Fietsstraten in hoofdfietsroutes

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 apr 2005
  • Grootte:5,92 MB
  • Bestand:PDF
  • Druk:1
  • Artikelnummer:216
Prijs per stuk: Gratis

Een belangrijk kenmerk van een fietsstraat is dat de positie van de auto ondergeschikt is aan die van de fiets. In deze uitgave leest u meer over het nut, de noodzaak en de toepassingsmogelijkheden van fietsstraten. U vindt vooral veel foto’s van gerealiseerde fietsstraten. Deze uitgave is bij CROW alleen beschikbaar als gratis download. Een gedrukte versie kunt u bestellen bij het Fietsberaad.
Inleiding

Deel I Hoofdfietsroutes in de praktijk
1 Hengelo
2 Utrecht
3 Zwolle
4 Groningen
5 Bevindingen over hoofdfietsroutes en fietsstraten
Fietsstraten in Duitsland

Deel II De waarde van fietsstraten
1 Hoofdfietsroutes door verblijfsgebieden
2 Nut en markt
3 Functionele eisen en beperkt autoverkeer
4 Toepassingsgebieden
De langste fietsstraat ligt in Oss

Deel III De vormgeving van fietsstraten
1 Functies van een aangepaste vormgeving
2 Voorbeeldencatalogus van vormgeving (binnen bebouwde kom)

Literatuur
Bijlage
Bevindingen praktijkonderzoek