  De 2020-versie van het Handboek ‘Bemaling van bouwputten en sleuven’ is tot stand gekomen door financiële en/of inhoudelijke bijdragen van Rijkswaterstaat, ProRail, SIKB, Bouwend Nederland, Gasunie, Waterschap Vallei en Veluwe, Van Kessel Bronbemaling, In-Staet, Fugro, Antea Group en CROW.
  Deze tweede, volledig herziene editie van het CROW-CUR Handboek ‘Bemaling van bouwputten en sleuven’ vervangt de vorige versie uit 2003.

  Lees ook het interview met werkgroep-voorzitter Jan Bijker.
   
  Of lees het interview met de werkgroepleden: Reinder Dekker (Geohydroloog en Adviseur bij Van Kessel Bronbemaling), Ariel Kleverwal (beleidsmedewerker vergunningen bij waterschap Vallei en Veluwe), Volkert Lubbers (Teammanager Hydrologie bij Fugro), Bjorn Vink (Geohydroloog bij Antea Group ingenieursbureau), Nico van Nus (directeur verzekeringstechniek Bouw en Infra bij In-Staet).
   
 • Voorwoord bij de tweede, volledig herziene uitgave

  1 Inleiding
  2 Stappenplan
  3 Onderzoek
  4 Berekeningen en effectbepaling
  5 Bemalingssystemen en het technisch bemalingsplan
  6 Wet- en regelgeving
  7 Contractering
  8 Uitvoeringsaspecten
  9 Risicomanagement en verzekeren

  Bijlage I. Grondsoorten
  Bijlage II. Geohydrologische rekenvoorbeelden
  Bijlage III. Grondmechanische berekeningen
  Literatuur en websites
  Verklarende woordenlijst
   
Scroll naar boven