CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Geokunstoffen als funderingswapening in ongebonden funderingslagen

Herziening CUR-rapport 175

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Druk:2
  • Artikelnummer:CRW C1001
  • Thema: Ondergrond en geotechniek
 
€ 129,00
excl. 9% btw
  • Voor de aanleg van weg-infrastructuur op de slappe bodem in met name het westelijke deel van Nederland is een scala aan technieken beschikbaar. De uitdaging daarbij is dat uit dat scala van mogelijkheden de economisch meest voordelige oplossing wordt gerealiseerd.

    Een van de technieken die daarbij kan helpen is de toepassing van geokunststoffen als funderingswapening. Gebleken is dat deze techniek veelal niet de aandacht krijgt die zij verdient. De reden daarvan is dat de bestaande ontwerpregels niet aansluiten op de Eurocode en de huidige stand van kennis en ervaring. Het gevolg is dat overheden en ontwerpers niet optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die dit type fundering kan bieden.

    In 1995 is CUR publicatie 175 beschikbaar gekomen onder de titel ‘Geokunststoffen in de wegenbouw en als grondwapening’. Deze publicatie is opgedeeld in 2 delen. In deel 1 worden analytische ontwerpregels gegeven voor het toepassen van geokunststoffen als funderingswapening in de wegenbouw. Dit deel is sterk verouderd en sluit niet meer aan op de huidige ontwikkelingen en ontwerpmogelijkheden. De actuele stand der techniek biedt namelijk veel meer mogelijkheden om te dimensioneren en sluit daarnaast beter aan op de praktijk. Met deze publicatie, waarin de (internationale) kennis en ervaring van de afgelopen jaren is verzameld en vastgelegd, wordt hier invulling aan gegeven.

Scroll naar boven